Đánh giá sản phẩm mô hình - Lan Anh

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 22:02

Kết luận: Vùng được dự báo lớn hơn vùng ta quan trắc Khả năng thành công của mô hình, nhạy đối với những hiện tượng ko dự báo được là 0.992(lý tưởng) Tỷ phần phát hiện sai, cho biết tỷ lệ mô phỏng/dự báo khống của mô hình là 1.169 không nằm trong khoảng từ [0; 1] (không có) Mô hình khi bỏ qua không xem xét những trường hợp hiện tượng không xuất hiện là 45% Mối quan hệ giữa số lần mô hình đúng (kể cả đúng do ngẫu nhiên) so với quan trắc trong những trường hợp hiện tượng có xuất hiện trong thực tế là 0.0465≈0 nghĩa là mô hình không có kỹ năng. Độ chính xác, phản ánh tỷ lệ trùng khớp giữa kết quả của mô hình và quan trắc trong cả hai pha có và không xuất hiện hiện tượng là 0.565. Giá trị biến đổi trong khoảng từ 0 đến 1. Mô hình không hoàn hảo. Vậy số liệu mô hình tính bằng phương pháp hồi qui tuyến tính (Regression-Data Annalysis- Excel2017) không phù hợp với kết quả quan trắc số liệu mưa 24h. Sai số dự báo giữa mưa, nhiệt, áp là 98.6 (Standard Error-Sheet2-Excel) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN - HẢI DƯƠNG HỌC  TIỂU LUẬN MƠN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM MƠ HÌNH SỐ THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO Giảng viên: PGS.TS Vũ Thanh Hằng Người thực hiện: Đặng Thị Lan Anh TP.HCM-2017 I - - - - - - - ĐÁNH GIÁ CHO CÁC BIẾN PHA: Bảng thống kê ngẫu nhiên H (Hits): dự báo có, quan trắc có F (False alarms): dự báo có, quan trắc khơng M (Misses): dự báo khơng, quan trắc có CN (Correct Negative): dự báo khơng, quan trắc không Chỉ số FBI (hay BS): đánh giá tỷ số vùng dự báo vùng thám sát FBI > 1: vùng dự báo lớn vùng thám sát FBI = 1: vùng dự báo trùng vùng thám sát (lý tưởng) FBI < 1: vùng dự báo nhỏ vùng thám sát Chỉ số POD: xác suất xuất hiện tượng, cho biết khả thành cơng mơ hình, nhạy tượng ko dự báo (M) Giá trị nằm khoảng [0; 1] Giá trị lý tưởng Chỉ số FAR: tỷ phần phát sai, cho biết tỷ lệ mô phỏng/dự báo khống mơ hình Giá trị nằm khoảng [0; 1] Giá trị lý tưởng Chỉ số CSI (hay TS): điểm số thành công, phản ánh mối quan hệ số lần mơ hình cho kết tượng có xuất số lần quan trắc tượng có xuất hiện, xem thước đo độ xác mơ hình bỏ qua không xem xét trường hợp tượng không xuất CSI=TS Giá trị nằm khoảng [0; 1]; Giá trị lý tưởng Chỉ số ETS: điểm số thành công hợp lý, cho biết mối quan hệ số lần mơ hình (kể ngẫu nhiên) so với quan trắc trường hợp tượng có xuất thực tế Phạm vi biến thiên ETS 1/3 đến ETS=0 nghĩa mơ hình khơng có kỹ năng, ETS=1 – mơ hình hồn hảo Chỉ số HK (hay TSS): phản ánh mức độ tách biệt kết mơ hình đ ối với kiện có xảy không xảy tượng Giá trị TSS nằm khoảng -1 đến TSS=0 mô hình khơng có kỹ năng, TSS=1 mơ hình hồn hảo Chỉ số PC: độ xác, phản ánh tỷ lệ trùng khớp kết mơ hình quan trắc hai pha có khơng xuất hiện tượng Giá trị biến đổi khoảng từ đến Nếu mơ hình hồn hảo PC II THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ: Ta có bảng thống kê ngẫu nhiên từ số liệu quan trắc ngày trạm khí tượng Bến Tre từ tháng 01-tháng 09 năm 2017 Và số liệu mơ hình tính phương pháp hồi qui tuyến tính (Regression-Data Annalysis- Excel2017) Bảng thống kê ngẫu nhiên H 117 F 138 M CN 17 - Chỉ số FBI (hay BS): đánh giá tỷ số vùng dự báo vùng thám sát FBI > 1: vùng dự báo lớn vùng thám sát - Chỉ số POD: xác suất xuất hiện tượng, cho biết khả thành công mơ hình, nhạy tượng ko dự báo (M) - Chỉ số FAR: tỷ phần phát sai, cho biết tỷ lệ mô phỏng/dự báo khống mơ hình Giá trị khơng nằm khoảng [0; 1] - Chỉ số CSI (hay TS): điểm số thành công, phản ánh mối quan hệ số lần mô hình cho kết tượng có xuất số lần quan trắc tượng có xuất hiện, xem thước đo độ xác mơ hình bỏ qua khơng xem xét trường hợp tượng không xuất CSI=TS Giá trị nằm khoảng [0; 1]; Giá trị lý tưởng - Chỉ số ETS: điểm số thành công hợp lý, cho biết mối quan hệ số lần mơ hình (kể ngẫu nhiên) so với quan trắc trường hợp tượng có xuất thực tế ETS0 nghĩa mơ hình khơng có kỹ - Chỉ số HK (hay TSS): phản ánh mức độ tách biệt kết mô hình đ ối với kiện có xảy không xảy tượng Giá trị TSS nằm khoảng -1 đến TSS=0 mơ hình khơng có kỹ năng, TSS=1 mơ hình hồn hảo - Chỉ số PC: độ xác, phản ánh tỷ lệ trùng khớp kết mơ hình quan trắc hai pha có khơng xuất hiện tượng Giá trị biến đổi khoảng từ đến Mơ hình khơng hồn hảo III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO CỦA MƠ HÌNH THEO NHỮNG CHỈ SỐ TRÊN: 800 700 600 500 400 SLQT SLMH 300 200 100 Sơ đồ biễu diễn kết số liệu quan trắc số liệu mô hình - - - Kết luận: Vùng dự báo lớn vùng ta quan trắc Khả thành công mơ hình, nhạy tượng ko dự báo 0.992(lý tưởng) Tỷ phần phát sai, cho biết tỷ lệ mô phỏng/dự báo khống mơ hình 1.169 khơng nằm khoảng từ [0; 1] (khơng có) Mơ hình bỏ qua khơng xem xét trường hợp tượng không xuất 45% Mối quan hệ số lần mơ hình (kể ngẫu nhiên) so với quan trắc trường hợp tượng có xuất thực tế 0.04650 nghĩa mơ hình khơng có kỹ Độ xác, phản ánh tỷ lệ trùng khớp kết mơ hình quan trắc hai pha có khơng xuất hiện tượng 0.565 Giá trị biến đ ổi khoảng t đến Mơ hình khơng hồn hảo Vậy số liệu mơ hình tính phương pháp hồi qui tuyến tính (Regression-Data Annalysis- Excel2017) khơng phù hợp với kết quan trắc số liệu mưa 24h Sai số dự báo mưa, nhiệt, áp 98.6 (Standard Error-Sheet2-Excel) ...I - - - - - - - ĐÁNH GIÁ CHO CÁC BIẾN PHA: Bảng thống kê ngẫu nhiên H (Hits): dự báo có, quan trắc có F (False... - Chỉ số PC: độ xác, phản ánh tỷ lệ trùng khớp kết mơ hình quan trắc hai pha có không xuất hiện tượng Giá trị biến đổi khoảng từ đến Mơ hình khơng hồn hảo III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO CỦA MÔ HÌNH... mơ hình khơng có kỹ - Chỉ số HK (hay TSS): phản ánh mức độ tách biệt kết mơ hình đ ối với kiện có xảy không xảy tượng Giá trị TSS nằm khoảng -1 đến TSS=0 mơ hình khơng có kỹ năng, TSS=1 mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sản phẩm mô hình - Lan Anh, Đánh giá sản phẩm mô hình - Lan Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn