GA LỢP 5 TUẦN 17

31 309 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 01:10

. vào SGK. -Chữa bài. số ngời tăng thêm là: 158 75 156 25 = 250 (ngời) Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm là: 250 : 156 25 = 0,016 0,016 = 1,6% b) Từ cuối năm 2001. 43,68 = 65, 68 b) 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) 0,3 45 : 2 = 8,16 : 4,8 0 ,17 25 = 1,7 0 ,17 25 = 1 ,52 75 *Bài giải: a) Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 2 % của một
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LỢP 5 TUẦN 17, GA LỢP 5 TUẦN 17, GA LỢP 5 TUẦN 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn