tổng kết chương 1

3 249 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 13:10

. công thức: I = R U ta có I 2 = A8 ,1 10 18 = I 3 = A2 ,1 15 18 = Bài 2: Giải: áp dụng công thức R = . S l = 6 8 10 .2 10 .7 ,1. 100 R = 0,85 Bài3: Giải: a.)Vì. = R 1 + R 2 2 1 2 1 R R U U = I = I 1 + I 2 U = U 1 = U 2 21 111 RRR += Hay R = 21 21 . RR RR + 1 2 2 1 R R I I = 2- Công thức tính điện trở: R = . S l
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết chương 1, tổng kết chương 1, tổng kết chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn