TỔNG ÔN VẬT LÝ 10

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 19:28

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I Kiến thức cần nhớ Chu kì quay: T t 2   n f  f    T 2 Tần số: 2 2 r v   r  2 fr    2 f T T Vận tốc góc: Vận tốc dài: v aht    2r r Gia tốc hướng tâm: T: chu kì (s); f : tần số (Hz); : vận tốc góc (rad/s); v: vận tốc dài (m/s); r: bán kính (m); a: gia tốc hướng tâm (m/s2); t: thời gian quay (s); n: số vòng quay II Bài tập Một bánh xe quay 100 vòng thời gian s Hãy xác định: a Chu kì, tần số b Vận tốc góc bánh xe Một đĩa tròn bán kính 60 cm, quay với chu kì 0,02 s Tìm vận tốc dài điểm nằm vành đĩa Một ô tô qua khúc quanh cung tròn, bán kính 100 m với vận tốc dài 10 m/s Tìm gia tốc hướng tâm tác dụng vào xe Một đĩa tròn có bán kính 10 cm, quay vòng hết 0,2 s Tính tốc độ dài điểm nằm vành đĩa Một tơ có bánh xe bán kính 30 cm quay giây 10 vòng Tính vận tốc xe ô tô Một quạt máy quay với vận tốc 400 vòng/phút Cánh quạt dài 0,82 m Tính vận tốc dài vận tốc góc điểm đầu cánh Một xe đạp chuyển động tròn đường tròn bán kính 100 m Xe chạy vòng hết phút Tính vận tốc vận tốc góc Một tơ có bán kính vành ngồi bánh xe 25 cm Xe chạy với vận tốc 36 km/h Tính vận tốc góc gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe Một bánh xe quay với vận tốc góc vòng/s Bán kính bánh xe 30 cm Tính vận tốc dài gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe 10 Tìm vận tốc góc vận tốc dài điểm vành đĩa biết bán kính đĩa r = 20 cm chu kì quay T = 0,2 s 11 Bánh xe bán kính 60 cm quay 100 vòng giây a Tìm chu kì quay tần số b Tính vận tốc góc vận tốc dài điểm vành bánh xe 12 Bánh xe bán kính 60 cm 60 m sau 10 giây a Tính vận tốc góc gia tốc hướng tâm b Tính quãng đường mà điểm vành bánh xe chu kì ...12 Bánh xe bán kính 60 cm 60 m sau 10 giây a Tính vận tốc góc gia tốc hướng tâm b Tính quãng đường mà điểm vành bánh xe chu kì
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG ÔN VẬT LÝ 10, TỔNG ÔN VẬT LÝ 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn