GIAO AN CA NAM SINH 8(Mới nhất)

156 367 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 06:10

. cơ quan này là gì? ? Dới da là cơ quan nào? ? Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? ? Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực, khoang bụng?. Quan sát mô hình, tranh ảnh, tiêu bản, mẫu vật thật . để hiểu rõ về cấu tạo, hình thái. - Thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan.
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN CA NAM SINH 8(Mới nhất), GIAO AN CA NAM SINH 8(Mới nhất), GIAO AN CA NAM SINH 8(Mới nhất)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn