giáo án lớp 3 tuần 1 mới

44 1,005 5
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 04:10

. 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa bài – Ghi điểm. Bài 4 - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS đọc. + Bài toán hỏi gì ? …Giá tiền của 1 con tem bảng – Lớp làm VBT. - GV chữa bài . @. Ôn luyện về so sánh và thứ tự số - GV yêu cầu HS đọc bài 3. - 1 HS đọc. + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? …so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 3 tuần 1 mới, giáo án lớp 3 tuần 1 mới, giáo án lớp 3 tuần 1 mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn