Phân tích NV Thúy Kiều " trong truyện Kiều"

3 646 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 19:10

. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU Đề 10: Qua việc tìm hiểu cốt truyện và các đoạn trích trong SGK ngữ văn 9, tập I, em hãy phân tích nhân vật Thuý Kiều để. giằng co giữa sự sống và sự chết ở trong Tấm Cám, Thạch Sanh, trong nhiều truyện nôm khuyết danh khác cũng như trong truyện Kiều, về căn bản nào có khác gì
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích NV Thúy Kiều " trong truyện Kiều", Phân tích NV Thúy Kiều " trong truyện Kiều", Phân tích NV Thúy Kiều " trong truyện Kiều"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn