bài: Câu trần thuật đơn có từ là

19 1,532 9
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 14:10

. Kiểm tra bài cũ ?Thế nào là câu trần thuật đơn? Cho ví dụ. - Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C-V tại thành để giới thiệu,tả
- Xem thêm -

Xem thêm: bài: Câu trần thuật đơn có từ là, bài: Câu trần thuật đơn có từ là, bài: Câu trần thuật đơn có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn