ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

9 554 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 20:10

TiÕt 39-40: Õch ngåi ®¸y giÕng - ThÇy bãi xem voi §eo nh¹c cho mÌo ( TruyÖn ngô ng«n ) Th 5 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2008ứ Th 5 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2008ứ 6A-THCS Vinh Quang 6A-THCS Vinh Quang Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 I. Đọc - hiểu chú thích I. Đọc - hiểu chú thích 1. Đọc - kể 2. Chú thích a, Truyện ngụ ngôn : SGK b, Từ ngữ II. Tìm hiểu văn bản II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng BT: Sự khác nhau giữa truyện cổ tích và truyện ngụ ngôn là gì ? A, Phương thức biểu đạt B, Loại truyện dân gian C, Mục đích sáng tác Đáp án : C Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 2. Tính cách - Kiêu ngạo , chủ quan Quen thói cũ , ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp . Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời , chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp Ta có câu truyện như sau: Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ . Xung quanh nó chỉ có vài con nhái , cua , ốc bé nhỏ . Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật kia rất hoảng sợ . ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể . Một năm nọ , trời mưa to làm nước tong giếng dềnh lên , tràn bờ , đưa ếch ta ra ngoài . I. Đọc - hiểu chú thích I. Đọc - hiểu chú thích 1. Đọc - kể 2. Chú thích a, Truyện ngụ ngôn : SGK b, Từ ngữ II. Tìm hiểu văn bản II. Tìm hiểu văn bản 1. Môi trường sống của ếch - Chật hẹp tù túng I. Đọc - hiểu chú thích I. Đọc - hiểu chú thích 1. Đọc - kể 2. Chú thích a, Truyện ngụ ngôn : SGK A, ếch ngồi đáy giếng Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 I. Đọc - hiểu chú thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học - Phê phán người hiểu biết hạn hẹp - Không chủ quan , coi thường ngư ời khác - Phải mở rộng tầm hiểu biết Bài tập: ếch bị trâu giẫm bẹp vì lí do gì ? A. Do môi trường sống rộng lớn và lạ lẫm B. Do không chú ý đến xung quanh , chỉ nhâng nháo nhìn trời C. Nguyên nhân khách quan và chủ quan Đáp án: C Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 4. ý nghĩa - Khuyên bảo , nhắc nhở con người ở mọi lĩnh vực cần cảnh giác với sự nông cạn , hạn hẹp , chủ quan Bài tập: ý nghĩa các bài học trên là gì ? A, Phê phán tính chủ quan , kiêu ngạo B, Thể hiện niềm tin những kể chủ quan , kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt C, Khuyên bảo , nhắc nhở con người ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp , mọi nơi cần cảnh giác với sự nông cạn , hạn hẹp và chủ quan Đáp án : C I. Đọc - hiểu chú thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 * Ghi nhớ : SGK 5. Luyện tập Bài tập trắc nghiệm 1. Mục đích sáng tác của truyện ngụ ngôn là gì ? a, Tạo tiếng cười nhẹ nhàng giải trí b, Thể hiện ước mơ về lẽ công bằng c, Tạo tiếng cười nhẹ nhàng phê phán d, Bóng gió khuyên nhủ , răn dạy bài học trong cuộc sống 4. ý nghĩa - Khuyên bảo , nhắc nhở con người ở mọi lĩnh vực cần cảnh giác với sự nông cạn , hạn hẹp , chủ quan I. Đọc - hiểu chú thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Đáp án: D Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 2. Những đối tượng nào có thể trở thành nhân vật trong truyện ngụ ngôn ? A . Con người B . Con vật C . Đồ vật D . Cả ba đối tư ợng 3. Tính chất nổi bật nhất của truyện ngụ ngôn là gì ? A . ẩn dụ và kịch tính B. Lãng mạn C. Gắn với hiện thực D. Tưởng tượng kì ảo * Ghi nhớ : SGK 5. Luyện tập 4. ý nghĩa - Khuyên bảo , nhắc nhở con người ở mọi lĩnh vực cần cảnh giác với sự nông cạn , hạn hẹp , chủ quan I. Đọc - hiểu chú thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Đáp án : D Đáp án: C Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 - Tập kể diễn cảm truyện - Học ghi nhớ - soạn văn bản : Thầy bói xem voi , đeo nhạc cho mèo * Ghi nhớ : SGK 5. Luyện tập 4. ý nghĩa - Khuyên bảo , nhắc nhở con người ở mọi lĩnh vực cần cảnh giác với sự nông cạn , hạn hẹp , chủ quan I. Đọc - hiểu chú thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Dặn dò Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 Th 5 ngày 30 tháng 10 năm 2008 6A-THCS Vinh Quang 6A-THCS Vinh Quang Cảm ơn các thầy cô đã về về dự tiết học hôm nay . thích II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo. II. Tìm hiểu văn bản A, ếch ngồi đáy giếng 1. Môi trường sống của ếch 2. Tính cách 3. Bài học Đáp án: D Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi
- Xem thêm -

Xem thêm: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay