Giao án Địa Lý 9 - Kì II

47 520 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 10:11

Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Tuần 20 /Tiết 35 Ngày soạn: 07/1/2009 BÀI 31: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ I. Mục tiêu:Sau bài học, HS cần: -Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng phát triển kinh tế rất năng động. Đó là kết quả khai thác tổng hợp lợi thế vò trí đòa lí, các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên đất liền, trên biển, cũng như những đặc điểm dân cư và xã hội. -Nắm vững phương pháp kết hợp kênh chữ và kênh hình để giải thích một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của vùng, đặc biệt là trình độ đô thò hoá và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cao nhất trong cả nước. -Đọc bảng số liệu, lược đồ để khai thác kiến thức, liên kết các kênh kiến thức theo câu hỏi trong bài. II. Thiết bò dạy học: -Bản đồ tự nhiên Đông Nam Bộ. -Tranh ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội vùng Đông Nam Bộ. III. Tiến trình thực hiện bài học: 1Ổn đònh tổ chức:(1 / ) 2. Giới thiệu:(1 / ) GV sử dụng lời tựa đầu bài và cho HS tự tìm hiểu về hành chính, diện tích và dân số của vùng. 3. Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS THỜI GIAN NỘI DUNG Hoạt động 1: Cho HS quan sát hình 31.1 và bản đồ. H: Xác đònh ranh giới và nêu ý nghóa vò trí đòa lí của vùng Đông Nam Bộ ? HS xác đònh, trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp và chuẩn xác kiến thức. Hoạt động 2: Cho HS đọc bảng 31.1 SGK. H: Nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế trên đất liền của vùng Đông Nam Bộ ? Vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp và chuẩn xác kiến thức theo bảng sau: 6 / 18 / I. Vò trí đòa lí và giới hạn lãnh thổ. - Phía bắc và tây giáp với Campuchia; đông bắc giáp Tây Nguyên; đông giáp duyên hải Nam Trung Bộ; nam giáp Biển Đông, tây nam giáp đồng bằng sông Cửu Long. - Có ý nghóa lớn cho phát triển kinh tế, giao lưu trong và ngoài nước. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. - Trường THCS Hùng Vương- - 1 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Điều kiện tự nhiên Thế mạnh kinh tế Vùng đất liền Đòa hình thoải, đất ba dan, đất xám. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thuỷ tốt. Mặt bằng xây dựng tốt. Các cây trồng thích hợp: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, đậu tương, lạc, mía đường, thuốc lá, hoa quả. Vùng biển Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế. Thềm lục đòa nông, rộng, giàu tiền năng dầu khí. Khai thác dầu khí ở thềm lục đòa. đánh bắt hải sản. giao thông, dòch vụ, du lòch biển. Cho HS xác đònh trên bản đồ và hình 31.1 các vùng đất ba dan, xám, các mỏ dầu, mỏ khí, các vườn quốc gia… H: Xác đònh các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé ? HS xác đònh. GV giới thiệu về tầm quan trọng củahệ thống sông Đồng Nai. H: Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ ? HS trả lời, bổ xung. GV giảng về những khó khăn của Đông Nam Bộ và chuẩn xác kiến thức. Hoạt động 3: H: Đông Nam Bộ có dân cư như thế nào ? HS trả lời, bổ xung. GV tổng hợp và chuẩn xác. Cho HS đọc bảng 31.2 SGK. Yêu cầu HS thảo luận nhóm với nội dung: “Nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở vùng Đông Nam Bộ so với cả nước ?” Cho đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, bổ xung và chuẩn xác 14 / - Lưu vực sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ. - Bên cạnh đó còn có những khó khăn: trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng ít, chất thải sản xuất và sinh hoạt …gây ảnh hưởng không nhỏ cho Đông Nam Bộ. Vì vậy cần bảo vệ môi trường đất liền và biển. III. Đặc điểm dân cư, xã hội. - Là vùng đông dân, có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề, thò trường tiêu thụ rộng lớn. Có sức hút mạnh với lao động cả nước. - Người dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội. - Trường THCS Hùng Vương- - 2 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 kiến thức. H: Tìm một số đòa điểm văn hoá lòch sử ở Đông Nam Bộ ? HS trả lời, bổ xung. GV chuẩn xác. GV giáo dục HS tinh thần yêu quê hương đất nước, bảo vệ Tổ quốc thông qua giới thiệu về các đòa điểm văn hoá lòch sử trên. GV giảng qua về ảnh hưởng của dân số tới vấn đề ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn của Đông Nam Bộ và tổng kết bài học. - Có mật độ dân số cao, tỉ lệ gia tăng tự nhiên và thất nghiệp tương đối thấp so với cả nước. - Tỉ lệ người lớn biết chữ, thu nhập bình quân, tuổi thọ trung bình và tỉ lệ dân thành thò khá cao. ⇒ Là vùng có mức độ phát triển cao so với cả nước. - Có nhiều di tích lòch sử, văn hoá: Bến cảng Nhà Rồng, đòa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo…có ý nghóa lớn để phát triển du lòch. 4. Củng cố:(4 / ) Cho HS xác đònh vò trí đòa lí, nêu các đặc điểm về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ. GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 5. Dặn dò:(1 / ) Học bài, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập cuối bài. Chuẩn bò trước bài 32. ____________________________________________________ - Trường THCS Hùng Vương- - 3 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Tuần 21 /Tiết 36 Ngày soạn: 12/01/2009 BÀI 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) I. Mục tiêu:Sau bài học, HS cần: a. Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Công nghiệp và dòch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi, các ngành này cũng có những khó khăn, hạn chế nhất đònh. b. Hiểu một số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên tiến như khu công nghệ cao, khu chế xuất. c. Về kó năng, cần kết hợp tốt kênh hình và kênh chữ để phân tích, nhận xét một số vấn đề quan trọng của vùng. d. Phân tích, so sánh các số liệu, dữ liệu trong các bảng, trong lược đồ theo câu hỏi trong bài học. II. Thiết bò dạy học: e. Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ. f. Tranh ảnh về hoạt động sản xuất ở vùng Đông Nam Bộ. III. Tiến trình thực hiện bài học: 1Ổn đònh tổ chức và KTBC:(4 / ) 2. Giới thiệu:(1 / ) GV sử dụng lời tựa đầu bài. 3. Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS THỜI GIAN NỘI DUNG Hoạt động 1: Cho HS đọc mục 1 phần IV SGK. H: Cho biết tình hình công nghiệp của vùng trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ? HS trả lời, bổ xung. GV tổng hợp và chuẩn xác kiến thức. H: Hện nay, công nghiệp–xây dựng của Đông Nam Bộ như thế nào ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, giảng theo SGK và chuẩn xác. 20 / IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. - Trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, công nghiệp của vùng phụ thuộc nước ngoài, chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm, phân bố chủ yếu ở Sài Gòn – Chợ Lớn. - Hiện nay, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng nhanh, tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng. - Cơ cấu sản xuất công nghiệp cân đối. - Trường THCS Hùng Vương- - 4 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Cho HS quan sát hình 32.1 SGK. Yêu cầu HS đọc bảng 32.1 SGK. H: Nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước ? HS trả lời, bổ xung. GV chuẩn xác: lớn hơn tỉ trọng của cả nước trên 1,5 lần. Cho HS quan sát hình 32.2 SGK. H: Nhận xét về sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ ? HS trả lời, nhận xét trên bản đồ. GV tổng hợp và chuẩn xác kiến thức. H: Xác đònh trên bản đồ một số ngành công nghiệp và sự phân bố của chúng ? HS xác đònh, bổ xung. GV tổng hợp và xác đònh lại. H: Phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ gặp những khó khăn gì ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, giảng theo SGK và chuẩn xác kiến thức. Hoạt động 2: Cho HS đọc mục 2 phần IV và bảng 32.2 SGK H: Nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ ? Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp và chuẩn xác. 15 / - Công nghiệp hiện đại hình thành và phát triển như: dầu khí, điện tử, công nghệ cao. - Công nghiệp tập trung chủ yếu ở Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. Tp Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50% giá trò sản xuất công nghiệp toàn vùng. Bà Ròa – Vũng Tàu là trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí. - Khó khăn: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển sản xuất, chất lượng môi trường suy giảm… 2. Nông nghiệp. - Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước. Năm 2002: Cây công nghiệp Diện tích (nghìn ha) Đòa bàn phân bố chủ yếu Cao su 281,3 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai Cà phê 53,6 Đồng Nai, Bình Phước Bà Ròa-Vũng Tàu Hồ tiêu 27,8 Bình Phước, Bà Ròa- Vũng Tàu, Đồng Nai - Trường THCS Hùng Vương- - 5 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 GV giới thiệu vì sao cây cao su lại được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ: lợi thế về đất, khí hậu nóng quanh năm, đòa hình đồi lượn sóng, chế độ gió ôn hoà…phù hợp với cây cao su. Được trồng sớm, người dân có kinh nghiệm và kó thuật, có nhiều cơ sở chế biến và thò trường tiêu thụ… H: Ngoài cây công nghiệp lâu năm, vùng còn phát triển những loại cây trồng gì ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, giảng theo SGK và chuẩn xác kiến thức. Cho HS xác đònh vò trí hồ Dầu Tiếng, hồ thuỷ điện Trò An trên bản đồ và hình 32.2. H: Nêu vai trò của 2 hồ chứa nước này đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ? HS trả lời, nhận xét. GV giới thiệu qua 2 hồ này và chuẩn xác: Dầu Tiếng rộng 270 km 2 , chứa 1,5 tỉ m 3 nước, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 170 nghìn ha đất của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (Tp HCM). Hồ Trò An, điều tiết nước cho nhà máy thuỷ điện Trò An (400 MW) và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp và đô thò tỉnh Đồng Nai. GV giới thiệu về việc phát triển, bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng hồ chứa nước, giữ gìn sự đa dạng sinh học của rừng ngập mặn ven biển vùng Đông Nam Bộ. GV tổng kết bài học. Điều 158,2 Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương - Cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả cũng là thế mạnh của vùng. - Chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng theo hướng chăn nuôi công nghiệp - Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ và đánh bắt thuỷ sản đem lại nguồn lợi lớn - Thuỷ lợi được quan tâm xây dựng. ⇒ Cần bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn, xây dựng hồ chứa nước, giữ gìn sự đa dạng sinh học…để phát triển bền vững. 4. Củng cố:(4 / ) Cho HS nêu tình hình phát triển công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. - Trường THCS Hùng Vương- - 6 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 5. Dặn dò:(1 / ) Học bài, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập cuối bài. Chuẩn bò trước bài 33. Tuần 22/Tiết 37 Ngày soạn: 4/02/2009 BÀI 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) I. Mục tiêu:Sau bài học, HS cần: -Hiểu dòch vụ là lónh vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên và kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất và giải quyết việc làm. Tp Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tàu cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ và cả nước. -Hiểu khái niệm vùng kinh tế trọng điểm qua thực tế vùng kinh tế trọng điểm phía nam. -Về kó năng, cần kết hợp tốt kênh hình và kênh chữ để phân tích, giải thích một số vấn đề bức xúc ở vùng Đông Nam Bộ. -Khai thác thông tin trong bảng và lược đồ theo các câu hỏi trong bài học. II. Thiết bò dạy học: -Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ. Tranh ảnh về Đông Nam Bộ. III. Tiến trình thực hiện bài học: i. Ổn đònh tổ chức và KTBC :(4 / ) 2. Giới thiệu:(1 / ) GV sử dụng lời tựa đầu bài. 3. Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS THỜI GIAN NỘI DUNG Hoạt động 1: Cho HS đọc mục 3 phần IV SGK. GV giới thiệu qua về sự đa dạng trong hoạt động dòch vụ của Đông Nam Bộ. Cho HS đọc bảng 33.1 SGK. H: Nhận xét một số chỉ tiêu dòch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước ? HS trả lời, bổ xung. GV tổng hợp, chuẩn xác. 25 / IV. Tình hình phát triển kinh tế. 3. Dòch vụ. Rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại, du lòch, vận tải và bưu chính viễn thông… - Năm 2002, tỉ trọng tổng mức bán lẻ chiếm 33,1%; hành khách vận chuyển chiếm 30,3%; hàng hoá vận chuyển chiếm 15,9% của cả nước. - Tp Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của vùng và cả nước. - Trường THCS Hùng Vương- - 7 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 H: Dựa vào hình 14.1 trang 52 SGK, cho biết từ Tp Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào ? HS trả lời, bổ xung. GV chuẩn xác: đường bộ, sắt, hàng không, biển. Cho HS quan sát hình 33.1 SGK. H: Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài ? HS trả lời, bổ xung. GV chuẩn xác. GV giới thiệu về hoạt động xuất nhập khẩu của Đông Nam Bộ theo SGK và tổng hợp kiến thức cơ bản. H: Hoạt động xuất khẩu của Tp Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì ? HS trả lời. GV chuẩn xác: giao thông, vò trí… H: Hoạt động du lòch của vùng phát triển như thế nào ? HS trả lời, bổ xung. GV chuẩn xác kiến thức. Hoạt động 2: H: Cho biết các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ ? HS trả lời. GV chuẩn xác kiến thức. Cho HS xác đònh 3 thành phố trên bản đồ. Cho HS đọc phần đóng khung về vùng kinh tế trọng điểm phía nam và bảng 33.2. H: Nhận xét về vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía nam đối với cả nước ? HS trả lời, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, bổ xung và chuẩn xác kiến thức. 10 / - Là vùng có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài, chiếm 50,1% vốn đầu tư nước ngoài của toàn quốc (2003) - Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu với các mặt hàng chủ lực: dầu thô, thực phẩm chế biến, may mặc, giày dép, đồ gỗ…Nhập khẩu máy móc thiết bò, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp. Trong đó dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh. - Du lòch phát triển với trung tâm lớn nhất cả nước – Tp Hồ Chí Minh. V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là 3 trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng, tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. - Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò quan trọng trong sự phát triển - Trường THCS Hùng Vương- - 8 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Cho HS xác đònh các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam và hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu về hành chính, diện tích, dân số của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. kinh tế vùng và cả nước. 4. Củng cố:(4 / ) Cho HS nêu tình hình phát triển dòch vụ, các trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 5. Dặn dò:(1 / ) Học bài, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập cuối bài. Chuẩn bò bài 34. Tuần 26 /Tiết 38 Ngày soạn: 1/03/2009 BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ I. Mục tiêu:Sau bài học, HS cần: -Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của vùng, làm phong phú hơn khái niệm về vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. -Rèn luyện kó năng xử lí, phân tích số liệu thống kê các ngành công nghiệp trọng điểm. -Có kó năng lựa chọn loại biểu đồ thích hợp, tổng hợp kiến thức theo câu hỏi hướng dẫn. -Hoàn thiện phương pháp kết hợp kênh hình với kênh chữ và liên hệ với thực tiễn. II. Thiết bò dạy học: -Bản đồ tự nhiên, kinh tế Việt Nam. Dụng cụ học tập, giấy A4. III. Tiến trình thực hiện bài học: 1Ổn đònh tổ chức và KTBC:(4 / ) 2. Giới thiệu:(1 / ) GV nêu mục tiêu của bài thực hành. 3. Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS THỜI GIAN NỘI DUNG Hoạt động 1: Cho HS đọc bảng số liệu 34.1 SGK. GV hướng dẫn HS vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng của một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001. lưu ý HS cả nước bằng 100%. HS vẽ biểu đồ lên khổ giấy A4. GV quan sát và hướng dẫn. GV đánh giá kết quả làm việc của HS và cho điểm một số biểu đồ vẽ chính xác, đẹp. Chỉnh sửa các biểu đồ chưa chính xác, chưa có tính thẩm mó. GV chuẩn xác theo biểu đồ ở trang sau. Hoạt động 2: 22 / 14 / Bài tập 1. Bài tập 2. - Trường THCS Hùng Vương- - 9 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/HKII – Năm học 2008 - 2009 Cho HS dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33. Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành 2. HS thảo luận. GV quan sát và hướng dẫn. Cho đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, bổ xung. GV tổng hợp, bổ xung và chuẩn xác kiến thức. GV tổng kết bài thực hành. - Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng: khai thác nhiên liệu, điện sản xuất, hoá chất. - Ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động: dệt may, chế biến lương thực thực phẩm. - Ngành công nghiệp đòi hỏi kó thuật cao: khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí – điện tử, hoá chất. - Vai trò của vùng trong phát triển công nghiệp cả nước: thúc đẩy công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại hoá, đem lại giá trò cao… 100% 47.30% 77.80% 78.10% 17.60% 47.50% 39.80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Dầu thô Điện sản xuất Động cơ điêden Sơn hoá học Xi măng Quần áo Bia Biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở - Trường THCS Hùng Vương- - 10 - [...]... 45 phút Tuần 28/Tiết 43 I II Ngày soạn: 20/03/20 09 KIỂM TRA 45 PHÚT Mục tiêu: -Nắm lại các kiến thức đã học từ bài 31 đến hết bài 37 - ánh giá, nắm bắt được mức độ hiểu bài của HS để có kế hoạch dạy – học tiếp theo Chuẩn bò: -GV: Ra đề trắc nghiệm -HS: Ôn tập chuẩn bò kiểm tra - Trường THCS Hùng Vương- - 20 - III Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 Tiến trình thực hiện bài... 30/03/20 09 BÀI 40: THỰC HÀNH: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ I Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: -Rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức -Xác đònh được mối quan hệ giữa các đối tượng đòa lí II Thiết bò dạy học: - Trường THCS Hùng Vương- - 28 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 -Bản đồ kinh tế chung Việt Nam III... để tiết sau học bài 41 ĐỊAĐỊA PHƯƠNG Tuần 31/Tiết 47 I Ngày soạn: 4/04/20 09 BÀI 41: ĐỊA LÍ TỈNH GIA LAI Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: -Bổ xung và nâng cao những kiến thức về đòa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế – xã hội Có được các kiến thức về đòa lí đòa phương (tỉnh Gia Lai) - Trường THCS Hùng Vương- - 30 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 -Phát triển năng lực nhận... khăn trong phát triển giáo dục, sắp xếp việc làm, giải quyết - 35 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 nhu cầu ăn, mặc, ở, y tế… - Kết cấu theo giới tính: năm 2000, tỉ số giới tính (số nam trên nữ) là 99 ,78 - Kết cấu theo lao động: năm 2000, số lao động trong các ngành kinh tế quốc dân là 4 49, 9 nghìn người, chiếm 97 ,2% tổng số lao động trong độ tuổi Số người thất nghiệp là... 16 ,9 triệu tấn (2002) - Tình hình xuất khẩu dầu thô: lượng dầu thô xuất khẩu qua các năm đều - 29 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 tăng, đạt 16 ,9 triệu tấn (2002) - Tình hình nhập khẩu xăng dầu: tăng do nhu cầu sản xuất, đi lại, sinh hoạt… năm 2002 nhập 10 triệu tấn Mặc dù nhập khẩu thấp hơn xuất khẩu nhưng giá xăng dầu nhập khẩu cao hơn nhiều giá dầu thô xuất khẩu -. .. đến những hậu quả gì ? - Trường THCS Hùng Vương- III Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo 1 Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo - Giảm diện tích rừng ngập mặn, nguồn lợi hải sản dẫn đến lượng cá đánh bắt hàng năm giảm, nguy cơ tuyệt chủng, giảm sự tập trung, kích thước của hải sản… - 27 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 HS trả lời, bổ xung GV... kiến thức cơ bản cho HS - Trường THCS Hùng Vương- III Dân cư và lao động 1 Gia tăng dân số - Năm 199 1, dân số của tỉnh khoảng 693 ,7 nghìn người Năm 2001, dân số tăng lên 1048 nghìn người - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trước năm 199 6 là trên 2,8% Từ năm 199 7 đến nay tỉ suất này có giảm nhưng còn cao tới 2,4% Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có sự khác biệt giữa thành thò và nông thôn - Gia tăng cơ giới lớn,... thức 10/ - Trường THCS Hùng Vương- - Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm vò trí hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước - Công nghiệp hoá dầu đang được hình thành, dầu khí phục vụ cho phát điện, sản xuất phân đạm… 4 Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển - Tiềm năng: nước ta nằm gần nhiều - 26 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 tuyến... bài 39 Tuần 29/ Tiết 45 Ngày soạn: 23/03/20 09 BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (tiếp theo) I Mục tiêu: (xem tiết trước) II Thiết bò dạy học: (xem tiết trước) III Tiến trình thực hiện bài học: 1Ổn đònh tổ chức và KTBC:(4/) 2 Giới thiệu:(1/) GV sử dụng lời tựa đầu bài 3 Các hoạt động dạy và học: - Trường THCS Hùng Vương- - 25 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA... qua về tỉ trọng của công nghiệp 10/ - Trường THCS Hùng Vương- - Nghề rừng có vò trí quan trọng, đặc biệt là rừng ngập mặn ven biển - Trong vùng đang tích cực phòng chống cháy rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái rừng ngập mặn 2 Công nghiệp - Chiếm khoảng 20% GDP toàn vùng (2002) - 15 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 Cho HS đọc bảng 36.2 SGK H: Vì sao . ____________________________________________________ - Trường THCS Hùng Vương- - 3 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 Tuần 21 /Tiết 36 Ngày soạn: 12/01/20 09 BÀI 32:. 14 / Bài tập 1. Bài tập 2. - Trường THCS Hùng Vương- - 9 - Nguyễn Thò Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 Cho HS dựa vào biểu đồ đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án Địa Lý 9 - Kì II, Giao án Địa Lý 9 - Kì II, Giao án Địa Lý 9 - Kì II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn