Marketing đột phá (ebook)

28 636 2

Hoa.vt Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,574 tài liệu

  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 09:49

Mot chiên luo c thng ch có the áp dng thành công mot lân duy nhât. Quân doi không dùng di dùng li motcách dánh . sách Marketing đột phá sẽ giúp bạn khám phá những thay đổi đang diễn ra, qua đó đề xuất những cách thức mà doanh nghiệp có thể áp dụng để đưa phương pháp. này đã dẫn đến sự ra đời của phương thức marketing hậu hiện đại như marketing kiểu bộ lạc, marketing ngược dòng và marketing dựa trên trải nghiệm. MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing đột phá (ebook) , Marketing đột phá (ebook) , Marketing đột phá (ebook)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn