TINH TOAN CUNG CAP DIEN PHAN XUONG

49 20 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 23:53

Ngày điện nguồn lượng thiết yếu, nguồn lượng tham gia vào lĩnh vực sống, phục vụ cho nông nghiệp, cơng nghiệp, đến sinh hoạt người Chính điên có nhiều ưu điểm như: dễ dàng chuyển hóa lượng khác như: nhiệt năng, quang năng, năng, … dễ dàng truyền tải phân phối Chính điện ứng dụng rộng rãi lĩnh vực Điện nguồn lượng ngành cơng nghiệp, điều kiện quan trọng để phát triển đô thị khu dân cư… lý lập kế hoạch cung cấp điện điện năng, phải trước bước, nhằm đảm bảo thõa mãn nhu cầu cung cấp điện không giai đoạn trước mắt mà dự kiến phát triển tương lai Điều đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện an toàn, tin cậy dễ sản xuất sinh hoạt Hiện nước ta xí nghiệp tiêu thụ điện chiếm tỉ lệ lớn Điều chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy xí nghiệp, phân xưởng phận hệ thống điện Hiện công nghiệp ngày phát triển nên hệ thống cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp ngày phức tạp Để thiết kế hệ thống cung cấp điện đòi hỏi người thiết kế phải có trình độ tay nghề cao, phải có nhiều kinh nghiệm có hiểu biết rộng, thiết kế cung cấp điện việc làm khó Chính vậy, đồ án mơn học kiểm tra khảo sát trình học tập tiếp thu kiến thức sinh viên CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong nhà máy khí có nhiều hệ thống máy móc khác đa dạng, phong phú phức tạp Các hệ thống máy móc có tính cơng nghệ cao đại Do mà việc cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo chất lượng độ tin cậy cao Đứng mặt cung cấp điện việc thiết kế điện phải đảm bảo gia tăng phụ tải tương lai, mặt kỹ thuật kinh tế phải đề phương án cấp điện cho không gây tải sau vài năm sản xuất không gây dư thừa dung lượng công suất dự trữ Theo quy trình trang bị điện cơng nghệ nhà máy ta thấy ngừng cung cấp điện ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhà máy gây thiệt hại kinh tế quốc dân ta xếp nhà máy vào phụ tải loại II, cần bảo đảm cung cấp điện liên tục an tồn Mục Đích Nhằm củng cố, bổ sung vận dụng lý thuyết, thực hành học để giải số vấn đề thực tiễn việc cung cấp điện, nhằm phân tích đánh giá khả cung cấp điện cho nhà máy sữa chữa khí Từ tìm phương pháp hiệu tích cực tối ưu để phục vụ cho nhu cầu cung cấp điện Nội Dung Trang CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CỦA PHÂN XƯỞNG 2.1 Thông số sơ đồ mặt phân xưởng 2.2 Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng 2.2.1 Xác định hệ số công suất trung bình cho nhóm 2.2.2 Xác định hệ số sử dụng trung bình cho nhóm 2.2.3 Xác định phụ tải tính tốn cho nhóm CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG CỦA PHÂN XƯỞNG CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN TOÀN PHÂN XƯỞNG 4.1 Phụ tải tính tốn tồn nhà máy : 4.2 Phụ tải tính tốn phản kháng tồn phân xưởng: 4.3 Phụ tải tính tốn tồn phần tồn phân xưởng: 4.4 Dòng điện tính tốn tồn phân xưởng : CHƯƠNG :XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI CỦA NHÓM VÀ CỦA PHÂN XƯỞNG 5.1 Toạ độ tâm phụ tải nhóm j 5.2 Toạ độ tâm phụ tải phân xưởng CHƯƠNG :XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẶT TỦ ĐỢNG LỰC CHO TỪNG NHÓM MÁY CHƯƠNG 7: CHỌN MÁY BIẾN ÁP 7.1 Chọn số lượng MBA 7.2 Chọn dung lượng MBA CHƯƠNG 8: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY 8.1 Vạch phương án dây mạng phân xưởng 8.1.1 Yêu cầu 8.1.2 Phân tích phương án dây 8.1.3 Vạch phương án dây 8.2 Xác định phương án lắp đặt dây 8.2.1 Dây bọc cách điện 8.2.2 Dây trần 8.2.3 Sơ đồ mặt dây 8.2.4 Sơ đồ nguyên lý dây mạng phân xưởng CHƯƠNG 9: CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ BẢO VÊ 9.1 Chọn CB Trang 9.2 Chọn dây dẫn 9.2.1 Chọn loại cáp dây dẫn 9.2.2 Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng CHƯƠNG 10: TÍNH TỞN THẤT 10.1 Tính tốn tổn thất cơng suất CHƯƠNG 11: TÍNH VÀ CHỌN TỤ BÙ CHƯƠNG 12 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 12.1 Yêu Cầu Thiết Kế Chiếu Sáng 12.2 Trình Tự Thiết Kế Chiếu Sáng 12.2.1 Kích thước phân xưởng 12.2.2 Hệ số phản xạ 12.2.3 Chọn đèn 12.2.4 Chọn độ cao treo đèn hđ (m) 12.2.5 Xác định hệ số sử dụng đèn CU 12.2.6 Xác định hệ số ánh sáng LLF 12.2.7 Chọn độ rọi theo tiêu chuẩn Emin(lux) 12.2.8 Xác định số đèn 12.2.9 Phân bố đèn 12.2.10 Kiểm tra độ đồng 12.2.11 Vạch phương án dây 12.3 Chọn dây dẫn thiết bị bảo vệ cho hệ thống chiếu sáng 12.3.1 Chọn dây dẫn 12.3.1.1 Chọn dây dẫn từ tủ phân phối (MDB) đến tủ chiếu sáng (LDB 12.3.1.1 Chọn dây dẫn từ tủ chiếu sáng đến nhánh đèn CHƯƠNG 13 : TÍNH TỐN NGẮN MẠCH 13.1 Từ MBA đến tủ phân phối 13.2 Từ phân phối đến tủ động lực 13.3 Từ tủ động lực đến thiết bị Trang SƠ ĐỒ MẶT BẰNG IV/ Giới Hạn Đồ Án  Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sữa chữa khí CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG 2.1 THÔNG SỐ VÀ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG - Bảng phụ tải phân xưởng - Sơ đồ mặt phân xưởng sơ đồ bố trí máy 2.2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO PHÂN XƯỞNG 2.2.1 Xác định hệ số cơng suất trung bình cho nhóm P1 cosφ  P2 cosφ  L  P n cos φ n P1  P2  L  Pn cosφ tb  2.2.2 Xác định hệ số sử dụng trung bình cho nhóm nj k sdj  �k i 1 P sdiđmi n �P đmi i 1 2.2.3 Xác định phụ tải tính tốn cho nhóm theo phương pháp số thiết bị dùng điện có hiệu (nhq) Khi số thiết bị nhóm lớn việc tính tốn nhp theo biểu thức phức tạp nên thực tế người ta tính nhq theo bảng tra theo đường cong cho trước, cách tính sau Xác định: n  *   n n p  * p p Từ (n* , p* ) tra bảng ,hay sổ tay thiết kế cung cấp điện tìm nhp* Xác định số thiết bị hiệu : Trang nhp= n.nhp* đó: n1 - số thiết bị có cơng suất lớn 50% cơng suất thiết bị có cơng suất lớn n - tổng số thiết bị nhóm p1 - tổng cơng suất n1 thiết bị p - tổng công suất n thiết bị Phụ tải tính tốn tác dụng: Ptt1 k max * k sdtb *  Pdm cos tb  P1 cos  P2 cos  P3 cos  P4 cos P1  P2  P4  Pn Phụ tải tính tốn phản kháng: Q tt1 Ptt * tg  Phụ tải tính tốn tồn phần : Stt1  Ptt cos  tb Dòng điện tính tốn : I tt1  Stt * U dm Bảng phụ tải phân xưởng THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG LẮP RÁP OTO MÁY CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (Kw) HÊ SỐ CÔNG SUẤT HÊ SỐ SỬ DỤNG 10 15 6.5 7.5 10 23 0,8 0,85 0,78 0,83 0,72 0,77 0,9 0,85 0,89 0,60 0,50 0,70 0,55 0,80 0,50 0,55 0,60 0,60 Trang Sơ đồ mặt phân xưởng sơ đồ bố trí máy Phụ tải NHĨM 1: CƠNG ŚT MÁY ĐỊNH MỨC (Kw) 10 15 6.5 HÊ SỐ CÔNG SUẤT HÊ SỐ SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG X Y 0,8 0,85 0,78 0,83 0,60 0,50 0,70 0,55 2 454 887 1307 780 2153 2004 2209 1730 Từ số liệu K sd phụ lục sách giảng môn “Cung cấp điện” : K sdtb   Pdm1 K sd  Pdm K sd  Pdm K sd  Pdm K sd Pdm1  Pdm  Pdm  Pdm * * 0.6  *10 * 0.5 * 2 *15 * 0.7  * 0.65 * 0.55 0.6 *  *10  *15  * 6.5 Ta có tổng số lượng n=11 Tổng cơng suất nTB Ptông Pdm1  Pdm2  Pdm3  Pdm4 5 *  *10  *15  * 6.5 103 Ta có 1 Pmax  *15 7.5 2 Trang Tổng số TB có Pdm 7.5(kw) n1 9 P1 Pdm2  Pdm3  Pdm4 2 *10  *15  * 6.5 90 (kw) Lập tỷ lệ n*  n1  0.81 n 11 p*  p1 90  0.87 p 103 Từ n* p * tra Bảng 2.1 giảng môn “Cung cấp điện” n* hq 0.94 nhp= n n*hp = 11* 0.94 = 10.34 Từ đề ta có Từ K sdtb 0.6 nhp 10.34 Tra tra Bảng 2.2 sách giảng môn “Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ tải tính tốn tác dụng: Ptt1 k max * k sdtb *  Pdm 1.26 * 0.6 *103 77.868( Kw) P1 cos  P2 cos  P3 cos  P4 cos P1  P2  P4  Pn * * 0.8  *10 * 0.85  *15 * 0.78  * 6.5 * 0.83  0.8 *  *10  *15  * 6.5 cos tb  tg  =0.73 Phụ tải tính toán phản kháng: Q tt1 Ptt * tg  77.868 * 0.73 56.84( KWAR ) Phụ tải tính tốn tồn phần : S tt1  Ptt 77.686  97.11( KWA ) cos tb 0,8 Dòng điện tính tốn : I tt1  S tt *U dm  97.11 *10 * 380 Phụ tải NHÓM MÁY CÔNG SUẤT 147.5( A) HÊ SỐ CÔNG HÊ SỐ SỬ SỐ LƯỢNG X Y Trang ĐỊNH MỨC (Kw) SUẤT DỤNG 0,8 0,72 0,77 0,60 0,80 0,50 4 2720 2156 2123 2027 2026 2335 Từ số liệu K sd phụ lục lục sách giảng môn “Cung cấp điện” K sdtb  Pdm1 K sd  Pdm5 K sd  Pdm K sd Pdm1  Pdm5  Pdm  * * 0.6  * * 0.8  * * 0.5 0.6 5*8  3*  *8 Ta có tổng số lượng n=11 Tổng công suất nTB Ptông Pdm1  Pdm  Pdm Ta có 1 Pmax  * 4.5( KW ) 2 5 *  *  * 91( KW ) Tổng số TB có Pdm 4.5 KW n1 11 P1 Pdm1  Pdm5  Pdm 4 *  *  * 91( KW ) Lập tỷ lệ n*  n1 11  1 n 11 p*  p1 91  1 p 91 Từ n* p * tra Bảng 2.1 sách giảng môn “Cung cấp điện” n * hp 0.95 Từ đề ta có nhp= n.n*hp== 11* 0.95 = 10.45 Từ K sdtb 0.6 nhp 10.45 Tra tra Bảng 2.2 sách giảng môn “Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ tải tính tốn tác dụng: Ptt k max * k sdtb *  Pdm 1.26 * 0.6 * 91 68.8( KW ) Trang Pdm1 cos   Pdm5 cos  Pdm6 cos  Pdm1  Pdm5  Pdm6 * * 0.8  * * 0.72  * * 0.77  0.76 *8  3*9  *8 cos tb  tg  =0.85 Phụ tải tính tốn phản kháng: Q tt2 Ptt * tg  68.8 * 0.85 56.9( KWAR ) Phụ tải tính tốn tồn phần : S tt  Ptt 68.8  89.2( KWA ) cos  tb 0.76 Dòng điện tính tốn : I tt  S tt * U dm  89.2 *10 * 380 Phụ tải NHĨM CƠNG ŚT MÁY ĐỊNH MỨC (Kw) 7.5 10 135.5( A) HÊ SỐ CÔNG SUẤT HÊ SỐ SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG X 0.8 0.9 0.85 0.60 0.55 0.60 4650 4085 4922 Y 2271 4968 2263 Từ số liệu K sd phụ lục sách giảng môn “Cung cấp điện” K sdtb   Pdm1 K sd  Pdm7 K sd  Pdm8 K sd Pdm1  Pdm7  Pdm8 * * 0.6  * 7.5 * 0.5  *10 * 0.6 0.57 *  * 7.5  *10 Ta có tổng số lượng n=11 Tổng công suất nTB Ptông Pdm1  Pdm  Pdm8 Ta có 3 *  * 7.5  *10 89( KW ) 1 Pmax  *10 5( KW ) 2 Tổng số TB có Pdm 5KW n1 11 P1 Pdm1  Pdm  Pdm8 Trang 3 *  * 7.5  *10 89( KW ) Lập tỷ lệ n*  n1 11  1 n 11 p*  p1 89  1 p 89 Từ n* p * tra Bảng 2.1 sách giảng môn “Cung cấp điện” n * hp 0.95 Từ đề ta có nhp= n.n*hp== 11* 0.95 = 10.45 Từ K sdtb 0.6 nhp 10.45 Tra Bảng 2.2 sách giảng môn “Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ tải tính tốn tác dụng: Ptt k max * k sdtb *  Pdm 1.26 * 0.57 * 89 63.9( KW ) P cos   Pdm7 cos  Pdm8 cos  cos tb  dm1 Pdm1  Pdm7  Pdm8  tg  =0.53 * * 0.8  * 7.5 * 0.9  *10 * 0.85 0.88 *  *  *10 Phụ tải tính tốn phản kháng: Q tt3 Ptt * tg  63.9 * 0.53 34.24( KWAR ) Phụ tải tính tốn tồn phần : S tt  Ptt 63.9  72.625( KWA ) cos tb 0.88 Dòng điện tính tốn : I tt  S tt *U dm  72.625 *10 Phụ tải NHĨM CƠNG ŚT MÁY ĐỊNH MỨC (Kw) 10 15 * 380 110.34( A) HÊ SỐ CÔNG SUẤT HÊ SỐ SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG X Y 0,8 0,85 0,78 0,60 0,50 0,70 4 374 764 1098 977 466 513 Từ số liệu K sd phụ lục sách giảng môn “Cung cấp điện” : Trang Điện trở tương đương lưới điện hạ áp phân xưởng: Có thể chọn tụ Dac Yeong chế tạo có thơng số kỹ thuật sau: Nơi đặt Loại tụ Số lượng Qb (kVar) Uđm (V) Iđm (A) Nhóm DLE3H20K6T 20 380 30,4 Nhóm DLE3H40K6T 40 380 60.8 Nhóm DLE3H30K6T 30 380 45,6 Nhóm DLE3H30K6T 30 380 45,6 Nhóm DLE3H35K6T 35 380 53,2 Nhóm DLE3H75K6T 75 380 114 Số pha CHƯƠNG 12 : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG  NHÓM Trang 1 ) Kích thước: - Chiều dài: a =45.4 m - Chiều rộng : b = : 33.5 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =45.4*33.5 = 1520.9 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà bêtong : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu Etc = 500 lux ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 (K) + Công suất : P = 250 (W) + Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(45.4  33.5) 0.8 1 45.4 * 33.5 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 Trang 11 ) Quang thong tổng : *S 500 *1520.9 E tc  t U * LLF  0.74 * 0.91 918307(lm) 12 ) Số đèn : N bd    t  bd 918307 36 25000 13 ) Sai số quang thong    : N *    bd bd 1  36 * 25000  918307  0.02  2% 91807 Kết luận: Sai số chấp nhận nằm khoảng -10%  20% 14 ) E tb sau năm : E tb  N * bd 15 ) Phân bố đèn : N bôđôđ bd  U * LLF S  36 * 25000  0.74 * 0.91 592(lux) 1520.9  N dãy * N bôden / dãy   NHĨM ) Kích thước: - Chiều dài: a =50.7 m - Chiều rộng : b = : 33.5 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =50.7*33.5 = 1698 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.7 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà gỗ : lv = 0.4 ) Độ rọi yêu cầu Etc = 500 lux ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide ánh sáng màu trắng - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 + Công suất : P = 250 (W) Trang + Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x250W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: Cách trần : h’ = (m) Bề mặt làm việc : hlv = (m) Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(50.7  33.5) 0.74 1 50.7 * 33.5 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 * 1698  UE* LLF  0.74 * 0.91 1260766(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd    t bd 1260766  48 25000 13 ) Sai số quang thong    : N bd *   bd t  t  48 * 25000  1260766  0.05  5% 1260766 Kết luận: Sai số chấp nhận nằm khoảng -10%  20% 14 ) E tb sau năm : E * N  bd tb bd  U * LLF S  48 * 25000  0.74 * 0.91 706 7(lux) 1698 Trang 15 ) Phân bố đèn : N bôđôđ  N dãy * N bơden / dãy   NHĨM ) Kích thước: - Chiều dài : a = 73.7 m - Chiều rộng : b = : 33.5 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =73.7 *33.5 = 2469 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà gỗ : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu Etc = 500 lux ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) - Chỉ số màu : Ra = 66 (K) - Công suất : P = 250 (W) - Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(73.7  33.5) 15 73.7 * 33.5 Trang ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 *1520.9  UE* LLF  0.74 * 0.91 918307(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd   t   bd 918307 36 25000 13 ) Sai số quang thong    : N *    bd bd t t  26 * 25000  918307  0.02  2% 918307 Kết luận: Sai số chấp nhận nằm khoảng -10%  20% 14 ) E tb sau năm : E tb  N * bd 15 ) Phân bố đèn : N bơđơđ  NHĨM ) Kích thước: bd  U * LLF S  36 * 25000  0.74 * 0.91 364.5(lux) 2469  N dãy * N bôden / dãy  - Chiều dài: a =52.8 m - Chiều rộng : b = : 33.7 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =52.8*33.7 = 1779.36 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà bêtong : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu - Etc = 500 lux Trang ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 (K) + Công suất : P = 250 (W) + Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(52.8  33.7) 0.73 1 52.8 * 33.7 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 * 1779.36  UE* LLF  0.74 * 0.91 1321176(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd    t bd 1321176  52 25000 13 ) Sai số quang thong  : N *      bd bd t t  52 * 25000  1321176  0.16  16% 1321176 Kết luận: Sai số chấp nhận nằm khoảng -10%  20% Trang 14 ) E tb sau năm : E * N  bd tb bd 15 ) Phân bố đèn : N bôđôđ  U * LLF S  52 * 25000  0.74 * 0.91 730.6(lux) 1779 36  N dãy * N bơden / dãy  NHĨM ) Kích thước: - Chiều dài: a =58 m - Chiều rộng : b = : 33.5 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =58*33.5 = 1943 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà bêtong : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu Etc = 500 lux ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 (K) + Công suất : P = 250 (W) +Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm Trang RCR  htt (a  b) ab  * 3(58  33.5) 0.7 1 58 * 33.5 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 *1943  UE* LLF  0.74 * 0.91 1442679(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd    t bd 1442679  56 25000 NHĨM ) Kích thước: - Chiều dài: a =59.2 m - Chiều rộng : b = : 33.5 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =59.2*33.5 = 1983.2(m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà bêtong : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu Etc = 500 lux ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 (K) + Công suất : P = 250 (W) + Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T Trang - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(59.2  33.5) 0.7 1 59.2 * 33.5 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 *1983.2  UE* LLF  0.74 * 0.91 1472527.3(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd    t bd 1472527.3  58 25000 HÀNH LANG ) Kích thước: - Chiều dài: a =172 m - Chiều rộng : b = : 12 m - Chiều cao : H = m - Diện tích : S = a*b =172*12 =2064 (m2) ) Hệ số phản xạ: - Trần nhà thạch cao có màu trắng : tr = 0.8 - Tường nhà sơn màu trắng nhạt : tg = 0.7 - Sàn nhà bêtong : lv = 0.1 ) Độ rọi yêu cầu - Etc = 500 lux Trang ) Chọn bóng đèn - Chọn đèn Metal Halide - Nhiệt độ màu : Tm = 4300 (K) + Chỉ số màu : Ra = 66 (K) + Công suất : P = 250 (W) + Quang thông : đèn = 25000 (lm) ) Chọn đèn - Số hiệu : Metal Halide – 2x36W - Hiệu suất, cấp đèn : 0.8C + 0T - Số đèn / : đèn / ) Treo đèn: - Cách trần : h’ = (m) - Bề mặt làm việc : hlv = (m) - Chiều cao đèn so với bề mặt làm việc: htt = H – (h’ + hlv) = – (0 + ) = (m) )Hệ số bù: d   1.5 0.83 * 0.8 ) Chỉ số địa điểm RCR  htt (a  b) ab  * 3(172  12) 1.3 1 172 * 12 ) Tỷ số treo j h'  0 h' htt  10 ) Hệ số ứng dụng quang thông : U=0.74 11 ) Quang thong tổng : *S 500 * 2064  UE* LLF  0.74 * 0.91 152522(lm) tc t 12 ) Số đèn : N bd    t bd 152522  60 25000 13 ) Sai số quang thong  : N *      bd bd t t  48 * 25000  1260766  0.05  5% 1260766 Kết luận: Sai số chấp nhận nằm khoảng -10%  20% Trang 14 ) E tb sau năm : E * N  bd tb 15 ) Phân bố đèn : N bôđôđ bd  U * LLF S  48 * 25000  0.74 * 0.91 706 7(lux) 1698  N dãy * N bôden / dãy  CHƯƠNG 13 : TÍNH TỐN NGẮN MẠCH 13.1 Từ MBA đến tủ phân phối Dòng ngắn mạch tính theo cơng thức - Dòng điện ngắn mạch điểm tủ phân phối Trong : điện áp định mức điểm ngắn mạch điện trở điện kháng máy biến áp quy phía hạ áp Tổng trở MBA: Với : Chiều dài dây dẫn từ MBA đến tủ phân phối: Tổng trở từ MBA đến tủ phân phối là: Trang Dòng ngắn mạch pha: 13.2 Từ phân phối đến tủ động lực: Tổng trở từ tủ phân phối đến tủ động lực: Dòng ngắn mạch pha: Tính tốn tương tự cho tủ động lực 13.3 Từ tủ động lực đến thiết bị Dòng ngắn mạch pha: Từ MBA đến tủ phân phối Ta có tơng trở MBA: Trang 0.1 1.15 0.02 0.71 0.51 0.03 0.81 0.04 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.05 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.3 0.4 0.51 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.19 0.2 0.3 0.41 0.3 0.14 0.4 0.21 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.11 0.9 0.4 0.0 0.13 0.5 0.18 0.15 0.5 0.0 0.0 0.12 0.15 0.0 0.0 0.1 0.13 0.6 0.0 0.0 0.0 0.11 0.21 0.18 0.15 0.13 0.0 0.0 0.0 0.1 0.12 0.2 0.3 0.4 0.6 0.71 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.81 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.17 0.15 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.13 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 0.18 0.2 0.3 0.4 0.51 0.19 0.17 0.15 0.13 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 0.41 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.0 0.11 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 Trang 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.17 0.2 0.2 0.3 0.41 5 0 0 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.9 0.9 0.9 0.91 0.9 0.9 0.8 0.91 0.9 0.9 0.81 0.8 0.91 0.9 0.9 0.7 0.81 0.8 0.91 0.9 0.9 0.6 0.7 0.8 0.8 0.91 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.91 0.9 0.9 0.5 0.6 0.7 0.7 0.81 0.8 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.81 0.8 0.9 0.9 0.9 0.90 1.00 Trang 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 7 8 ... n* p * tra Bảng 2.1 giảng môn Cung cấp điện” n* hq 0.94 nhp= n n*hp = 11* 0.94 = 10.34 Từ đề ta có Từ K sdtb 0.6 nhp 10.34 Tra tra Bảng 2.2 sách giảng môn Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ... * tra Bảng 2.1 sách giảng môn Cung cấp điện” n * hp 0.95 Từ đề ta có nhp= n.n*hp== 11* 0.95 = 10.45 Từ K sdtb 0.6 nhp 10.45 Tra tra Bảng 2.2 sách giảng môn Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ... p * tra Bảng 2.1 sách giảng môn Cung cấp điện” n * hp 0.95 Từ đề ta có nhp= n.n*hp== 11* 0.95 = 10.45 Từ K sdtb 0.6 nhp 10.45 Tra Bảng 2.2 sách giảng môn Cung cấp điện” K max 1.26 Phụ tải
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH TOAN CUNG CAP DIEN PHAN XUONG , TINH TOAN CUNG CAP DIEN PHAN XUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn