giao an lop 3 tuan 1

19 777 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 21:10

. : 31 0, 31 1, 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9 - 1 HS đọc đề bài . - 3 HS lên bảng làm. - 2 HS đọc đề. dãy: 537 , 16 2, 830 , 2 41, 735 . - Thực hiện nhanh. số 31 0 đến 31 9 Bài 3: Giúp HS có kó năng về so sánh số có 3 chữ số. Yêu cầu HS đọc đề, tự suy nghó làm bài . 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 515 > 516
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 1, giao an lop 3 tuan 1, giao an lop 3 tuan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn