GIáo án cả năm: Sinh học 9

123 363 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 20:10

. quá trình sinh trởng và sinh sản -Tiếp tục rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình II.Chuẩn bị -GV tranh phóng to các hình 9. 2 ,9. 3 và bảng 9. 2 SGK -HS. giới thiệu H9.3 và nhấn mạnh sự nhân đôi và hình thái NST -Treo bảng 9. 2 và phát phiếu ghi đáp án ,yêu cầu HS gắn đáp án nên bảng phụ -GV đa đáp án -Gọi 1
- Xem thêm -

Xem thêm: GIáo án cả năm: Sinh học 9, GIáo án cả năm: Sinh học 9, GIáo án cả năm: Sinh học 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn