Giáo án lớp 3-Tuần 1

9 286 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 18:10

. thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 . b) 400, 399, 398,. tính đó 416 511 2 01 44 768 2 21 619 315 - HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau - Tự chữa bài nếu sai + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Bài toán cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3-Tuần 1, Giáo án lớp 3-Tuần 1, Giáo án lớp 3-Tuần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn