NGUYÊN NHÂN NGÂN HÀNG CHO VAY NGẮN HẠN

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 12:31

Sở dĩ Ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn xuất phát từ nguyên nhân sau: - Do thủ tục pháp lý điều kiện vay vốn phức tạp làm cho DN ngại việc xin vay - Do hiệu hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tính khả thi dự án DNVVN thấp chưa tạo thuyết phục Chi nhánh - Hơn nữa, hoạt động DNVVN chưa đạt hiệu cao, đa số DN làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất Bên cạnh quản lý yếu kém, quy mơ sản xuất nhỏ, việc hạch toán kế toán chưa quy định, chưa mang tính đồng bộ, khoa học Những DN có đủ điều kiện vay vốn chẳng hạn vay vốn họ không muốn cho cán kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn họ Mặc khác, DN không muốn chấp tài sản để vay vốn, họ muốn vay dựa vào tình hình tài số tiền thu tương lai họ nhờ bán sản phẩm Với vướng mắc vậy, quan điểm Ngân hàng DN không đồng với nên việc vay vốn gặp khó khăn - Các DNVVN thường vay vốn ngắn hạn, vốn trung dài hạn Tuy nhiên, khơng thể phủ nhận doanh số cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao Chi nhánh Một số dự án vay trung hạn chiếm doanh số lớn tổng doanh số cho vay khu vực Là NHTM quốc doanh có uy tín, có quy mơ tương đối lớn so với NHTM khác nên VCB chi nhánh TP.HCM ln trì phát huy mạnh Bên cạnh cho vay VNĐ, Chi nhánh đáp ứng nhu cầu khách hàng việc cho vay ngoại tệ ngắn hạn trung hạn - Nguyên nhân dẫn đến việc vay dài hạn DNVVN VCB chi nhánh TP.HCM lẽ họ không đảm bảo điều kiện vay vốn Tỷ lệ dự án không đảm bảo đủ điều kiện cần thiết không nhỏ, số điều kiện mà DN thường không thỏa mãn là: + Không đảm bảo vốn tự có 30% tổng vốn đầu tư vào dự án + Thiếu tài sản chấp với đầy đủ giấy tờ hợp lý + Tổ chức hạch tốn khơng theo pháp lệnh hành + Trình độ độc lập dự án DNVVN kém, thiếu số liệu xác, tình hình kinh tế DNVVN biến động, kinh doanh không ổn định Do vậy, VCB chi nhánh TP.HCM thận trọng cho vay thành phần Nhìn chung vốn tín dụng VCB chi nhánh TP.HCM thực phát huy hiệu Nhờ vay vốn Ngân hàng mà DN có điều kiện đổi công nghệ đại, thay dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc lạc hậu khơng phù hợp với quy mơ sản xuất, từ làm tăng lực sản xuất tạo ổn định phát triển kinh doanh cho DN để lại hiệu cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đây kết đạt đồng thời khích lệ cán nhân viên Chi nhánh cho phát triển VCB chi nhánh TP.HCM - Hạn mức tín dụng DNVVN nói riêng DN nói chung tính theo cơng thức sau: HMTD = ( chi phí sản xuất cần thiết kỳ : vòng quay vốn lưu động) - Vốn tự có coi tự có – Các khoản huy động khác Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/Tài sản lưu động dự trữ bình quân Qua trình áp dụng thực tế việc xác định hạn mức tín dụng DNVVN phát sinh số vướng mắc dẫn đến cách tính có bất cập so với thực tế Theo cơng thức vòng quay VLĐ dựa vào số yếu tố Tài sản lưu động dự trữ bình quân năm, thực tế kinh doanh DNVVN thời điểm dự trữ Tài sản lưu động nhau, mà có quý cao, q thấp, nên hạn mức tín dụng cơng thức hạn mức tín dụng bình qn năm Trong mục điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo quy định 284/2002/QĐ-NHNN ngày 25/8/2002 Thống đốc Ngân hàng có ghi “hạn mức tín dụng mức dư nợ cho vay tối đa trì thời gian định mà tổ chức tín dụng khách hàng thỏa thuận hợp đồng tín dụng” Hoặc khoản điều 16 quy định “cho vay theo hạn mức tín dụng tổ chức tín dụng khách hàng xác định thỏa thuận theo hạn mức tín dụng trì thời hạn định theo chi phí sản xuất kinh doanh” Trong trình thực xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng vay vốn theo hạn mức sử dụng công thức (hạn mức bình quân) quản lý hạn mức quy trình vay vốn thời điểm định không đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng khách hàng buộc phải điều chỉnh HMTD, đặc biệt thời điểm nhu cầu vốn dự trữ tăng cao năm ... Trong mục điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo quy định 284/2002/QĐ-NHNN ngày 25/8/2002 Thống đốc Ngân hàng có ghi “hạn mức tín dụng mức dư nợ cho vay tối đa trì thời gian... định hạn mức tín dụng cho khách hàng vay vốn theo hạn mức sử dụng công thức (hạn mức bình quân) quản lý hạn mức quy trình vay vốn thời điểm định không đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng khách hàng... định mà tổ chức tín dụng khách hàng thỏa thuận hợp đồng tín dụng” Hoặc khoản điều 16 quy định cho vay theo hạn mức tín dụng tổ chức tín dụng khách hàng xác định thỏa thuận theo hạn mức tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN NHÂN NGÂN HÀNG CHO VAY NGẮN HẠN , NGUYÊN NHÂN NGÂN HÀNG CHO VAY NGẮN HẠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn