Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

15 798 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2013, 03:28

Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Người tổng hợp: Trần Việt Hải LỜI MỞ ĐẦU Nhằm giúp mọi người (đặc biệt là các đồng chí đang và sắp là học sinh 12) có tài liệu tham khảo 1 cách thuận tiện. Tôi đã tổng hợp 1 số bài toán đã được gửi chủ yếu trên trang web Vật & Tuổi trẻ. Đây là các bài toán thông thường nhưng cũng có nhiều bài toán lạ, mong rằng các bạn sẽ có 1 đề lí bổ ích để tham khảo. Dù cố gắng nhưng tài liệu không tránh khỏi có những thiếu sót, mong được sự quan tâm và góp ý của mọi người, chỉnh sửa để chúng ta có 1 tài liệu tốt hơn. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về: 1. E-mail: tvhai1993@yahoo.com.vn 2. Trang cá nhân nick: boxit trên diễn đàn http://diendan.vatlytuoitre.com/index.php Chân thành cám ơn tất cả các bài viết của các thành viên và sự quan tâm, ủng hộ của mọi người - 1 - NỘI DUNG Câu 1: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 R   mắc nối tiếp với tụ C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2 2I . Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là: A. 100 2 C Z   B. 200 2 C Z   C. 800 2 C Z   D. 50 2 C Z   Câu 2: Trong Thí nghiệm Young, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 1,2m. Đặt giữa màn và 2 khe một thấu kính hội tụ (trục chính của thấu kính vuông góc với màn) ngươi ta thấy có 2 vị trí thấu kính cách nhau 60 cm cho ảnh rõ nét của 2 khe trên màn. Ở vị trí mà ảnh lớn hơn, khoảng cách của ảnh 2 khe là 2,4 mm. Bỏ thấu kính ra, chiếu sáng 2 khe bằng một ánh sáng đơn sắc, ta thấy khoảng vân i = 0,78 mm. Bước sóng của ánh sáng là: A. 720 nm B. 480 nm C. 640 nm D. 520 nm Câu 3: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha, cùng chu kì 0,1s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 3 /v m s . Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng A. 15,06 cm. B. 29,17 cm. C. 20 cm. D. 10,56 cm Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước. AB=8cm; 2 sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Trên đường thẳng xx' song song AB; cách AB 2cm. Khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của xx' với đường trung trực của AB đến 1 điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là: A. 0,56cm B.0,5cm C. 1cm D. 0,64cm Câu 5: Đoạn mạch RLC đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định và có tần số thay đổi được. Khi tần số là 1 f và khi tần số là 2 f thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là 6   và 12  , còn tổng trở mạch vẫn không thay đổi. Hệ số công suất mạch khi tần số là 1 f có giá trị: A. 0,924 B. 0,5 C. 0,707 D. 0,866 Câu 6: Một đoạn mạch xc RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết 2 L CR .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xc ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị của tần số góc 1 2 50 , 200       .Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A. 2 13 B. 1 2 C. 1 2 D. 3 12 Câu 7: Biết công thoát êlectron của litium là 2,39eV . Bức xạ điện từ nào có thành phần điện trường biến thiên theo quy luật dưới đây sẽ gây ra hiện tượng quang điện đối với litium ? A. 14 14 cos(9 10 ).cos(2 .10 ) o E E t t    . B. 14 cos(10 10 ) o E E t   C. 14 14 cos(5 10 ).cos(8 .10 ) o E E t t    D. 14 cos(9 10 ) o E E t   Câu 8: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp C. Biết điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch la 120V; hệ số công suất đoạn mạch là 0,8, hệ số công suất cuộn dây là 0,6.dòng điện trong mạch trễ pha hơn so điện áp. Điện áp cuộn dây là: A.80 V B. 90V C. 128 V D.160 V Câu 9: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC có C thay đổi 30 ; 60 ; 20 R L C U V U V U V   thay đổi tụ C để điện áp ' 40 R U V mạch có tính cảm kháng. Điện áp hiêu dụng 2 đầu tụ C là: A. 50V B. 110V C. 30V D. 60V Câu 10: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp hiệu dụng - 2 - giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây. A. 8,515 lần B. 8,155 lần C. 10 lần D. Không tính được Câu 11: Ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,4 ;0,5 ;0,6m m m    giao thoa qua khe Young. Số vân sáng nằm giữa 2 vân gần nhất trùng màu với vân trung tâm (không kể 2 vân đó) là: A. 34 B. 27 C. 37 D. 32 Câu 12: Đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp vs tụ có dung kháng 300 . Điện áp 2 đầu mạch không đổi; điều chỉnh R với 2 giá trị 1 2 ;R R thì công suất tiêu thu như nhau và độ lệch pha giữa u và i lần lượt là 1 2 ;   và 1 2 2    . Giá trị 1 2 ;R R lần lượt là: A. 1 2 300 3 ; 100 3R R    B. 1 2 100 3 ; 300 3R R    C. 1 2 200 3 ; 150 3R R    D. 1 2 150 3 ; 200 3R R    Câu 13: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp RCL. Cuộn cảm có điện trở thuần 0r  , 175 2 cos AB u t   , 25 , 25 , 25 FA FD DB u V u V u V   . Hệ có công suất là: A. 7 25 B. 24 25 C. 1 25 D. 1 7 Câu 14: Một đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp vào nguồn có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số f = 55 Hz, hệ số tự cảm L = 0,3 H. Điện dung của tụ xoay C bằng bao nhiêu để điện tích trên bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất : A. 28 F  B. 2,8 F  C. 3 F  D. 0,03mF Câu 15: Đoạn mạch xoay chiều AB chứa RLC nối tiếp. Đoạn AM chứa L, MN chứa R và NB chứa C. Biết 50 50 , 50 3 , 3 L C R Z Z      . Khi một thời điểm, các điện áp tức thời có giá trị 500 ; 60 3 AN MB u V u V  . Hỏi điện áp cực đại 2 đầu mạch AB là: A. 100V B. 150V C. 50 7 V D. 100 3 V Câu 16: Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một MBA lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn dây này bằng A. 100 V B. 50V C. 60V D. 120V Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp mắc lần lượt theo thứ tự điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện, ampe kế lí tưởng. Biết mạch có tính dung kháng. Gọi N là điểm nối cuộn dây và tụ điện. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V AB U  có tần số thay đổi được. Khi 1 f f thì hệ số công suất của mạch AN là 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng 0,8. Khi 2 100f f Hz  thì điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha / 2  so với điện áp 2 đầu đoạn NB và chỉ số của ampe kế là 2,5A. Giá trị của R,L,C lần lượt là: A. 4 10 1 60 ; ( ) ( ) 2 2 R C F L H         B. 3 10 1 80 ; ( ) ( ) 2 2 R C F L H         C. 4 10 1 60 ; ( ) ( ) 2 R C F L H         D. 4 10 1 60 ; ( ) ( ) 2 R C F L H         Câu 18: Đặt vào 2 đầu mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng 140 ; 50 AB U V f Hz  . Mạch AM gồm R 1 và L 1 ; mạch MB gồm R 2 và L 2 . Biết 1 60 ; 80 MB R U V   và AB AM MB Z Z Z  . Giá trị R 2 là: A. 2 80R   B. 2 60R   C. 2 80R   hoặc 2 60R   - 3 - Câu 19: Vào cùng một thời điểm nào đó 2 dòng điện xoay chiều   1 1 cos ( ) o i I t A     và   2 2 2cos ( ) o i I t A     có cùng giá trị tức thời 2 o I nhưng một dòng điện đang tăng và một dòng điện đang giảm. Độ lệch pha giữa hai dòng điện là: A. / 6  B. / 4  C. 7 /12  D. / 2  Câu 20: Mạch xoay chiều nối tiếp gôm R, cuộn thuần cảm và tụ điện C, có 2 C L Z Z . Vào một thời điểm điện áp trên điện trở và tụ điện có giá trị tức thời là 40V và 30V thì điện áp tức thời hai đầu mạch là: A. 55V B. 50V C. 10V D. 70V Câu 21: Một đoạn mạch AB gồm điện trỏ thuần R mác nối tiếp vói cuộn dây thuần cảm 0,4 ( )L H   và mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện có giá trị áp hiệu dụng không đổi. Khi 3 10 1 ( ) 2 FC C     thì dòng điện trong mạch trễ pha / 4  so với điện áp giũa 2 đầu đoạn mạch. Khi 3 10 1 ( ) 5 FC C     thì điện áp giũa 2 đầu tụ đạt giá trị cục đại là cmax U 100 5( )V . Giá trị của R và U là : A. 25 ;200V B. 50 ;150V C. 100 ;100V D. 20 ;100V Câu 22: Hai nguồn sóng kết hợp S 1 ; S 2 trên mặt chất lỏng cách nhau 30cm phát ra 2 dao động điều hòa khác biên độ nhưng cùng phương cùng tần số 50f Hz và cùng pha ban đầu. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 6 /v m s . Những điểm nằm trên đường trung trực của đoạn S 1 S 2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O (trung điểm S 1 S 2 ) cách O một khoảng nhỏ nhất là: A. 3 6 cm B. 4 6 cm C. 5 6 cm D. 6 6 cm Câu 23: Quả cầu bán kính R 10cm làm bằng kim loại có công thoát A 4,5eV . Chiếu vào quả cầu 1 bức xạ 0,2 m    . Cần tích điện cho quả cầu 1 điện tích là bao nhiêu để không có quang electron nào bức ra ngoài A. 11 1,6.10 ( )C   B. 11 1,6.10 ( )C   C. 11 1,9.10 ( )C   D. 11 1,9.10 ( )C   Câu 24: 2. Mạch RLC, biến trở R, cuộn dây có r, đặt vào 2 đầu mạch điện áp 2cos ( )u U t V   , khi biến trở R=75 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt gtri lớn nhất. Xác định r và tổng trở A. 12 và 157 B. 21 và 120 C. 15 và 100 D. 35 và 150 Câu 25: Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có N 1 =1000 vòng, cuộn thứ cấp có N 2 =2000 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U 1 =110V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U 2 =216V. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là: A. 0,19 B. 0,15 C. 0,1 D. 1,2 Câu 26: Một nguồn sáng có công suất 2W, Phát ra ánh sáng có buớc sóng 0,597 m    toả đều trong theo mọi hướng. Biết mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt trong mỗi giây, coi đường kính con ngươi là 4mm, bỏ qua hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Khoảng cách xa nhất người còn thấy được nguồn sáng là: A. 470km B. 6km C. 220m D. 274km Câu 27: Mắc một tải thuần trở 3 pha, đối xứng tam giác vào 3 dây của mạng điện xoay chiều 3 pha, toàn tải tiêu thụ công suất 600W. Nếu đứt 1 dây pha, toàn tải tiêu thụ công suất: A. 200W B. 400W C. 300 W D. 500 W Câu 28: Đặt 1 điện áp xoay chiều: cos (V) o u U t   vào mạch RLC nối tiếp. Tại thời điểm t 1 các giá trị tức thời là 10 3( ), 30 3( ), 15( ) L C R u V u V u V    ; Tại thời điểm t 2 các giá trị tức thời là 20( ), 60( ), 0( ) L C R u V u V u V    . Điện áp cực đại 2 đầu đoạn mạch là: A. 50V B. 40V C. 60V D. 40 3 V Câu 29: Đặt vào 2 đầu đoạn AB chứa RLC nối tiếp 1 điện áp xoay chiều ổn định cos o u U t   . Đoạn AM gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2 L R Z , đoạn MB có tụ điên C có thể thay đổi được. Thay đổi o C C thì công suất mạch cực đại, khi đó mắc thêm tụ C 1 vào mạch MB thì công suất toàn - 4 - mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C 2 vào mạch MB để công suất toàn mạch tăng gấp đôi. Tụ C 2 có thể nhận giá trị: A. 3 o C hoặc 3 o C B. 2 o C hoặc 3 o C C. 2 o C hoặc 2 o C D. 3 o C hoặc 2 o C Câu 30: Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp vói 1 cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều,g iá trị hiệu dụng ở 2 đầu động cơ là U M ; biết rằng dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng I=40A và trễ pha với U M góc 6  , điện áp 2 đầu cuộn cảm 125 L U V và sớm pha so với dòng điện qua cuộn cảm góc 3  .Điện áp hiệu dụng của mạng điện và độ lệch pha của nó so với dòng điện là: A. 383 ;39 o V B. 384V; 0,69rad C. 383V; 0,69rad D. 380V; 40 o Câu 31: Một proton bay với vận tốc 4 0 7,5.10 /v m s đến va chạm với 1 nguyên tử hidro ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên.Sau va chạm proton tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 4 1 1,5.10 /v m s .Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của proton và hidro, khối lượng của proton là 27 1,67210m kg   . Bước sóng của photon mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là: A. 100 m    B . 130nm   C. 130 m    D. 100nm   Câu 32: Trong thang máy có treo một con lắc lò xo độ cứng 25 /k N m ,vật nặng có khối lượng 400g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài của con lắc thay đổi từ 32cm tới 48cm. Sau đó thang máy đi lên với gia tốc 2 2 /a m s .Tìm chiều dài cực đại của ò xo trong quá trình thang máy đi lên .Lấy 2 10 /g m s : A. 48cm B. 56cm C. 38,4cm D. 54,4cm Câu 33: Con lắc đơn dao đông nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương. Vào thời điểm vật đi qua vị trí vân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kì và biên độ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào? A. Chu kì tăng; biên độ tăng B. Chu kì tăng; biên độ giảm C. Chu kì tăng; biên độ không đổi D. Chu kì giảm; biên độ giảm Câu 34: Một vật khối lượng 1 1,25M kg mắc vào lò xo nhẹ độ cứng 200 /k N m và đầu kia lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Đặt vật thứ hai có 2 3,75M kg sát vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy 2 10   . Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách nhau một đoạn là: A . 4 m)8(c   B.   16 cm C.   2 cm4   D.   4 cm4   Câu 35: Cho mạch như hình vẽ. Khi mắc mạch vào một hiệu điện thế một chiều không đổi :K mở vôn kế chỉ 100V K đóng vôn kế chỉ 25V. Khi mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều K mở hay đóng vôn kế đều chỉ 50V. Biết chỉ số của ampe kế là như nhau khi K đóng. Hệ số công suất của mạch khi mắc hiệu điện thế xoay chiều là: A. 4 19 B. 3 17 C. 7 11 D. 3 2 Câu 36: Đọan mạch RLC có 2 cos100 (V); 100 2u U t R    ; C thay đổi được. Khi 1 25 ( )C C F     và 2 125 ( ) 3 C C F     thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có cùng giá trị. Để điện áp trên R đạt cực đại thì C phải có giá trị là: A. 0,1 ( )mF  hoặc 5 ( )F   B. 1 ( )mF  - 5 - C. 5 ( )mF  D 0,1 ( )mF  hoặc 50 ( )F   Câu 37: Đặt cos100 (V) o u U t   vào mạch điện gồm cuộn dây , C, R. Biết   80 V C R U U  , dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là 6  và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là 3  . Điện áp hiệu dụng của đọan mạch là: A.   40 40 3 ( )V B,   80 40 3 ( )V C. 80( )V D. 40 3( )V Câu 38: Cho 60R   , cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thi biểu thức cường độ dòng điện trong đọan mạch là: 1 2 2 (100 /12); 2 (100 7 /12)i cos t i cos t         . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC thì biểu thức cường độ trong mạch là: A. 2 2 cos 100 ( ) 4 i t A           B. 2 2 cos 100 ( ) 4 i t A           C. 2 cos 100 ( ) 4 i t A           D. 3 2 cos 100 ( ) 4 i t A           Câu 39: Ba điểm A,O,B theo thứ tự nằm trên 1 đường thẳng xuất phát từ O (A,B ở về 2 phía của O).tại O đặt 1 nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian môi trường không hấp thụ âm.Mức cường độ âm tại A là 40dB tại B là 20dB .Mức cường độ âm tại trung điểm M của AB là: A. 30dB B. 41dB C. 27dB D. Không thể tìm được Câu 40: Một tế bào quang điện có anột và catôt đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song, đối diện và cách nhau 1 khoảng 2cm. Đặt vào anốt và catốt 1 hiệu điện thế 8 V. sáu đó chiếu vào một tia sáng có bước sóng lamđa xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catốt ứng với bức xạ trên là 2V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anốt có electron đập vào bằng: A. 2 cm B. 16 cm C. 1 cm D. 8 cm - 6 - GỢI Ý LỜI GIẢI Câu 1: 1 2 3 3 2 1 2 4 2 4 C C C Z Z Z         Ta có: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 . C C E I R Z R Z       ; 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 . 2 2 C C E I I R Z R Z        1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2( ) 8 50 2 C C C C R Z R Z R Z Z        Câu 2: 1 2 1 2 1 1 1 ;d d f d d    đối xứng. Nghĩa là trong TH thứ 2 ta có: 21 12 2 1 ' ; 0' ,6d d d d d d m    1 2 2 1 1,2 0,9 ; 0,3d d D m d m d m      Độ phóng đại của ảnh ta lấy cái lớn: 0,9 2,4 3 0,8 0,3 3 3 h h a mm a        0,8.0,78 0,52 1,2 ai m D      Câu 3: 100 30 3 30 AB cm k                    Đường thẳng vuông góc AB tại B rõ ràng cắt đường cực tiểu ứng với 3k  là nhỏ nhất. 2 2 2 2 2 2 100 9 3 100 9 6 . 10,56 6 A B B B B B d d d d d d cm                 Câu 4: Ta "toạ độ hoá":   0;0O là trung điểm AB Điểm C buộc phải thuộc đường cực tiểu thứ 1 1 2 1 2 0,5 2 d d a a         C thuộc Hypebol nhận 2 tiêu điểm ( 4;0); (4;0) 4A B c   2 2 2 2 2 4 0,5 15,75b c a     Từ đó ta có PT Hypebol là 2 2 2 1 0,5 15,75 x y   Giao điểm với đường thẳng 79 0,5 0,56 63 2 x cmy    Câu 5: 1 2 1 2 1 2 cos( ) cos( ) ( ) 2 24 i i u i u i u i u i u                          1 cos( ) cos( ) cos 0,924 24 6 8 u i             Câu 6: Cùng hệ số công suất tức là: 1 2 1 1 2 2 1 2 1 . L C C L Z Z Z Z Z Z LC          1 2 1 1 100 . L RC R        1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 cos 1 13 ( ) 2 L C L C L C R L R R C R Z Z Z Z Z Z R                             Câu 7: Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì tần số: 14 5,772.10 ( ) o A f f Hz h    - 7 - A. 14 14 14 14 0cos(9. .10 ). (2 .10 ) (cos11 .10 cos7 .10 ) 2 o E E E t cos t t t        có tần số lớn nhất là 14 5,5.10 ( ) o f Hz f  B. 14 5.10 ( ) o f Hz f  C. 14 14 14 14 cos(5 .10 ).cos(8 .10 ) (cos13 .10 cos3 .10 ) 2 o o E E E t t t t        có tần số lớn nhất là 14 6,5.10 ( ) o f Hz f  D. 14 4,5.10 ( ) o f Hz f  Vậy bức xạ ở đáp án (C) có khả năng gây hiện tượng quang điện ở litium Câu 8: 2 2 2 2 0,6; 0,8 ( ) L L C r r r Z r Z Z      2 2 2 2 0,8 . 120. 160( ) 0,6 ( ) L Lr L C r Z U U V r Z Z       Câu 9: 2 L L R Z U U R   ; 2 2 ( - ) 50( ) R L C U U U U V   ' 40 ' 80 R L U V U V   2 2 ' ' ' 3 5'0 0 L C R C U U U U V U V      Câu 10: 2 1 1 2 1 2 2 100 0,1 P I I I P I             1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0,99 0,99 . tai P P P P P P P P P P U I               1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0,99.0,15 . .0,1. 0,99 0,99.0,15 . 8,515 0,1 U I U I P U I U U U        Vậy tăng U lên 8,515 lần Câu 11: 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 5 10 15 4 8 12 6 3 9 12 15 4 2 6 8 10 5 10 6 12 k k k k k k                    Vân sáng gần nhất trùng màu vân sáng trung tâm ứng với 1 2 3 15; 12; 10k k k   Số vân sáng trong KHOẢNG: 14+11+9=34 Tuy nhiên trong KHOẢNG đó 1 2 ;   có 2 vân trùng; 1 3 ;   có 4 vân trùng; 3 2 ;   có 1 vân trùng Tóm lại số vân sáng thấy được đó là 34 (2 4 1) 27    Câu 12: Cách đại số: 2 2 1 2 1 2 ( ) L C C P P R R Z Z Z     Ta lại có: 1 2 1 2 tan ;tan C C Z Z R R       2 1 2 2 2 2tan tan tan 2 1 tan        - 8 - 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 . 2 2 3 300 3 100 3 C C C C C C C Z Z R Z R Z R R Z R Z R R R Z R                Cách hình học: 2 2 1 2 1 2 ( ) L C C P P R R Z Z Z      Ta có góc vuông như hình vẽ 1 2 1 1 2 2 90 30 2 60 o o o                    2 1 3 300 3; 1 3 00 3 C C Z Z RR     Câu 13: Cách đại số:   2 2 2 25 FD L r U U U    2 2 2 2 2 ( ) ( ) (25 ) ( 175) AB R r L C r L U U U U U U U        2 2 2 2 2 25 175 25 50 350 175 7 r r r L L L U U U U U U           2 2 2 2 25 50 50 30000 25 0 7 49 49 4 24 24 2 9 5 r r r r r r r VU U U U U V V U U                        25 24 7 cos 175 25 R r AB U U U       Cách hình học: 25 1 cos tan 175 7 AK DK FK DK DF AB DF BK AK AB           7 7 25 7 2 168 17 5 5 7 5 17 7 BK BK DK AK AF FK D DK BK DK BK BD DK BK K                              7 cos 25 DK DF    Câu 14: 2 2 . . . . ( ) C C L C U U U Q CU C Z const Z R R Z Z          Dấu = xảy ra 5 2 2 1 1 2,7912.10 0,3.(110 ) C L Z Z C F L          Câu 15: Ta có: 3 3 L C L C Z Z u u    - 9 - Theo đề ta có: 500 320 80 260 ( ) ( ) 3 3 3 3 60 L R AN L C C R MB C C R MB u u u u u u V u u u V u u u                      Ta có:   2 2 2 2 0 0 . 150,012345( ) C R L C C u u U I Z R Z Z V Z R                    chọn đáp án B Câu 16: A 1 1 1 2 2 (0) 100 N U U N U   1 1 2 (1) N n U N U   1 1 2 (2) 2 N n U N U   Chia vế theo vế (1) và (2) ta suy ra: 1 3N n 2 2 1 1 2 (3 ' ) N n U N U   Từ (3) ta có: 2 2 1 2 1 1 1 22 100 2 100 100 3 3 3 U N U U V U N U           Chọn đáp án: D Câu 17: Khi 2 100f f Hz  thì đoạn mạch xảy ra cộng hưởng:         VUU f LC ABR 150 4 1 2 2 2  ;  60 5,2 150 I U R R Khi 1 ff  ta có          12560 8,0 60 80 8,0 8,0 8060 6,0 60 6,0 6,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R R ZZ Z R R R Z Z R LC L RL )( 2 1 )( 2 10 100.4 1 4 1 1000010000125.80 4 222 2 2 2 HLFC f C C L ZZ CL    Câu 18:     2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2AB AM MB Z R R Z Z R Z R Z Z Z          Dấu = xảy ra 2 2 1 1 L L R Z R Z   hay 3 tam giác (giản đồ mỗi mạch) đồng dạng 2 2 2 1 2 1 80 4 4 80 140 7 3 MB MB AB AB R Z U R R R R Z U R           Câu 19: Ta có 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 cos( ) 4 2 2 cos( ) 3 2 I i I t I i I t                            Vì i 1 tăng mà i 2 giảm (hoặc ngược lại ) thì chắc chắn rằng 1  và 2  đối dấu nhau 1 2 7 4 3 12                  [...]... photon đến trên một đơn vị diện tích đặt cách nguồn một N0 khoảng R theo phương vuông góc với diện tích đó là: n  (2) 4 R 2 P Từ (1) và (2) ta có: n  (3) 4 h.cR 2 2 d + Gọi S là diện tích con ngươi, ta lại có: S     (4) 2 P d 2 Từ (3) và (4) suy ra : số photon lọt vào mắt trong một đơn vị thời gian là: N  n.S  16hcR 2 P d 2 Từ đó suy ra: R  16hcN Thay các giá trị số, ta tìm được R  274km... 2 hc Khi chuyển về trạng cơ bản; photon phát ra có năng lượng là E     1,32.107 (m) E Chọn đáp án B Câu 32: Bài này còn tuỳ thuộc vào thời điểm thang máy chuyển động Thang máy đang đứng yên, nên chuyển động lên có gia tốc a chỉ có thể là chuyển động nhanh dần mg  ' Ta tính được các số liệu sau: A  8cm, g   12m / s 2 , lo  16cm, lo  24cm và lo   19, 2cm k Chọn chiều dương hướng lên,... biên x1  A1  4  cm  Vật M2 ở vị trí x2  s  vt  16 0,125  2 (cm) Vậy khoảng cách 2 vật là d  x2  x1  2  4(cm) Câu 35: Đặt hiệu điện thế không đổi K mở: không có dòng trong mạch => U = 100V K đóng: Vôn kế chỉ 25 V => cuộn dây có điện trở thuần r 25 r 1     r  R 100 R 3 Đặt hiệu điện thế xoay chều K đóng hay mở thì hiệu điện thế vẫn không đổi  Z C  2Z L 25 50 K đóng trong 2 TH thì dòng... 30  40   55V 2 2 2 Z L  R2 2  2,5ZC1  2,5( Z L  R )  1,5Z L  2,5Z L R  R 2  0  Z L  2 R ZL 2 1  100  R  ZC1   20 LC1  C1 2 U R2  Z L  U 5  100 5  U  100V R Câu 22: Biên độ của các phần tử trên đừong trung trực S1S2 là A  A1  A2 Xét điểm M trên trung trực S1S2: SS Ta có: d  dO1  dO 2  1 2  15(cm); d M  d M 1  d M 2 2 2 d   Sóng tại O uo  A cos  t      2 d... độ của vật lúc sau là x  h Biểu thức độc lập trước và sau khi thang máy chuyển động là: 2 2 v v A2  x 2    (1) ; A2  ( x  h)2    (2) (A’ là biên độ lúc sau của con lắc)     2 2 Thay (1) và (2) ta được: A  A  h 2  2 xh(*) Nếu thang máy bắt đầu chuyển động khi vật ở vị trí biên dưới, tức là x   A *  A '  A  h  4,8 cm Độ dài lò xo cực đại là lmax  lo  lo'  A  48cm... thang máy chuyển động khi vật có vị trí biên trên, tức là x  A thì A '  A  h  11, 2 cm Và chiều dài cực đại là lmax  54, 4 cm Câu 33: Khi có điện trường hướng xuống và con lắc mang điện dương thì thay cho gia tốc trọng trường qE g là g '  g  a  g với a  ( q là điện tích và E là cường độ điện trường) m Tuy nhiên khi vật qua vị trí cân bằng thì thế năng của vật bằng 0 (do chọn gốc tính thế năng... năng của nó tại vị trí này W  mv 2  mg ' h ' 2 Trong đó h là độ cao lớn nhất vật đạt được khi dao động trong điện trường - 12 - Nếu ngay lúc này ta tắt điện trường thì năng lượng này vẫn không có gì thay đổi và bằng thế năng cực đại của vật sau đó: W  mg ' h '  mgh ( h là độ cao lớn nhất vật đạt được khi dao động không điện trường) g'  h  h '  h nên biên độ sau lớn hơn biên độ trước; tức là biên... thành mạch: (R nối tiếp R) // R Với tải không có dây dứt công suất vẫn là P  200(W) Tỉ số cần tìm: Với 2 tải có dây đứt trở thành mạch nối tiếp có công suất: U2 U 2 P 200     100(W) RR R 2 2 Do đó tổng công suất của bộ tải là 200  100  300(W) Câu 28: Ta có giản đồ như hình vẽ 2 2 Từ đó ta có: U oC  60V ;U oL  20V ;U oR  30V  U o  U oR  U oL  U oC   50V Câu 29: Ta có: P  U 2R R 2  ...  Z L )  2Z C1Z C 2 Z L  ( R 2  Z L )     2Z L  ZC 1 Z C 2  - 13 - 1  2  1 Khi U R  U Rmax  Z C  Z L  ( R 2  Z C )     2Z C  Z C1 Z C 2   104 C (F )   ZC  100 1   2  1 Thay số: (20000  Z C )     2Z C   Z  200    5.105  400 240   C C (F )    Câu 37: Dựa vào hình vẽ ta có: U  U RC cos15o  U R 2 cos15o  40  40 3(V ) 1   2   2 4 Khi nối điện áp... trình: y  vot 1 2 2eU h mvo  eU h  vo  2 m 2 Chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với phương trình 2m 2eU h 2m Uh Khi e đập vào Anot thì x  d  t  d  R  y  vot  d  2d eU AK m eU AK U AK Thay số ta được R  2cm - 14 Ta có: . TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Người tổng hợp: Trần Việt Hải LỜI MỞ ĐẦU Nhằm giúp mọi người (đặc biệt là các đồng chí đang. liệu tham khảo 1 cách thuận tiện. Tôi đã tổng hợp 1 số bài toán đã được gửi chủ yếu trên trang web Vật lý & Tuổi trẻ. Đây là các bài toán thông thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay, Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay, Tổng hợp các bài toán trắc nghiệm môn lý hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay