GIÁO dục sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM và HIỆU QUẢ TRONG môn SINH học ở TRƯỜNG PTTH

29 17 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 11:26

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PTTH Mục tiêu, nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ 1.1 Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ mơn Sinh học Học sinh có nhận thức về: - Bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lượng thiên nhiên Giáo dục sâu sắc môi trường thiên nhiên qua chương trình mơn học Hiện việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quan tâm không cá nhân, tổ chức, quốc gia mà toàn giới, lượng người tạo phần lớn từ nguồn lượng hoá thạch trái đất, nguồn lượng khơng phải vơ tận mà gây nhiễm mơi trường lớn làm biến đổi khí hậu tồn cầu, ảnh hưởng tới đời sống hàng triệu người (phần lớn người nghèo) - Nội dung học ngoại khố, thực hành, tin, ảnh tình trạng người dân vào rừng chặt phá rừng - Hoạt động quang hợp, hô hấp liên quan đến chuyển đổi lượng tự nhiên Cây xanh sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp chế tạo chất hữu ni đồng thời cung cấp cho CO2 để điều chế số loại hoá chất - Tìm nguồn lượng khác để thay lượng mặt trời, lượng gió, địa, nhiệt, - Việc hóa ni dưỡng loại động vật để phục vụ nhu cầu người có liên quan tới việc sử dụng lượng Do GV cần cho HS hiểu dựa vào đặc điểm cấu tạo thích nghi tập tính động vật để áp dụng vào việc chăn nuôi để sử dụng nguồn lượng tiết kiệm - Hoạt động hô hấp người liên quan đến việc sử dụng lượng - Vấn đề sử dụng lượng ảnh hưởng đến TĐC trao đổi lượng - Vấn đề dân số áp lực việc sử dụng nguồn tài nguyên - Hạn chế khí thải nhà máy - Hạn chế khí thải phương tiện giao thơng - Liên hệ thực tế chống ô nhiễm môi trường, sử dụng lượng sạch, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Năng lượng cần cung cấp đủ cho thể trình sinh trưởng phát triển - Q trình chuyển hố lượng thể, trì hoạt động sống - Tăng cường sử dụng tài nguyên tái sinh - Tăng cường sử dụng tài nguyên lượng vĩnh cửu: Năng lượng mặt trời, lượng gió, lượng thuỷ triều - Tăng cường bảo vệ rừng xanh - Tham quan thiên nhiên, vận dụng luật bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào việc vận động tun truyền phòng chống ô nhiễm môi trường sử dụng lượng - Trong cụ thể chứng minh ảnh hưởng lượng đến hệ sinh thái tầm quan trọng lượng - Đi đôi với giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm lượng cho người lớn phải tuyên truyền giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu lượng cho học sinh phận không nhỏ xã hội Vì giáo dục từ nhỏ để tạo thành thói quen cho em, từ thói quen dẫn đến hành động cụ thể, qua em tuyên truyền sử dụng tiết kiệm hiệu lượng với gia đình người xung quanh II Nội dung, địa mức độ tích hợp giáo dục s dng NLTK&HQ mụn Sinh hc Lớp Tên Địa tích hợp Nội dung GD sử dụng NLTKHQ Mức độ tích hợp (Tích hợp vào nội dung bài) 10 10 Bài Các cấp tổ chức giới sống Bài Cacbonhi đrat Lipit Liên hệ thực tế GD ý thức bảo vệ môi trI Các cấp tổ ờng => đảm bảo chức hệ sinh thái đạt hiệu giới sống suất cao, khai thác nguồn sống HST hiệu Củng cố dới dạng tập vận dụng ( axit béo no không no có RQ khác Liên hệ Giới thiệu sử dụng Liên hệ nguồn lợng từ hợp chất Cacbonhiđrat thay nguồn lợng khác ) 10 10 Cần phải thờng xuyên cung cấp đầy đủ chất cho thể để đảm bảo đầy đủ lợng cho hoạt động sống Không ăn d thừa chất => gây bệnh lãng phí lợng Kiến thức cấu tạo Tích hợp phận kích thớc nhỏ bé tế bào nhân sơ có Bài Tế I - Đặc điểm thể vận chuyển bào nhân chung tế chất từ nơi đến sơ bào nhân sơ nơi khác tế bào nhanh -> tốn lợng -> tiết kiệm HS trao đổi để Bài 13 Củng cố dới Liên hệ thấy đợc lKhái quát dạng tập ợng giới l- vận dụng sống đợc bắt đầu ợng từ ánh sáng mặt trời, chuyển chuyển tới xanh hóa vật qua chuỗi thức ăn chất vào động vật cuối chuyển thành nhiệt phát tán vào môi trờng Qua bậc dinh dỡng lợng bị dới dạng nhiệt -> hạn chế tiêu hao lợng i với người cần xây dựng phần ăn hợp lí cho đối tượng lao động nhằm tiết kiệm lượng, sử dụng lượng đảm bảo sức khỏe cho người 11 Bài Trao VI.2 Tưới nước Xây dựng biện pháp chăm Tích hợp phận liên hợp lí cho sóc, tưới tiêu, hợp lí hệ trồng đổi nước Bài 11 VII Bón phân Xây dựng biện pháp bón Tích hợp phận liên hệ Trao đổi hợp lí cho phân hợp lí khống trồng nitơ thực vật 11 Bài 10 Quang hợp suất trồng 11 Bài 11 II – Các pháp nâng suất trồng thông quang hợp V – Hô hấp sáng Hô hấp sáng 11 Bài 12 ảnh hưởng nhân tố môi trường tới hô hấp 11 Bài 15 Bài 17 Hô hấp 11 Bài 23 Hướng động 12 Bài 36 12 Cần hạn chế hơ hấp sáng Tích hợp phận liên hơ hấp sáng làm tiêu hệ tốn sản phẩm quang hợp > ảnh hưởng tới suất trồng IV – Hơ hấp Cần có biện pháp bảo Tích hợp phận liên vấn đề bảo quản quản nông sản cách hệ nông sản Củng cố Xây dựng phần ăn Liên hệ hợp lí, cân đối cho nhóm động vật Củng cố Tăng hiệu hô hấp Liên hệ chế độ luyện tập, sinh hoạt Tiêu hóa 11 biện Xác định biện pháp nâng Tích hợp phận liên cao cao suất trồng hệ thông qua quang hợp qua II.2 – Hướng sáng Trồng phù hợp với Tích hợp phận liên điều kiện ánh sáng để tiết hệ kiệm diện tích, tăng suất trồng II – Quan hệ Cá thể có mối quan hệ hỗ Liên hệ Quần thể sinh cá thể trợ giúp tăng khả sử quần thể dụng nguồn sống sức vât mối chống chịu quan hệ cá thể quần thể Bài 37 Các đặc trưng quần thể sinh vật IV – Mật độ cá Giữ mật độ cá thể thể quần thể quần thể giúp đảm Liên hệ bảo khai thác hiệu tối ưu 12 12 Bài 38 VII Tăng trưởng - Sự tăng dân số nguyên Liên hệ Các đặc trưng quần thể người nhân tạo sức nặng cung cấp nguồn sống, cạn kiệt tài quần thể sinh nguyên thiên nhiên, ô vật nhiễm môi trường sống Bài 39 Biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật 12 Bài 40 Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã II.1 Nguyên nhân Xác định nguyên nhân gây biến động Liên hệ mật độ cao, ý nghĩa biến động sơ sở học sinh tự liên hệ vào thực tế giúp khai thác có hiệu nguồn sống II.2 - Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã - Giáo dục cho HS thấy trồng trọt Tích hợp phận người ta thường trồng xen canh, trồng theo III.1 Các mối đường đồng mức để tiết quan hệ sinh thái kiệm đất, sử dụng tối đa nguồn lượng mặt trời trồng trọt - Để sử dụng tối đa nhằm tiết kiệm nguồn lượng, sử dụng triệt để nguồn lượng bậc dinh dưỡng, nguồn thức ăn chăn nuôi thủy sản người ta chọn thành phần nuôi phù hợp 12 Bài 41 Diễn sinh thái 12 Bài 42 Hệ sinh thái 12 Bài 43 Trao đổi vật chất hệ sinh thái III – Nguyên nhân Học sinh xác định Liên hệ diễn tầm quan trọng diễn IV – Tầm quan sinh thái sở trọng nghiên biết khai thác nguồn sống cứu diễn lúc để đạt hiệu cao III.2 – Các hệ sinh thái nhân tạo Xây dựng hệ sinh thái Liên hệ nhân tạo, giúp khai thác nâng cao NS trồng vật nuôi nông nghiệp I Trao đổi vật chất quần Xác định ý nghĩa Liên hệ trao đổi vật chất xã sinh vật hệ sinh thái 12 12 Bài 44 I.1 – Chu trình HS thấy sư tuần Liên hệ cacbon Chu trình hồn vật chất sinh địa hóa chu trình sinh địa hố sinh Biết sử dụng, khai thác tiết kiệm nguồn tài nguyên không tái sinh Bài 45 Cả HS phải xác định ý Tích hợp nghĩa đặc điểm dòng lượng hệ sinh thái Từ thấy khai thác tiềm sinh học, mắt xích đầu chuỗi lưới thức ăn cho hiệu khai thác cao Cả Phân tích tình hình địa Có thể tổ chức dạy học phương từ nêu số theo dự án thời hương giải gian tiết học Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái 12 Bài 46 Thực hành – Quản lí sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Thực hành tiết kiệm Hoặc cho HS liên hệ thực hiệu gia đình, lớp tế tập thực hành học, địa phương theo nhóm 3.Giới thiệu số soạn tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ Bài 4: CACBONHIDRAT LIPIT I Mục tiêu học Giới thiệu sử dụng nguồn lượng từ hợp chất Cacbonhidrat thay nguồn lượng khác Cần phải thường xuyên cung cấp đầy đủ chất cho thể để đảm bảo đầy đủ lượng cho hoạt động sống Không ăn dư thừa chất => gây bệnh lãng phí lượng Kiến thức Sau học xong HS có thể: - Liệt kê tên loại đường đơn, đường đôi, đường có thể sinh vật - Trình bày chức số loại đường thể sinh vật - Liệt kê loại Lipit có thể sinh vật - Trình bày chức loại Lipit (Chú ý: Đây có nội dung dài, nhiều kiến thức hóa hữu học sinh chưa hoc, nên trọng tâm HS nên chức số loại Cacbonhidrat lipit tế bào – vai trò chúng với thể lại nội dung lớp 11) Kỹ - Phân biệt saccarit lipit cấu tạo, tính chất, vai trò Thái độ, hành vi - Rèn kỹ phân tích, so sánh để phân biệt chất II Thiết bị dạy học cần thiết - Hình 4.1; 4.2 SGK - Tranh ảnh (hay mẫu vật thật) loại thực phẩm, hoa có nhiều đường lipit, đường glucozo fructozo tinh khiết III Tiến trình tổ chức học Bài cũ a Các nguyên tố vi lượng có vai trò sống? Cho vài ví dụ nguyên tố vi lượng người b Tại tìm kiếm sống hành tinh khác vũ trụ nhà khoa học trước hết lại tìm xem có nước hay không? Phần mở - Thế hợp chất hữu cơ? - Chất hữu khác với chất vô nào? - Trong tế bào có loại đại phân tử hữu nào? - Tại người ta gọi đại phân tử? Nội dung học CACBONHIDRAT LIPIT Các kiến thức sở để học sau (cấu trúc màng tế bào, trao đổi chất lượng ) nên cần trang bị tốt cho học sinh Tuy nhiên, lại kiến thức hóa hữu nên trừu tượng với học sinh Vì vậy, trọng tâm yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc cơng thưc hóa học mà phân biệt saccarit lipit cấu tạo, tính chất, vai trò Cần lưu ý HS, cacbonhidrat lipit có C, H, O lại khác tỉ lệ nguyên tố phân tử Cacbonhidrat lipit khác tính chất hòa tan dung mơi khác Các đường đơn có vai trò chủ yếu cung cấp lượng, đường đa có vai trò chủ yếu dự trữ lượng vai trò đặc biệt lipit cấu trúc nên hệ thống màng sinh học vai trò khác hoocmon, vitamin tham gia vào trình điều chỉnh cho nhiều trình sống, Cũng cần cho HS phân biệt khác đường đơn đường đôi giống tính hòa tan nước lại khác tính chất: đường đơn có tính khử mạnh đường đơi khơng (trừ mantozo lactozo) Các đường đơn thường gặp glucozo, fluctozo, galactozo có cơng thức phân tử C 6H6O6 công thức cấu tạo lại khác (do xếp khác nguyên tử phân tử) nên có đặc tính khác Các đường đa tinh bột, glicogen, xenlulozo cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân glucozo Các đường có đặc tính khác cấu trúc đa phân chúng: tinh bột glicogen có mạch có nhánh bên xenlulozo mạch khơng có nhánh bên tạo nhiều sợi bền Mỡ, dầu sáp dạng lipit thường gặp thể sống Dầu trạng thái lỏng, mỡ trạng thái nửa lỏng nửa rắn, sáp trạng thái rắn điều kiện nhiệt độ bình thường Do tính chất khơng tan nước nên nước chung thường tạo thành lớp màng mỏng, tế bào sử dung lipip để tạo nên dạng màng ngăn cách (như màng sinh chất ngăn cách tế bào với môi trường, màng bào quan ngăn cách chất tế bào thành ô riêng biệt) Mục đích nội dung dạy học Hoạt động GV HS Có loại đại phân tử hữu quan trọng - GV cho HS đọc SGK phát vấn: Các hợp chất cấu tạo nên tế bào thể hữu quan trọng cấu tạo nên loại tế bào cacbonhidrat, lipit, protein axit thể gì? nucleic - Đặc điểm chung nhóm hợp chất hữu cơ? (Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nhiều đơn phân kết hợp lại) I CACBONHIDRAT (Gluxit) Cấu trúc hóa học Là hợp chất hữu đơn giản chứa loại nguyên tố C, H, O cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Các dạng đường đơn (6C) glucôzơ, fluctôzơ, galactôzơ GV: yêu cầu HS đọc lệnh phần I SGK trả lời lệnh - Là hợp chất hữu cấu thành từ C, H, O theo cơng thức chung (CH2O)n, tỉ lệ H O giống H2O VD: C6H6O6 Đường đơn có dạng nào? Kể tên dạng đường đơn? Vai trò nó? GV bổ sung: Glucozo (đường nho) có thực vật động vật; Fructozo (có đường sữa) có nhiều sữa động vật GV: HS kể tên loại đường đôi? HS trả lời, GV bổ sung củng cố thêm Đường đôi: gồm phân tử đường đơn loại hay khác loại Có vị tan + Đường saccarozo (đường mía) có nhiều thân mía, củ cải đường, cà rốt + Đường lactozo (đường sữa) có sữa động nước vật Cấu tạo gồm phân tử glucozo phân tử Glucôzơ+Fluctôzơ -> Saccarôzơ+H2O galactozo Các dạng đường đơi: Saccarơzơ (đường mía, lactơzơ (đường sữa), mantôzơ (đường mạch nha) + Đường mantozo (đường mạch nha) gồm phân tử glucozo Có thể chế biến cách lên men tinh bột HS quan sát hình 4.1 nhận xét cấu trúc phân tử xenlulozo GV nên câu hỏi phát vấn: - Đường đa có loại nào? Tính chất chung chúng? - Tinh bột tồn đâu? Con người dùng tinh bột Đường đa: gồm nhiều phân tử đường liên kết với (glicôgen, xenlulôzơ, kitin) tinh dạng nào? bột, - Giải thích ta ăn cơm nhai nhiều thấy có vị ngọt? GV nêu câu hỏi phát vấn: - Cơ thể có tiêu hóa xenlulozo khơng? Vai trò chúng thể người/ - Trâu bò tiêu hóa xenlulozo nhờ vào đâu? GV cho HS xem tranh số loại đường HS đọc mục SGK thảo luận nhóm trả lời chức cacbonhidrat Nêu ví dụ vai trò chức cacbohidrat - Là nguồn lượng dự trữ tế bào cở thể - Cấu tạo nên tế bào phận thể II LIPIT GV nêu câu hỏi phát vấn: Là nhóm chất hữu khơng tan Tính chất lipit? nước, tan dung môi hữu Các dạng lipit thường gặp tự nhiên gì? benzen, ête, clorofooc Hãy cho biết mỡ dầu khác đặc điểm * Dầu mỡ nào? Tại sao? - Gồm glizerol (một loại rươu 3C) liên kết với axit béo GV sử dụng hình cấu trúc photpholipit cho - Chức năng: dự trữ lượng cho tế bào HS quan sát thảo luận nhóm mơ tả cấu trúc thể phân tử photpholipit * Các phốtpholipit - Trong thể có cơlesterơn chất tham gia vào - Phơtpholipit có cấu trúc gồm hai phân tử thành phần cấu tạo màng tế bào Nếu hàm axit béo liên kết với phân tử glixerol, lượng colesteron nhiều tích đọng vị trí thứ bao phân tử glixerol mạch máu gây bệnh xơ cứng mạch -> đột quỵ liên kết với nhóm photphat tim - Cấu tạo nên loại màng tế bào - Tại ăn nhiều mỡ động vật bị thừa * Hoocmơn colesteron mau? - Có chất steroit testosteron hay - Các hoocmon sinh dục testôstêrôn (ở nam) estrogen Colesteron tham gia vào cấu tạo ơstrogen (ở nữ), số vitamin A, màng tế bào D, E K thuộc chất lipôit * Các loại sắc tố diệp lục, sắc tố Khi bị bệnh đái đường dư thừa glucozo võng mạc mắt người số loại máu nên kiêng ăn ngọt, người già bị bệnh vitamin A, D, E K tim mạch ăn nhiều mỡ động vật, nhiều thức ăn giàu colesteron mà nên ăn thay dầu thực vật để đề phòng tích lũy q nhiều colesteron gây xơ vữa mạch máu Nên ăn nhiều rau không để có nhiều vitamin mà có chất xơ ruột già phòng ung thư ruột già - Tại động vật ngủ đơng gấu thường có lớp mỡ dày? (dự trữ lượng) loài khơng gian Nêu ví dụ minh họa cho đặc trưng quần xã + Đặc trưng thành phần loài biểu thị qua loài ưu thế, lồi đặc trưng độ phong phú lồi Đó mức độ đa dạng quần xã + Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã theo chiều thẳng đứng theo chiều ngang - Trình bày mối quan hệ loài quần xã: Trong quần xã sinh vật có quan hệ chặt chẽ với để tạo nên cấu trúc bền vững Chúng có quan hệ hỗ trợ đối địch nhau: + Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích khơng có hại cho lồi khác, gồm mối quan hệ: cộng sinh, hội sinh, hợp tác + Quan hệ đối địch quan hệ bên loài có lợi bên lồi bị hại, gồm mối quan hệ: sinh vật ăn sinh vật, kí sinh, ức chế - cảm nhiễm, cạnh tranh Đưa ví dụ cụ thể minh học cho mối quan hệ loài - Nêu tượng khống chế sinh học: tượng số lượng cá thể loài bị khống chế mức định tác động mối quan hệ lồi quần xã - Trình bày diễn sinh thái (khái niệm, nguyên nhân loại) ý nghĩa diễn sinh thái Xác định nguyên nhân chủ yếu gây diễn sinh thái + Diễn sinh thái trình phát triển, tiến hóa quần xã hệ sinh thái Đó biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường + Diễn sinh thái xảy nguyên nhân bên thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu nguyên nhân bên cạnh tranh gay gắt loài quần xã hoạt động khai thác tài nguyên người + Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ mơi trường chưa có có sinh vật kết hình thành quần xã tương đối ổn định + Diễn thứ sinh diễn xuất mơi trường có quần xã sinh vật phát triển, bị hủy diệt Tùy theo điều kiện phát triển thuận lợi không thuận lợi mà diễn thứ sinh hình thành nên quần xã tương đối ổn định dẫn tới quần xã suy thoái II Kĩ - Sưu tầm tư liệu đề cập mối quan hệ loài ứng dụng mối quan hệ thực tiễn - Giải tập B Giới thiệu giáo án Bài 40: Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã I Mục tiêu Sau học xong này, học sinh cần - Nêu định nghĩa lấy ví dụ minh họa quần xã sinh vật - Mô tả đặc trưng quần xã, lấy ví dụ minh họa cho đặc trưng - Phân biệt khái niệm quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng loài quần xã, từ lấy ví dụ minh họa cho mối quan hệ - Nêu khái niệm khống chế sinh học, nêu ví dụ - Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ loài sinh vật tự nhiên Trọng tâm kiến thức - Định nghĩa quần xã sinh vật, nêu ví dụ - Các đặc trưng số lượng phân bố không gian quần xã sinh vật - Khái niệm II Phương tiện dạy học Chuẩn bị thầy - Tranh phóng to hình 40.1 40.4 SGK - Tranh mô tả cấu trúc quần xã sinh vật ao hồ - Sơ đồ mô tả tác động qua lại quần xã với mơi trường sống Chuẩn bị trò - Dụng cụ học tập Phương pháp dạy học - Phương pháp trực quan kết hợp với vấn đáp tìm tòi, phát kiến thức - Tổ chức cho học sinh kĩ phân tích ví dụ từ tự tìm kiến thức III Trình tự bước lên lớp Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Hãy trình bày dạng biến động số lượng cá thể quần thể? Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể? Nội dung giảng Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức GV đưa tranh vẽ quần xã sinh vật ao I Khái niệm quần xã sinh vật cho học sinh quan sát đặt câu hỏi Định nghĩa: GV: Quan sát tranh cho biết ao có quần thể sinh vật sinh sống, quan hệ quần thể sinh vật đó? HS: Có quần thể cá chép, quần thể cá mè, quần thể cá quả, quần thể tơm, quần thể a Ví dụ: quần xã sinh vật sống ao nước bèo… GV: Trong ao có quần thể sinh vật lồi hay khác loài? Chúng sinh sống đâu? - Tập hợp quần thể sinh vật khác loài, sống không gian thời gian xác định GV: Tập hợp quần thể sinh vật có mối quan hệ với hay khơng? Nếu có quan hệ nào? (GV gợi ý: Quần thể thực vật – Quần thể ăn thực vật nổi…) - GV dùng sơ đồ hình 40.1 SGK để phân tích về: - Các quần thể có mối quan hệ gắn bó với thể thống quần xã có cấu trúc tương đối ổn định +Quần xã có chịu tác động ngoại cảnh hay khơng? + Khả tồn quần xã trước tác động ngoại cảnh Từ rút cấu trúc tương đối ổn định II Một số đặc trưng quần xã quần xã Đặc trưng thành phần loài quần xã GV yêu cầu học sinh kể tên số loài quần xã rừng nhiệt đới (quần xã A) quần xã sa mạc (quần xã B) Sau hỏi GV: So sánh số loài quần xã A quần xã B HS: Số loài quần xã A > quần xã B a Đặc trưng thành phần loài quần xã: Từ GV phân tích mức độ phong phú - Độ đa dạng quần xã mức độ phong phú thành phần loài quần xã khái niệm độ số lượng loài số lượng cá thể đa dạng quần xã loài quần xã GV: vào số lượng loài quần xã + Độ đa dạng cao nhiều hay để phân biệt quần xã có độ đa dạng + Độ đa dạng thấp cao hay thấp b Đặc trưng loài ưu loài đặc trưng: GV: Số lượng cá thể quần thể quần xã sinh vật có khơng? Vì sao? GV nhấn mạnh tác dụng chọn lọc tự nhiên mà số lượng cá thể quần thể khác Lồi có số lượng cá thể nhiều… - Lồi ưu lồi đóng vị trí quan gọi lồi ưu -> loài ưu thế? trọng quần xã có số lượng thể - Quần xã sinh vật cạn lồi lồi ưu nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh thế? Ví dụ: quần xã sinh vật cạn lồi thực vật có hạt loài ưu - Loài đặc trưng loài có quần xã (ví dụ cá cóc rừng Tam đảo) Hoặc lồi có số lượng nhiều hẳn loài khác Hãy kể tên đặc sản địa phương em? có vai trò quan trọng quần xã (ví dụ GV: lồi ưu quần xã có cọ Phú Thọ ) loài tiêu biểu gọi loài đặc trưng Đặc trưng phân bố không gian quần xã: a Phân bố theo chiều thẳng đứng Ví dụ: Sự phân tầng Quần xã sinh vật rừng GV: ao ni cá thường có tầng? nhiệt đới, hay ao nuôi cá HS: + Tầng mặt: Thực vật phù du, động vật phù du, cá mè, trắm… + Tầng giữa: Cá chép, cá trôi, cá quả… + Tầng đáy: Tôm, cua, ốc , lươn… b Phân bố theo chiều ngang: GV: thềm lục địa thường có tầng? Ví dụ: Phân bố sinh vật thềm lục địa từ HS: đỉnh núi đến sườn núi + Gần bờ tôm,cua, cá nhỏ, san hô… c Ý nghĩa phân tầng: + Vùng triều: Cá thu, cá mực, cá nục… - Tận dụng tối đa nguồn sống quần xã sinh + Ngoài khơi cá voi, cá heo… vật GV yêu cầu HS đọc SGK hoàn thành phiếu - Giảm mức độ cạnh tranh học tập sau GV gọi HS lên chữa hoàn thành PHT theo bảng 40 trang 183 sách giáo khoa GV mơ tả ví dụ cá cóc bọ mía III Quan hệ lồi quần xã sinh Số lượng cóc bị kìm hãm số lượng bọ vật mía…đó khống chế sinh học Các mối quan hệ sinh thái GV: Sâu hại latana làm cho số lượng chim ăn latana bị ảnh hưởng có phải tượng khống chế sinh học không? Khống chế Nội dung PHT sinh học có ý nghĩa gì? 2.Hiện tượng khống chế sinh học: - Là tượng số lượng cá thể loài bị số lượng cá thể lồi khác kìm hãm làm cho số lượng cá thể lồi ln dao động quanh vị trí cân - Ý nghĩa: ứng dụng nơng nghiệp, sử dụng thiên địch phòng trừ sâu hại trồng Củng cố hồn thiện - GV củng cố kiến thức học cách tập nhà, HS đưa ví du ngồi ví dụ SGK để minh họa cho mối quan hệ sinh thái quần xã Bảng mối quan hệ loài quần xã cho ví dụ mối quan hệ Hai lồi sinh Tên mối quan hệ vật Cho ví dụ - Cộng sinh - Cộng sinh khuẩn lam bèo dâu ; vi khuẩn cố định nốt sần cât họ Đậu - Hợp tác - Hợp tác cá hải quỳ - Hội sinh - Cây phong lan bám thân gỗ; cá bé sống bám cá lớn - Ức chế cảm nhiễm - Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá; tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh - Sinh vật ăn sinh vật - Bò ăn cỏ, bắt ruồi khác - Giun kí sinh thể người - Kí sinh - Cạnh tranh - Các cạnh tranh để tranh giành khoảng khơng có nhiều ánh sáng (Ghi chú: + loài lợi; + loài bị hại; + lồi khơng lợi hay khơng bị hại) IV tập nhà Học theo câu hỏi cuối Trả lời câu hỏi -Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều lồi khác nhau, sống lột khơng gian định(gọi sinh cảnh) Các sinh vật quần xã sinh vật có mối quan hệ gắn bó với thể thống nhât vậy, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định Các sinh vật quần xã sinh vật thích nghi với mơi trường sống chúng -Sự khác quần thể sinh vật quần xã sinh vật: Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống không gian định, thời điểm định Ví dụ: quần thể thơng, quần thể chó sói, quần thể trâu rừng… Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều lồi khác sống khơng gian định Ví dụ: quần xã núi đá vơi, quần xã rừng ngập triều, quần xã hồ, quần xã rừng lim, quần xã đồng cỏ, quần xã bụi… Trả lời câu hỏi 2: Như nội dung SGK Trả lời câu hỏi 3: Sự khác quan hệ hỗ trợ quan hệ đối địch: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích khơng có hại cho loài quần xã, ngược lại quan hệ đối địch có lồi có lợi bên loài bị hại Trả lời câu hỏi 4: Xếp thứ tự mối quan hệ loài sinh vật: - Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác (ghi chú: Sự xếp thay đổi số trường hợp đặc biệt, ví dụ số trường hợp ức chế cảm nhiễm đứng sau cạnh tranh) Trả lời câu hỏi 5: Muốn nuôi nhiều cá ao để có suất cao cần chọn ni lồi cá phù hợp: - Cá sống tầng nước khác nhau: ăn nổi, ăn đáy… - Nhiều loài ăn thức ăn khác nhau: ăn thực vật (cá mè, cá trắm cỏ), ăn động vật (cá quả), ăn tạp (cá chép, trôi) Bài 43: Trao đổi vật chất hệ sinh thái Bài học có nội dung chủ yếu khái niệm chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng trao đổi vật chất quần xã sinh vật với sinh cảnh Trong chương trình Sinh học 9, HS học chuỗi lưới thức ăn chưa học bậc dinh dưỡng Đây học có nội dung khái quát, GV cần giúp HS phân tích ví dụ để nắm nội dung học dễ GV cần gợi ý để HS lấy thêm nhiều ví dụ khác địa phương I/ Mục tiêu Học xong học sinh phải: - Trình bày chuỗi lưới thức ăn bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa Sắp xếp thành phần cấu trúc hệ sinh thái thành bậc dinh dưỡng - Cấu trúc tháp sinh thái, loại tháp sinh thái mối quan hệ lượng thể tháp sinh thái - Rèn kĩ phân tích thành phần môi trường nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường thiên nhiên II/ Chuẩn bị - Các hình 43.1, 43.2, 43.3 SGK phóng to - Phiếu học tập Tên bậc dinh Đặc điểm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng dưỡng Cấp Cấp Cấp Cấp III/ Tiến trình 1/ Kiểm tra - Tại nói hệ sinh thái thể chức tổ chức sống? - Hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo có điểm giống khác nhau? 2/ Bài Hoạt động thày trò Nội dung GV: Chia nhóm HS theo bàn I/ Trao đổi vật chất quần xã - Nhiệm vụ 1: Hãy tìm mối quan hệ mặt dinh 1/ Chuỗi thức ăn dưỡng loài sinh vật sống giới hạn Một chuỗi thức ăn bao gồm nhiều lồi góc vườn trường có quan hệ dinh dưỡng với - Nhiệm vụ 2: Hãy tìm mối quan hệ mặt dinh lồi mắt xích chuỗi dưỡng lồi sinh vật sống giới hạn Có loại chuỗi thức ăn: ao nuôi cá - Chuỗi thức ăn mở đầu sinh Từng nhóm HS báo cáo, GV khái quát nêu ví vật tự dưỡng: Cây xanh… dụ điển hình chuỗi thức ăn cạn, - Chuỗi thức ăn mở đầu SV nước phân giải chất hữu Ví dụ chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật tự dưỡng, chuỗi thức ăn mở đầu SV phân giải chất hữu Phân biệt loại chuỗi thức ăn *GV: Trong quần xã ln có mối quan hệ chặt chẽ loại chuỗi thức ăn Em chứng minh điều đó? Các mắt xích chuỗi thức ăn thay mắt xích (lồi) có họ hàng gần mà không thay đổi cấu trúc quần xã *GV treo tranh phóng to hình 43.1: Một lưới thức 2/ Lưới thức ăn - ăn hệ sinh thái hướng dẫn HS phân tích Trong quần xã, lồi sinh vật khơng tham gia vào mối quan hệ sinh vật tranh vẽ chuỗi thức ăn mà tham đưa nhận xét gia đồng thời vào chuỗi thức - Nếu mắt xích lưới thức ăn khác tạo thành lưới thức ăn bị ảnh hưởng đến cấu trúc ăn quần xã không? - Quần xã đa dạng thành - Liên hệ với việc giữ cân sinh thái đảm phần lồi lưới thức ăn bảo vòng tuần hồn vật chất hệ sinh thái? phức tạp 3/ Bậc dinh dưỡng *GV hướng dẫn HS đọc mục I/3 SGK để Trong lưới thức ăn, tất loài điền vào bảng sau: có mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng Tên bậc dinh dưỡng Đặc điểm sinh vật thuộc - sản xuất): Gồm SV có khả bậc dinh dưỡng tổng hợp chất hữu từ Cấp Cấp Bậc dinh dưỡng cấp (sinh vật chất vô môi trường - Bậc dinh dưỡng cấp (Sinh vật Cấp tiêu thụ bậc 1): Gồm sinh vật Cấp ăn sinh vật sản xuất HS thảo luận nhóm sau báo cáo GV thống - tiêu thụ bậc 2): Gồm động lại theo nội dung bên vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật *GV: Hãy ghi tên bậc dinh dưỡng thay tiêu thụ bậc cho chữ a,b,c…trong hình 43.a - Nguồn lượng ban đầu cung cấp cho lưới thức ăn từ đâu? (Sinh vật sản xuất) - Nhận xét đường vận chuyển lượng chuỗi thức ăn, mức độ tiêu hao lượng qua bậc dinh dưỡng? - úng dụng chăn nuôi, trồng trọt: Chọn nuôi đối tượng phù hợp? Bậc dinh dưỡng cấp (Sinh vật - Bậc dinh dưỡng cấp 4,5…(Sinh vật tiêu thụ bậc bậc ) gồm động vật ăn thịt động vật, chúng ăn động vật tiêu thụ bậc 2,3…Bậc cuối bậc dinh dưỡng cao II/ Tháp sinh thái Có loại tháp sinh thái *GV hướng dẫn HS nghiêncứu hình 43.3 - Tháp số lượng SGK phóng to đọc mục II tìm hiểu: - Tháp sinh khối - Tháp lượng - Tháp sinh thái thể điều gì? - Các loại tháp sinh thái? - Cách biểu diễn loại tháp sinh thái? - Loại tháp hoàn thiện nhất? Tại sao? - Tại chuỗi thức ăn thường không kéo dài bậc dinh dưỡng 4/ Củng cố - Cho ví dụ bậc dinh dưỡng quần xã tự nhiên quần xã nhân tạo địa phương em? - Hãy phân biệt loại tháp sinh thái Trả lời câu hỏi SGK: Trả lời câu hỏi - Một chuỗi thức ăn gồm nhiều lồi sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với lồi mắt xích chuỗi Trong chuỗi, mắt xích vừa nguồn thức ăn cho mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn mắt xích phía trước Ví dụ: Cỏ -> Thỏ -> Cáo - Lưới thức ăn hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn quần xã Trong lưới thức ăn lồi sinh vật khơng phải tham gia vào chuỗi thức ăn mà tham gia đồng thời vào chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung Tất chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành lưới thức ăn Ví dụ: Hình 43.1 SGK HS viết thêm số lưới thức ăn khác Trả lời câu hỏi 2: Có hai loại chuỗi thức ăn” Chuỗi thức ăn mở đầu xanh, sau đến động vật ăn thực vật tiếp lồi động vật ăn động vật Ví dụ: Cây ngô -> Sâu ăn -> ngô -> Nhái -> Rắn hổ mang -> Diều hâu Chuỗi thức ăn mở đầu chất hữu bị phân giải, sau đến lồi động vật ăn thịt Ví dụ: Lá cành khô -> Mối -> Nhện -> thằn lằn Trả lời câu hỏi 3: Phân biệt ba loại tháp sinh thái Tháp lượng: dựa vào đơn vị lượng Tháp sinh khối: dựa vào khối lượng sinh vật Tháp số lượng: dựa vào số cá thể sinh vật Trả lời câu hỏi 4: C Trả lời câu 5: Qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn có tiêu phí lượng thơng qua hơ hấp, tiết, trì thân nhiệt Nên sinh vật bậc sau nhận lượng từ sinh vật bậc truớc truyền cho IV: Một số câu hỏi tự luận trắc nghiệm: Một số câu hỏi tự luận: Câu1: Nguyên nhân làm cho axit béo no có hệ số hơ hấp nhỏ hệ số hơ hấp axit béo khơng no? Câu2: Tính tỷ lệ S/V loại tế bào sau rút nhận xét: Tế bào có kích thuớc 3µm, tế bào có kích thước µm, tế bào có kích thước 8µm Câu3: Hiện người ta ứng dụng lợi tế bào nhân sơ công nghiệp thực phẩm ngành lĩnh vực khác? Câu4: Sự đồng hoá dị hoá sinh vật tương quan với giai đoạn sống nào? Vận dụng điều sản xuất nơng nghiệp? Câu5: Cho ví dụ phân tầng rừng Cúc Phương, Vịnh Hạ Long? Ý nghĩa phân tầng đó? Câu6: Trong chuỗi thức ăn, độ dài chuỗi thức ăn qui định hiệu suất khai thác sử dụng lượng có tương quan với nào? Câu7: Vì trồng xen canh, gối vụ lại đem lại hiệu kinh tế cao hơn? Câu 8: Hiện việc trồng nhà kính ánh sáng màu có ý nghĩa nào? Nêu sở khoa học phương pháp này? Câu 9: Tại vào mùa đơng người béo có khả chịu lạnh tốt người gày hơn? Câu10: Nêu ưu nhược điểm phương pháp bảo quản nông sản? Câu11: Tại suất thực vật C4 lại cao so với suất thực vật C3? Thực - vật TV TV C4 C4 C4 có có khơng thể chịu hiệu suất có hơ giới pư hấp hạn cao sáng, nhiệt độ thực cao vật C3 thực C3 vật vì: có; C3; - TV C4 quang hợp điều kiện nồng độ CO2 mơi trường thấp, C3 khơng - TV C4 cần lượng nước 1/2 lượng nước TV C3 đủ Với ưu TV C4 có nhiều khả quang hợp tốt C3, nên có hiệu suất pư cao Câu12: Hãy cho biết ý nghĩa việc làm cỏ xục bùn trồng trọt? Một số câu hỏi trắc nghiệm minh hoạ Câu1: Năng suất thực vật C4 cao thực vật C3 vì: A Có hơ hấp sáng B Quang hợp vào ban đêm C Khơng có hơ hấp sáng D Quang hợp nhiều loại ánh sáng Câu2: Ánh sáng có vai trò quang trọng quang hợp thực vật là: A Đỏ xanh lục B Xanh lục vàng cam C Đỏ xanh tím D Xanh tím xanh lục Câu3: Nhân tố đóng vai trò quan trọng chi phối lớn tới phát tán cá thể quần thể là: A Ánh sáng mật độ cá thể B Mật độ cá thể nguồn sống C Nhiệt độ nguồn sống D Ánh sáng nhiệt độ Câu4: Một số tượng mưa lũ, chặt phá rừng….có thể dẫn đến tượng thiếu hụt nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phốtpho, canxi cần cho hệ sinh thái Tuy nhiên nguyên tố cacbon (C) không bị thiếu cho hoạt động sống hệ sinh thái Đó do: A Lượng cacbon lồi sinh vật cần sử dụng cho hoạt động sống không đáng kể B Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất cacbon có nguồn gốc từ khơng khí C Các lồi nấm vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận sử dụng có hiệu cacbon từ mơi trường D Thực vật tạo cacbon riêng chúng từ nước ánh sáng mặt trời Câu5: Sự khác biệt rõ nét dòng lượng dòng vật chất hệ sinh thái là: A Các chất dinh dưỡng sử dụng lại lượng khơng B Các thể sinh vật luôn cần lượng lúc cần chất dinh dưỡng C Tổng lượng sinh lớn tổng sinh khối D Các thể sinh vật cần chất dinh dưỡng, lúc cần lượng Câu6: Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng hấp thu cuối được: A Giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt B Chuyển đến bậc dinh dưỡng C Chuyển cho sinh vật phân giải D Sử dụng cho trình quang hợp Câu7: Trong hệ sinh thái, thể bậc dinh dưỡng cao thường có tổng sinh khối so với loài bậc dinh dưỡng thấp hơn, vì: A Hiệu suất sử dụng lượng sinh vật để chuyển hoá thành sinh khối thấp B Hầu hết lượng mặt trời sau đến trái đất phản xạ trở lại vào vũ trụ C Các sinh vật sản xuất thực vật thường có khối lượng lớn nhiều sinh vật tiêu thụ D Các loài động vật ăn thịt bậc dinh dưỡng cao phải tốn nhiều lượng cho trình săn bắt mồi Câu8: Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn là: A Sinh vật tiêu thụ cấp II B Sinh vật tiêu thụ cấp I C Sinh vật phân huỷ D Sinh vật sản xuất Câu9: Giải thích khơng hợp lý thất lượng lớn qua bậc dinh dưỡng? A Phần lớn lượng tích vào sinh khối B Phần lớn lượng tiêu hao qua hô hấp tạo nhiệt cho thể C Một phần lượng qua chất thải (phân, nước tiểu….) D Một phần lượng qua rơi rụng (rụng lá, lột xác…) Câu10: Nhóm sinh vật có mức lượng lớn hệ sinh thái là: A Sinh vật sản xuất B Sinh vật phân huỷ C Động vật ăn thực vật D Động vật ăn thịt Câu11: Nếu bốn hệ sinh thái bị ô nhiễm thuỷ ngân với mức độ ngang nhau, người hệ sinh thái số hệ sinh thái bị nhiễm độc nhiều nhất? A Tảo đơn bào → cá → người B Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → chim → người C Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người D Tảo đơn bào → giáp xác → cá → người ... trọng lượng - Đi đôi với giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm lượng cho người lớn phải tuyên truyền giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu lượng cho học sinh phận không nhỏ xã hội Vì giáo dục từ... mối đường đồng mức để tiết quan hệ sinh thái kiệm đất, sử dụng tối đa nguồn lượng mặt trời trồng trọt - Để sử dụng tối đa nhằm tiết kiệm nguồn lượng, sử dụng triệt để nguồn lượng bậc dinh dưỡng,... dưỡng sử dụng lại lượng khơng B Các thể sinh vật luôn cần lượng lúc cần chất dinh dưỡng C Tổng lượng sinh lớn tổng sinh khối D Các thể sinh vật cần chất dinh dưỡng, lúc cần lượng Câu6: Trong hệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO dục sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM và HIỆU QUẢ TRONG môn SINH học ở TRƯỜNG PTTH , GIÁO dục sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM và HIỆU QUẢ TRONG môn SINH học ở TRƯỜNG PTTH , Mục tiêu, nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ, Giới thiệu một số bài soạn tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn