Địa 8 - Bài 3 : Sông ngòi và cảnh quan Châu Á

13 20,749 25
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 15:10

Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN ĐỨC NGHIỄM 1- Tại sao Châu Á có nhiều đới khí hậu ? Giải thích nguyên nhân làm cho đới cận nhiệt phân hoá thành nhiều kiểu ? 2- Trình bày đặc điểm phân bố hai kiểu khí hậu chính của Châu Á ? 1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI : -Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. • Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng , mùa xuân băng tan gây lũ . • Đông á , Đông nam á Nam á : sông ngòi phát triển mạnh. • Tây nam á Trung á : Rất ít sông , nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN : - Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng. - Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa lục địa khô chiếm phần lớn diện tích. 3- NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á : a. Thuận lợi :Thiên nhiên đa dạng , tài nguyên phong phú . b. Khó khăn : Địa hình hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt , thiên tai thất thường. 1 2 31-b Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu á , kết hợp với kiến thức SGK hãy : -Nêu nhận xét chung về mạng lưới sự phân bố sông ngòi Châu Á ? - Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Bắc á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ? - Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Đông á , Đông nam á Nam á ?Xác định một số sông lớn trên lược đồ ? - Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Tây nam á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ? Quan sát các hình ảnh trên , kết hợp với hiểu biết cá nhân , hãy nêu những giá trị của sông ngòi Châu Á? Bg Dựa vào lược đồ khí hậu Châu Á lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên Châu á , hãy cho biết : N1 N2 N3 Tên các đới cảnh quan Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ Tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa khu vực khí hậu lục địa Tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu : ôn đới , cận nhiệt nhiệt đới L.đồ Lược đồ các đới khí hậu Châu Á Lược đồ các đới cảnh quan Châu Á Minh hoa Tên các đới cảnh quan Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ Tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa khu vực khí hậu lục địa Tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu : ôn đới , cận nhiệt nhiệt đới N1 N2 N3 B .ghi Hình ảnh một số cảnh quan thiên nhiên Châu Á Quan sát các hình ảnh , kết hợp với kiến thức đã học , hãy nêu những thuận lợi khó khăn của thiên nhiên Châu Á đối với sản xuất đời sống ? B . ghi [...]... nhất Các khu vực thường xảy ra nhiều bão nhất châu Á: a Trung á ; Đông á Đông nam á b Đông á ; Đông nam á Nam á c Nam á ; Tây nam á Trung á d Đông nam á ; Nam á Bắc á Xác định trên lược đồ đọc tên các đới cảnh quan từ đông sang tây theo vĩ tuyến 400B ? Giải thích nguyên nhân làm cho cảnh quan thay đổi từ đông sang tây ? •Trả lời các câu hỏi bài tập cuối bài (SGK) •Chuẩn b : Đọc... tuyến 400B ? Giải thích nguyên nhân làm cho cảnh quan thay đổi từ đông sang tây ? •Trả lời các câu hỏi bài tập cuối bài (SGK) •Chuẩn b : Đọc trước nội dung bài 4- Thực hành Xác định yêu cầu bài thực hành Xem tìm hiểu trước lược đồ 4.1 4.2 . Đông nam á Đông nam á ; Nam á và Bắc á Nam á ; Tây nam á và Trung á Đông á ; Đông nam á và Nam á Xác định trên lược đồ và đọc tên các đới cảnh quan từ. Rất ít sông , nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN : - Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng. - Cảnh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa 8 - Bài 3 : Sông ngòi và cảnh quan Châu Á, Địa 8 - Bài 3 : Sông ngòi và cảnh quan Châu Á, Địa 8 - Bài 3 : Sông ngòi và cảnh quan Châu Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn