Báo cáo Kế toán công nợ tại công ty TNHH Hải Lâm

94 9 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 07:27

Báo cáo, Kế toán công nợ ,tại công ty TNHH Hải Lâm LỜI CẢM ƠN “Không thầy đố mày làm nên” Câu tục ngữ từ xa xưa ông bà ta để lại khơng sai, khơng có thành cơng mà không gắn liền với giúp đỡ, bảo tận tình dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Để hoàn thành chun đề báo cáo: “ Kế tốn cơng nợ cơng ty TNHH Hải Lâm ” mình, trước hết em gửi đến quý thầy cô khoa Kinh tế - du lịch trường Cao đẳng nghề Phú Yên lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến Hồ Thị Bích Hà, người dìu dắt,tạo điều kiện giới thiệu em thực tập công ty TNHH TM Hải Lâm, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức học thêm lần nữa,đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo lời cảm ơn sâu sắc Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích việc kinh doanh để giúp ích cho cơng việc sau thân.Do thời gian thực tập có hạn tháng số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt kinh nghiệm phân tích, đánh giá em chưa sâu sắc Vì báo cáo khơng thể tránh khỏi sai lầm, thiếu sót, kính mong q thầy giáo nhà trường góp ý sửa chữa để báo cáo em hoàn thiện Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo Công ty TNHH TM Hải Lâm tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập công ty Một lần nữa,em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác, cô,chú, anh chị đặc biệt chị kế tốn cơng ty nhiệt tình giúp đỡ mặt thực tiễn cung cấp cho em tài liệu quan trọng làm sở nghiên cứu chuyên đề báo cáo Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy q cơng ty Em xin cảm ơn! Phú Yên, ngày 29 tháng năm 2018 Sinh viên thực tập NGUYỄN THỊ MỸ ANH LỜI MỞ ĐẦU Đất nước đà phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa làm xuất ngày nhiều mối quan hệ cạnh tranh đối đầu gay gắt kinh doanh doanh nghiệp Để tồn tại, đứng vững chiếm thị phần lớn thị trường vấn đề doanh nghiệp cần phải quan tâm Trong bối cảnh lạm phát, tỷ giá hối đoái tăng, lãi suất cho vay khơng giảm… câu hỏi làm để quản lý vốn sản xuất kinh doanh cách hiệu để phát huy mạnh cho doanh nghiệp câu hỏi đặt cho nhà quản lý doanh nghiệp Nói đến cơng tác quản lý vốn nói đến đóng góp khơng nhỏ phận kế tốn cơng nợ doanh nghiệp Đối với cơng ty TNHH TM Hải Lâm yếu tố lại quan trọng Là công ty hoạt động kinh doanh mua – bán hàng hóa nghiệp vụ kinh tế liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán nhiều Kế tốn cần phải ghi chép kịp thời xác nghiệp vụ phát sinh, từ cung cấp thơng tin, giải tốt vấn đề công nợ nhằm đẩy mạnh xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực Nắm vững khoản phải thu – phải trả nói chung phải thu khách hàng, phải trả người bán nói riêng nhằm tránh hao hụt tiền vốn, điều chỉnh tình hình tài chính, chủ động giao dịch, trì tốt mối quan hệ với đối tác, đảm bảo không vi phạm pháp luật… phát triển mối quan hệ doanh nghiệp Mặt khác, vào khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán ta đánh giá tình hình tài doanh nghiệp khả tốn, khả huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn bị chiếm dụng vốn… Vì lý trên, thời gian thực tập phối hợp doanh nghiệp cơng ty TNHH TM Hải Lâm em sâu nghiên cứu đề tài: “ Kế tốn cơng nợ cơng ty TNHH TM Hải Lâm” Tuy nhiên thời gian có hạn nên em sâu nghiên cứu phần hành kế toán nợ phải thu khách hàng phải trả nhà cung cấp Em hy vọng có nhìn khách quan cơng việc kế tốn tìm hiểu cơng ty để từ đưa giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kế tốn cơng ty CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN 1.1 Vấn đề chung kế toán phải thu khách hàng 1.1.1 Khái niệm Phải thu khách hàng khoản nợ phải thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch lao vụ, dịch vụ mà đơn vị chưa thu 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải thu khách hàng o Nợ phải thu cần hạch toán chi tiết cho đối tượng phải thu, theo nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn ghi chép theo lần toán - Đối tượng phải thu khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp mua sản phẩm, hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ, kể tài sản cố định (TSCĐ), bất động sản đầu tư (BĐSĐT) - Không phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, cung cấp dịch vụ thu tiền ( Tiền mặt, séc thu qua ngân hàng) - Kế toán chi tiết cần phân loại khoản nợ: Nợ trả hạn, nợ khó đòi khơng có khả thu hồi làm xác định khoản dự phòng phải thu khó đòi có biện pháp xử lý khoản nợ phait thu khơng đòi - Trong quan hệ bán sản phẩm , hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận doanh nghiệp với khách hàng, sản phẩm, hàng hóa giao, dịch vụ cung cấp không theo thỏa thuận hợp đồng kinh tế người mua u cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán trả lại số hàng giao 1.1.3 Tài khoản ké toán sử dụng, kết cấu nội dung tài khoản phải thu khách hàng a) Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản ( TK ) 131 – Phải thu khách hàng b) Kết cấu nội dung phản ánh TK 131 Tài khoản ( TK ) 131 “ phải thu khách hàng” - Số tiền phải thu khách hàng bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng - Số tiền khách hàng trả nợ - Số tiền khách hàng ứng trước, trả trước - Số tiền giảm giá thực cho khách hàng - Doanh thu số hàng bán bị khách trả lại - Số chiết khấu thương mại, chiết khấu toán chấp nhận cho khách hàng Số dư: khoản phải thu khách hàng Tài khoản có số dư bên Có Số dư bên Có thể số tiền nhận trước khách hàng số thu lớn số phải thu đối tượng cụ Khi lập bảng cân đối kế toán phải lấy số dư chi tiết đối tượng tài khoản để ghi hai tiêu bên TÀI SẢN NGUỒN VỐN 1.1.4 Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu 1.1.4.1 Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu tiền (kể khoản phải thu tiền bán hàng xuất bên giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ mơi trường, kế tốn phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, khoản thuế gián thu phải nộp tách riêng ghi nhận doanh thu (kể thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (tổng giá tốn) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước b) Trường hợp không tách khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm thuế phải nộp Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp ghi giảm doanh thu, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước 1.1.4.2 Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại: Nợ TK 5213 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế) Nợ TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, chi tiết cho loại thuế) Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.1.4.3 Kế toán chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán ghi hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá trừ chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá; b) Trường hợp hóa đơn bán hàng chưa thể số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán khách hàng chưa đủ điều kiện để hưởng chưa xác định số phải chiết khấu, giảm giá doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp) Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, khách hàng đủ điều kiện hưởng chiết khấu, giảm giá kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi: Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212)(giá chưa có thuế) Nợ TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (số thuế hàng giảm giá, chiết khấu thương mại) Có TK 131 - Phải thu khách hàng (tổng số tiền giảm giá) 1.1.4.4 Số chiết khấu toán phải trả cho người mua người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu khách hàng, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Nợ TK 635 - Chi phí tài (Số tiền chiết khấu tốn) Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.1.4.5 Nhận tiền khách hàng trả (kể tiền lãi số nợ - có), nhận tiền ứng trước khách hàng theo hợp đồng bán hàng cung cấp dịch vụ, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài (phần tiền lãi) Trường hợp nhận ứng trước ngoại tệ bên Có TK 131 ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm nhận tiền ứng trước (tỷ giá mua ngân hàng nơi thực giao dịch) 1.1.4.6 Phương pháp kế toán khoản phải thu nhà thầu khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng: a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch: - Khi kết thực hợp đồng xây dựng ước tính cách đáng tin cậy, kế toán vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc hồn thành (khơng phải hóa đơn) nhà thầu tự xác định, ghi: Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Căn vào hóa đơn lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch ghi hợp đồng, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 337 - Thanh tốn theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kết thực hợp đồng xây dựng xác định cách đáng tin cậy khách hàng xác nhận, kế tốn phải lập hóa đơn sở phần cơng việc hồn thành khách hàng xác nhận, vào hóa đơn, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) c) Khoản tiền thưởng thu từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu thực hợp đồng đạt vượt số tiêu cụ thể ghi hợp đồng, ghi: Nợ TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) d) Khoản bồi thường thu từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho chi phí khơng bao gồm giá trị hợp đồng (như chậm trễ, sai sót khách hàng tranh chấp thay đổi việc thực hợp đồng), ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) e) Khi nhận tiền tốn khối lượng cơng trình hồn thành khoản ứng trước từ khách hàng, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.1.4.7 Trường hợp khách hàng không toán tiền mà toán hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), vào giá trị vật tư, hàng hố nhận trao đổi (tính theo giá trị hợp lý ghi Hoá đơn GTGT Hoá đơn bán hàng khách hàng) trừ vào số nợ phải thu khách hàng, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ TK 156 - Hàng hóa Nợ TK 611- Mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.1.4.8 Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực khơng thể thu nợ phải xử lý xoá sổ, vào biên xử lý xóa nợ, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số chưa lập dự phòng) Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.1.4.9 Kế toán khoản phải thu phí ủy thác bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 1.1.4.10 Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu khách hàng ngoại tệ đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm lập Báo cáo tài chính: - Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) - Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) Có TK 131 - Phải thu khách hàng 1.2 Vấn đề chung kế toán phải trả cho người bán 1.2.1 Khái niệm Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản nợ phải trả doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế ký kết Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ 1.2.2 Ngun tắc hạch tốn tài khoản phải trả cho người bán - Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ, cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần hạch toán chi tiết cho đối tượng phải trả Trong chi tiết đối tượng phải trả, tài khoản phản ánh số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp chưa nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao - Không phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ trả tiền ( tiền mặt, tiền séc trả qua ngân hàng) - Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhận, nhập kho đến cuối tháng chưa có hóa đơn sử dụng giá tạm tính để ghi sổ phải điều chỉnh giá thực tế nhận hóa đơn thơng báo giá thức người bán - Khi hạch toán chi tiết khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mạch khoản chiết khấu toán, giảm giá hàng bán người bán, người cung cấp ngồi hóa đơn mua hàng 1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu nội dung cuả tài khoản phải trả cho người bán a) Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán b) Kết cấu nội dung phản ánh TK 331 TK 331 “phải trả người bán” - Số tiền doanh nghiệp trả cho người bán - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp hoàn thành bàn giao - Số tiền người bán chấp nhuận giảm giá hàng hóa dịch vụ giao theo hợp đồng - Chiết khấu toán chiết khấu thương mại người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào nợ phải trả cho người bán - Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, phẩm chất kiểm nhận trả lại người bán - Số tiền phải trả người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ người nhận thầu xây lắp - Điều chỉnh số chênh lệch giá tạm tính nhỏ giá thực tế số vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhận,khi có hóa đơn thơng báo giá thức Số dư: số tiền doanh nghiệp phải trả người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp Tài khoản có số dư bên Nợ Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số tiền ứng trước cho người bán số trả nhiêù số phải trả cho người bán theo chi tiết đối tượng cụ thể Khi lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết đối tượng phản ánh tài khoản để ghi tiêu bên TÀI SẢN NGUỒN VỐN 1.2.4 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1.2.4.1 Mua vật tư, hàng hoá chưa trả tiền cho người bán nhập kho, gửi bán thẳng không qua kho trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: a Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ: - Nếu vật tư, hàng hoá mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 156 - Hàng hố (Giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 157 - Hàng gửi bán (Giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá toán) - Nếu vật tư, hàng hoá mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, giá trị vật tư hàng hố gồm thuế GTGT (Tổng giá toán), ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ TK 156 - Hàng hoá o Bên cạnh việc theo dõi khoản phải trả cho người bán số tiền trả người bán, kế tốn phải theo dõi riêng Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng Đơn vị: Công ty TNHH TM HẢI LÂM Địa chỉ: 49B Trần Phú, P8, TP Tuy Hòa BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tài khoản: 131 Tháng 03 năm 2018 ĐVT: đồng Tồn đầu kỳ STT Tồn cuối kỳ Tên đối tượng Nợ Phát sinh kỳ Công ty TNHH MTV Cơng đồn Phú n Cộng Người lập phiếu (Ký, họ tên) Có Nợ Có Nợ Có 1.625.000 1.625.000 0 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1.625.000 1.625.000 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Hiện sổ kế toán chi tiết phải thu có kết cấu đơn giản khơng thuận tiện cho việc theo dõi khoản nợ khách hàng, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý việc theo dõi khách hàng toán Để thuận lợi cho việc theo dõi khoản nợ khách hàng, đặc biệt báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban giám đốc, cơng ty thiết kế mẫu sổ chi tiết Việc thiết kế mẫu sổ góp phần hồn thiện việc ghi sổ sách kế tốn cơng ty, giúp ích cho nhà quản lý việc theo dõi khách hàng toán, đến hạn toán hạn toán để từ cơng ty có hướng thu hồi nợ hợp lý hạn, tránh trường hợp bị chiếm dụng vốn lâu Đến cuối kỳ để trợ giúp đắc lực cơng tác kế tốn quản lý, cơng ty nên lập thêm Bảng kê khoản nợ phải thu, việc lập bảng kê khoản nợ phải thu giúp công ty xác định khoản nợ khách hàng đến hạn toán, khoản nợ hạn thời gian hạn Theo em ngồi việc cơng ty cần tn theo quy trình Bộ tài theo thơng tư 133, công ty nên tổ chức chi tiết TK 131 sau: Đơn vị: Công ty TNHH TM HẢI LÂM Địa chỉ: 49B Trần Phú, P8, TP Tuy Hòa SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: Đối tượng: Loại quỹ: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Thời hạn tốn ( năm) Số phát sinh Nợ Có ĐVT: đồng Số tiền toán Quá hạn Đến hạn Quá hạn toán Số dư đầu kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người lập phiếu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày… tháng… năm… Sổ chi tiết TK 131 dùng để theo dõi khách hàng Mỗi trang sổ dành cho khách hàng theo dõi tháng Mỗi khách hàng theo dõi thời gian chiết khấu, thời gian toán, nợ hạn TK 131 ghi nợ TK khác dùng để toán khách hàng Cộng số tiền nợ TK 131 sau lập lên bảng kê phải thu khách hàng Đơn vị: Công ty TNHH TM HẢI LÂM Địa chỉ: 49B Trần Phú, P8, TP Tuy Hòa BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI MUA Tài khoản: 131 Tháng… năm… ĐVT: đồng ST T Tên khách hàng Tổng cộng Số tiền phải thu Trong Nợ hạn Đến hạn Dưới năm Trên năm Trên năm Từ năm trở lên Người lập phiếu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm… o Công tác thu hồi nợ khách hàng o Trong kinh tế nay, việc mua bán chịu khơng thể tránh - - - • khỏi số tiền mà khách hàng chiếm dụng công ty lớn với thời hạn dài ảnh hưởng đến việc tốn cơng ty khoản nợ Do đó, em xin đưa số biện pháp sau nhằm hoàn thiện vấn đề thu hồi nợ khách hàng công ty Công ty ký hợp đồng phải nên ghi rõ thời hạn tốn, mua hàng trả chậm số dư nợ khách hàng không 20% doanh thu, thời gian nợ vòng năm phải tốn q thời hạn phải chịu lãi suất theo lãi suất ngân hàng thời điểm tốn Cơng ty nên tăng cường tìm kiếm hợp đồng khách hàng có phương thức tốn nhanh, điều tra tình hình tài khả chi trả khách hàng trước ký kết hợp đồng Công ty phải có kế hoạch quản lý khoản thu hợp lý với hợp đồng kinh tế Nếu hợp đồng có quy mơ lớn chia thành nhiều lơ hàng nhỏ để toán toán dứt điểm Phương thức toán làm cho giảm phần áp lực tốn với bên đối tác Cơng ty nên thông báo cho khách hàng khoảng 10 ngày trước thời hạn toán để khách hàng tốn chủ động tránh việc trì hỗn Cơng ty gửi thư, gọi điện thoại, cử người đến gặp khách hàng trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, tiến hành thủ tục pháp lý… o Rõ ràng cơng ty cố gắng đòi nợ cách áp dụng biện pháp cứng rắn hội thu hồi nợ lớn hơn, biện pháp áp dụng cơng ty muốn tốt chi phí bỏ phải lớn Thêm vào số khách hàng khó chịu đòi tiền gay gắt, họ không tỏ thiện cảm doanh thu tương lai bị giảm xuống o Để quản lý tôt khoản phải thu, cần phải xem xét biến động khoản phải thu số liệu hạch toán, xác định thời hạn nguyên nhân phát sinh khoản phải thu Đối với kế toán khoản phải trả người bán o Sổ sách kế toán khoản phải trả người bán o Sổ kế toán chi tiết phải trả cơng ty có kết cấu đơn giản, không thuận tiện cho việc theo dõi cung cấp thông tin cho nhà quan lý việc theo dõi nhà cung cấp phải toán o Để thuận lợi cho việc theo dõi khoản phải trả nhà cung cấp, đặc biệt báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban giám đốc, cơng ty thiết kế mẫu sổ sau: o Đơn vị: Công ty TNHH TM HẢI LÂM o Địa chỉ: 49B Trần Phú, P8, TP Tuy Hòa o SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN o Tài khoản: 331 o Đối tượng: o Loại quỹ: VNĐ o o o Ng ày tháng o o o Số chứng từ o o o o o Diễn giải Số dư đầu kỳ o o Cộng o o TK đối ứng o o o o o o o Số tiền o Nợ o o o o Có Số dư cuối tháng o o o ĐVT: đồng o Ngày đến hạn toán o o o o o Người lập phiếu o (Ký, họ tên) o Kế toán trưởng o (Ký, họ tên) o Thủ trưởng đơn vị o (Ký, họ tên) o Ngày … tháng … năm… o o Công ty cần phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải trả cách xem xét biến động khoản phải trả số liệu hạch toán, xác định thời gian, nguyên nhân phát sinh, cần xác định khoản nợ đến hạn trả, đến hạn trảvà hạn, khoản nợ nên trả trước trả sau o Đến cuối kỳ, để trợ giúp đắc lực công tác quản lý công ty nên lập thêm Bảng kê khoản nợ phải trả người bán o Đơn vị: Công ty TNHH TM HẢI LÂM o Địa chỉ: 49B Trần Phú, P8, TP Tuy Hòa o o BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN o Tài khoản: 331 o Tháng… năm… o ĐVT: đồng o Trong o Nợ hạn o Số o tiề n p i tr ả o Tên nhà cung cấp o o o o T o Đ o D ới nă m ến hạ n o o o Tr o Tr ên nă m ên nă m o o nă m tr lê n o o o o o o o o o Tổng cộng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Người lập phiếu o (Ký, họ tên) o Kế toán trưởng o (Ký, họ tên) o Thủ trưởng đơn vị o (Ký, họ tên) o Ngày … tháng …năm… o Từ mẫu sổ cơng ty dễ dàng theo dõi số phải trả ngừơi cung cấp, ngày đến hạn tốn, từ xác định khoản nợ nhà cung cấp đến hạn toán, hạn toán thời gian hạn để có hướng trả nợ hạn hợp lý, tránh việc làm uy tín cơng ty - - - o o Cơng tác toán nợ với nhà cung cấp o Việc quản lý khoản phải trả công ty có tầm quan trọng lớn Bởi quản lý khoản phải trả giải pháp nhằm chiếm dụng vốn tối đa, hợp lý nguồn vốn tổ chức trình kinh doanh Đồng thời toán khoản nợ với nhà cung cấp để đảm bảo uy tín kinh doanh o Việc khơng bố trí tiền trả nợ hạn dễ dẫn đến không trả nợ hạn, bị phạt làm cho cơng ty tính tự chủ kinh doanh khả tốn khoản nợ tương lai, em xin đưa số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tốn nợ vơi nhà cung cấp cơng ty Công ty nên thường xuyên kiểm tra, đối chiếu sổ sách liên quan đến khoản phải trả người bán Công ty nên thường xuyên theo dõi khoản nợ chưa toán khoản toán, theo dõi thời hạn toán để biết xem khoản nợ đến hạn toán hạn tốn để có hứơng chi trả kịp thời đảm bảo uy tín cho cơng ty Tìm hiểu, xem xét khoản nợ kéo dài thời hạn toán để chủ động toán tận dụng số tiền bổ sung vào toán khoản nợ đến hạn cơng ty chưa theo dõi khoản nợ phải trả theo thời hạn toán mà theo dõi số tiền nợ Đối với khoản nợ đến hạn tốn mà cơng ty chưa có khả chi trả cơng ty nên thương lượng với nhà cung cấp để gia hạn thêm thời hạn toán o o o o o o o o o PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ o I.Kết luận o Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức hạch toán kế toán phải thu khách hàng, phải trả cho người bán Công ty TNHH TM Hải Lâm cho ta thấy: Công ty làm tốt cơng tác hạch tốn từ lúc tiếp nhận chứng từ, phân loại, ký duyệt, phản ánh nghiệp vụ đắn hợp lý Nhưng bên cạnh để giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn, kế tốn viên khơng thực với trình tự hạch tốn ghi sổ chứng từ theo quy định Bộ tài theo thơng tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Kế toán chủ quan việc cho khách hàng nợ mà khơng hạch tốn Hiện công ty công ty vừa nhỏ, khách hàng chủ yếu bán khách hàng đơn lẻ Tuy nhiên, công ty đà phát triển, trở thành cơng ty lớn mai, khách hàng khách hàng lớn, mạnh, số tiền thu từ khách hàng cao Kế toán lơ là, chủ quan việc cho khách hàng nợ dẫn đến rủi ro đáng tiếc cho công ty, kế tốn gặp vấn đề phiền phức, khó khăn khách hàng nợ kéo dài hay không trả thực tế cơng ty khoản trích lập dự phòng chưa đánh giá cao, chưa đảm bảo bù đắp tổn thất từ khoản phải thu khó đòi Cơng ty chủ động việc lập kế hoạch tốn nợ mua hàng hóa để q trình kinh doanh khơng bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty Công ty theo dõi thường xuyên quy định từ Bộ tài theo thơng tư 133 để áp dụng đúng, nhằm đem lại lợi ích cho cơng ty Đó áp dụng quy định tốn khơng dùng tiền mặt hóa đơn 20 triệu đồng trở lên Tuy nhiên công ty chưa thật quan tâm đến việc cải tiến hay thay đổi phần mềm kế toán để phù hợp với quy mô công ty o II Kiến nghị o Doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Hiện nay, việc thu hồi vốn doanh nghiệp nhiều hạn chế có khó khăn làm cho hiệu sử dụng nguồn vốn lưu động thấp Cần phải có biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế cơng nợ đọng kéo dài, rà sốt lại hợp đồng áp dụng điều khoản ràng buộc hợp đồng như: ứng trước, chấp, ký quỹ Thời gian thu hồi nợ ngắn cơng ty có nhiều tiền để quay vòng vốn Để rút ngắn thời gian trung bình từ bán hàng đến thu nợ từ khách hàng, công ty nên đưa giải pháp tồn diện từ sách, hệ thống, người, công cụ hỗ trợ đến kỹ năng, quy trình thu nợ o Chính sách o Quy đinh điều kiện khách hàng đủ tiêu chuẩn nợ, hạn mức nợ sau kiểm tra thang bậc đánh giá cho tiêu chí cụ thể khả toán, doanh thu dự kiến, lịch sử toán, sở vật chất khách hàng o Quy định người phê chuẩn cho hạn mức nợ khác nội công ty, từ tổng giám đốc, giám đốc bán hàng, trưởng phòng, đến nhân viên bán hàng o Thưởng hợp lý cho nhân viên thu nợ đạt tiêu đề để động viên, khuyến khích nhân viên làm việc o Các sách tảng, tài liệu hướng dẫn cho hệ thống kênh thơng tin hiệu liên kết phòng, ban cơng ty q trình phối kết hợp để quản lý công nợ o Con người o Công ty nên có phận chuyên trách quản lý thu nợ theo dõi công nợ, chia theo ngành nghề kinh doanh khách hàng, vị trí địa lý giá trị công nợ Những nhân viên đào tạo kỹ giao tiếp qua điện thoại, khả thuyết phục khách hàng toán cam kết tốn, cách xử lý tình khó, sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ o Công cụ o Công ty nên đầu tư phần mềm kế tốn có phần hành (module) hỗ trợ quản lý cơng nợ Những phần mềm ứng dụng báo cáo tổng hợp báo cáo công nợ chi đến khách hàng theo tiêu chí quản trị, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu công việc nhân viên thu nợ o Quy trình o Trước ký hợp đồng cho khách nợ, nhân viên bán hàng nên trực tiếp đến thăm trụ sở công ty khách hàng để trao đổi, thu thập thông tin, tiến hành đánh giá xem khách hàng có điều kiện nợ khơng o Khi ký hợp đồng phải qua kiểm tra phận quản lý công nợ để chắn khách hàng lịch sử nợ xấu, nợ khó đòi bị đóng hợp đồng Mẫu hợp đồng nên có đầy đủ điều khoản hạn mức nợ, thời hạn tốn o Sau ký hợp đồng, cơng ty nên gửi invoice (bản liệt kê), hóa đơn cho khách kỳ hạn chuyển phát nhanh, thư đảm bảo để chắn khách hàng nhận giấy tờ thời gian ngắn nhất; liên lạc với khách hàng để giải vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình; gửi thư nhắc nợ lần 1, 2, với mốc thời gian cụ thể cho khách hàng có tuổi nợ cao thời gian cho phép; hẹn gặp đến thăm khách hàng thấy trao đổi qua điện thoại khơng hiệu Nếu khó thu hồi nợ, nhờ cơng ty chun thu nợ bán nợ o Lưu ý, cơng ty có đặc thù riêng lĩnh vực kinh doanh, cấu tài sản, vốn lưu động khoản mục nợ phải thu nhiều hay Nhà quản lý cơng ty nên lựa chọn phương thức phù hợp cho cơng ty dựa phương châm "lợi ích chi phí", nhiều phải đánh đổi tính khoản lợi nhuận Nếu cơng ty gắt gao việc thu nợ, tính khoản cải thiện có rủi ro khách hàng chuyển sang ký hợp đồng với cơng ty khác có sách tín dụng thương mại mềm dẻo o Cơng ty cần có phương pháp trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tốt để giúp cơng ty dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn tốn, nợ phải thu chưa q hạn khơng đòi khách hàng khơng có khách hàng trả nợ, giúp cho cơng ty có nguồn tài bù đắp tổn thất xảy năm kế hoạch nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh o Công ty cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn, lựa chọn hình thức vay vốn thích hợp để giảm chi phí lãi vay o Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trì, cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực sách chất lượng, thỏa mã yêu cầu khách hàng o Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho phòng kế tốn đồng thời nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ cho nhân viên cách cử học lớp nghiệp vụ kế toán ngắn hạn ngồi tỉnh o Cơng ty nên liên hệ với công ty cổ phần Misa để tư vấn chọn phần mềm kế toán phù hợp với quy mô hoạt động doanh nghiệp Đáp ứng u cầu cơng tác kế tốn thời đại o o o o o o o o o o o o o o TÀI LIỆU THAM KHẢO o o 1) Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam o 2) Kế tốn tài doanh nghiệp (trường Đại học kinh tế quốc dân – khoa kế toán chủ biên: TS Đặng Thị Loan – Nhà XBGD) o 3) Hệ thống kế toán doanh nghiệp – Nhà XB Hà Nội o 4.Kế tốn tài – Chủ biên PGD TS Võ Văn Nhị ( Nhà XB Tài năm 2005) o 5) Tài liệu liệu taị phòng kế tốn cơng ty TNHH TM Hải Lâm o 6) Tham khảo số kết cấu tài khoản website o o
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Kế toán công nợ tại công ty TNHH Hải Lâm, Báo cáo Kế toán công nợ tại công ty TNHH Hải Lâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn