Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén

16 797 4
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 11:26

1/ kể được 4 nguyên nhân chảy máu2/nêu đuọc các triệu chứng của từng nguyên nhân3/nêu được cách sử trí của từng nguyên nhân Chẩn đoán xử trí chảy Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghéncủa thời kỳ thai nghénMục tiêu:Mục tiêu:2.2.Kể được 4 nguyên nhân chảy máuKể được 4 nguyên nhân chảy máu3.3.Nêu được các triệu chứng của từng Nêu được các triệu chứng của từng nguyên nhânnguyên nhân4.4.Nêu được cách xử trí của từng Nêu được cách xử trí của từng nguyên nhânnguyên nhân Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghénNguyên nhân:2. Doạ sẩy thai- Sẩy thai3. Chửa ngoài tử cung4. Thai chết lưu trong tử cung5. Chửa trứng Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1. Doạ sẩy thai - Sẩy thai Định nghĩa: Các hình thái:Doạ sẩy thaiĐang sẩy thaiSẩy thai hoàn toànSẩy thai không hoàn toànSẩy thai nhiễm khuẩn Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1.1. Doạ sẩy thai:1.1.1 Triệu chứng:Cơ năng: Thực thểCận lâm sàng1.1.2. Xử trí:Nếu muốn giữ thaiNếu không giữ thai Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1.2. Đang sẩy thai: 1.2.1.Triệu chứng: Cơ năng Thực thể 1.2.2. Xử trí: Sản khoa Nội khoa Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1.3. Sẩy thai hoàn toàn: 1.3.1. Triệu chứng: Gặp khi sẩy thai 6 tuần đầu 1.3.2. Xử trí:Nạo, hút TC nếu nghi sót rauKháng sinh Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1.4. Sẩy thai không hoàn toàn (sót rau): 1.4.1. Triệu chứng: Đau bụng, ra máu kéo dài, cổ TC còn mở, TC còn to. 1.4.1. Xử trí:Nội khoaSản khoa Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1.5. Sẩy thai nhiễm khuẩn:Triệu chứng: Sốt, ra máu kéo dài, dịch hôi, cổ TC mở, TC mềm, đau,Xử trí:Nội khoaSản khoa Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 2. chửa ngoài tửcung 2.1. Định nghĩa: Trứng không làm tổ phát triển trong buồng tử cung 2.2. Vị trí: Khối chửa nằm ở:Vòi trứngBuồng trứngTrong ổ bụngBuồng cổ TC Chẩn đoán xử trí chảy máu trong Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén2.3. Hình thái: 2.3.1. Chửa ngoài TC chưa vỡ: - Triệu chứng: Chậm kinh, đau bụng, ra máu, khối nề cạnh TC, HCG +,không có túi ối trong TC. - Xử trí: Chẩn đoán xác định, mổ cắt khối chửa ngoài TC[...]... Xử trí: Mổ lấy khối máu tụ, cầm máu, dẫn lưu Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 3 thai chết lưu : 3. 1 Triệu chứng: Dấu hiệu có thai Dấu hiệu thai chết Ra máu Tử cung nhỏ hơn tuổi thai HCG (-), siêu âm TT (-) Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 3. 2 Xử trí: Hút, nong nạo thai Kiểm tra các yếu tố đông máu Kháng sinh Chẩn đoán. ..Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 2 .3. 2 Chửa ngoài TC vỡ (ngập máu ổ bụng) - Triệu chứng: Đau bụng đột ngột, choáng mất máu, có phản ứng cảm ứng FM, gõ đục vùng thấp, khám cung đồ sau rất đau - Xử trí: Hồi sức tích cực, mổ không trì hoãn Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 2 .3. 3 Huyết tụ thành nang: - Triệu chứng: Dấu hiệu có thai, ... đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 4 chửa trứng: 4.1 Định nghĩa: Gai rau thoái hoá thành túi nước 4.2 Triệu chứng: 4.2.1.Cơ năng: Mất kinh, nghén nặng, ra máu 4.2.2.Thực thể: - Tử cung to hơn tuổi thai - Mật độ tử cung mềm Chẩn đoán xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 4.2 .3. Cận lâm sàng: - HCG > 60.000 UI - Siêu âm: hình ảnh tuyết rơi 4 .3 Xử trí: . Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén1. Doạ sẩy thai. Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong ba tháng đầu của thời kỳ thai nghénba tháng đầu của thời kỳ thai nghén 3. thai chết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén, Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén, Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén, Doạ sẩy thai- Sẩy thai Chửa ngoài tử cung Thai chết lưu trong tử cung Chửa trứng Doạ sẩy thai - Sẩy thai chửa ngoài tửcung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn