Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7)

28 8,187 23
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 18:10

. gương cầu lõm và gương cầu lồi. TIẾT 09 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC Bài 09 Vật lý 7 NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC I. Tự kiểm tra. I. Tự kiểm tra tra. II. II. Vận dụng: Vận dụng: C1:a) Vẽ ảnh của mỗi điểm sáng tạo bởi gương. S 1 S’ 1 S 2 S’ 2 BA I.Tự kiểm tra: II.Vận dụng: C1:b)Vẽ hai chùm tia tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7), Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7), Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn