Bai2: linh kiện điện tử

25 293 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 14:10

Giỏo viờn hng dn: Phan Th Thanh Cnh Nhúm sv thc hin: 1. Nguyn Th Kim Thanh 2. Luyn Th N 3. V Th Go Nghiên cứu khoa học Bộ giáo dục và đào tạo trường đại học sư phạm k thuật hưng yên Khoa sư phạm k thuật Mục tiêu bài học: Học xong bài học người học có khả năng  Biết được nhiệm vụ và cầu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷ thanh truyến  Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷ Nghiªn cøu khoa häc I.Giới Thiệu Chung  Cơ cấu trục khuỷ thanh truyền gồm 3 nhóm chi tiết:  Nhóm Pittông  Nhóm Thanh Truyền  Nhóm Trục Khuỷu Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền Pít tông Trục khuỷu Thanh truyền Khi động cơ làm việc  Pittông  Chuyển động tịnh tiến trong xi lanh  Thanh truyền  Truyền lực giữa pittông và trục khuỷu  Trục khuỷu  Trục khuỷu quay tròn I. Giới thiệu chung Em hãy cho biết khi động cơ làm việc, pít tông, thanh truyền trục khuỷu chuyển động như thế nào? Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có ba nhóm chi tiết: Nhóm pít tông, nhóm thanh truyền và nhóm trục khuỷu. II. Pít tông 1. Nhiệm vụ - Pít tông có nhiệm vụ cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc. - Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí. 2.Cấu tạo của pít tông Hình 23.2. Các dạng đỉnh của pit tông a) Đỉnh bằng b) Đỉnh lồi C) Đỉnh lõm A. Đỉnh B. Đầu C. Thân Rãnh xecmăng khí Rãnh xecmăng dầu Lỗ thoát dầu Cấu tạo của đỉnh pít tông Đỉnh bằng Đỉnh lồi Đỉnh lõm Xecmăng hoặc bạc Cấu tạo đầu của pít tông Cấu tạo của thân pít tông Cấu tạo của thân pít tông Chốt píttông Lỗ thoát dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai2: linh kiện điện tử, Bai2: linh kiện điện tử, Bai2: linh kiện điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay