Giải bài toán đưa về pt bậc hai

16 511 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 04:10

. học toán ở trờng THCS. Nội dung giới thiệu: 1. Các bài toán điển hình, mỗi bài toán đều gồm: Đề bài Tìm hiểu đề bài Hớng dẫn cách tìm lời giải Cách giải. phải tìm là 72. Khai thác bài toán Có thể giải hai bài toán tơng tự: a. Tổng các bình phơng của hai số hơn kém nhau 3 thì bằng 98. Tìm hai số đó. b. Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài toán đưa về pt bậc hai, Giải bài toán đưa về pt bậc hai, Giải bài toán đưa về pt bậc hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn