Nhiệt Luyện trong Lò cảm ứng

49 22 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 21:18

Báo cáo nhiệt luyện, đề tài nhiệt luyện trong lò cảm ứng, file có trích dẫn các mục đầy đủ.Xậy dựng cấu trúc bài báo cáo trên tiêu chí cdio.Thiết kế lò cảm ứng điện từ. Tìm hiểu công nghệ từ đó đưa ra so sánh giữa các kiểu nhiệt luyện. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BÁO CÁO MÔN HỌC CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN ĐỀ TÀI : NHIỆT LUYỆN TRONG LÒ CẢM ỨNG NỘI DUNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LÒ CẢM ỨNG II NHIỆT LUYỆN TRONG LÒ CẢM ỨNG III TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM TÀI LIỆU THAM KHẢO I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LÒ CẢM ỨNG NGUYÊN LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGUYÊN LÝ NGUYÊN LÝ PHÂN LOẠI LÒ CẢM ỨNG CĨ LÕI SẮT LỊ CẢM ỨNG KHƠNG CĨ LÕI SẮT TẦN SỐ THẤP (50Hz) TRUNG TẦN (500 – 10000Hz) CAO TẦN (200 – 1000KHz) MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHIỆT NĂNG TRONG LÒ CẢM ỨNG CẤU TẠO BỘ PHẬN NHIỆT LUYỆN NHIỆT NĂNG TRONG LỊ CẢM ỨNG • THEO ĐỊNH LUẬT FARADAY, NĂNG LƯỢNG ĐIỆN GIA NHIỆT CHO KIM LOẠI ĐƯỢC TÍNH THEO CƠNG THỨC : NHIỆT NĂNG TRONG LỊ CẢM ỨNG Phần không nhiệt luyện Lõi nhiệt luyện Phần nhiệt luyện NHIỆT NĂNG TRONG LÒ CẢM ỨNG Bộ phận có đường kính lớn lõi nhiệt luyện tăng dần kích thước theo Tuy nhiên, cơng suất máy có giới hạn nên thường phận nhiệt luyện ( lõi cảm ứng hay cuộn cảm ứng ) có kích thước phù hợp II NHIỆT LUYỆN TRONG LÒ CẢM ỨNG LÝ THUYẾT NHIỆT LUYỆN TỔNG QUAN TÔI BỀ MẶT RAM CẢM ỨNG Ủ CẢM ỨNG TÔI BỀ MẶT THÍ NGHIỆM VỀ ÃNH HƯỠNG CỦA HIỆU ỨNG BỀ MẶT TỚI VẬT LIỆU CẤU TRÚC VI MÔ TÔI BỀ MẶT THÍ NGHIỆM VỀ ÃNH HƯỠNG CỦA HIỆU ỨNG BỀ MẶT TỚI VẬT LIỆU • Bước 4: kết luận • Sự gia tăng đường kính mẫu vật làm tăng cường độ dòng điện, bên cạnh làm tăng yêu cầu lượng hệ • Tần số cảm ứng giảm đường kính mẫu vật tăng dẫn đến độ cứng sâu lớp bề mặt • Độ sâu lớp tơi cứng mẫu a dao động từ bề mặt đến mm từ bề mặt mẫu b dao động từ bề mặt đến 10 mm từ bề mặt • Cấu trúc vi mô từ bề mặt đến trung tâm mẫu vật cho hai mẫu vật gần giống Nó chủ yếu bị ảnh hưởng nhiệt độ nung phân phối nhiệt từ bề mặt đến trung tâm mẫu vật RAM CẢM ỨNG • Ram thép công nghệ bắt buộc sau (chuyển biến  -> martensite), bao gồm việc nung thép lên tới nhiệt độ thấp đường AC1, giữ nhiệt độ khoảng thời gian làm nguội • Sự khác biệt cảm ứng lò nung thông dụng khác thời gian gia nhiệt nhiệt độ liên quan RAM CẢM ỨNG Nhiệt độ bề mặt phần lõi phơi q trình gia nhiệt làm nguội ram RAM CẢM ỨNG Ảnh hưởng thông số nguồn tần số tới chất lượng sản phẩm ram cảm ứng Dữ liệu sản xuất ram cảm ứng Ủ CẢM ỨNG • Ủ cảm ứng trình nhiệt luyện bao gồm đốt nóng vật liệu nhiệt độ kết tinh lại sau làm nguội với tốc độ thích hợp để đạt cấu trúc mong muốn (ủ kết tinh lại) Mục đích sử dụng dòng cảm ứng để đạt trì nhiệt độ phù hợp thời gian nhanh, sau tiến hành làm mát thích hợp • Ủ làm thay đổi tính chất vật lý đơi tính chất hóa học vật liệu kết tinh lại thu trình làm nguội • So với hầu hết phương pháp tiêu chuẩn, ủ cảm ứng cách tiếp cận dễ tự động hóa, khơng tiếp xúc cung cấp chất lượng cao phôi xử lý Ủ CẢM ỨNG Ủ CẢM ỨNG • Qui trình: • Một vòng xoắn ốc tám vòng sử dụng để làm nóng ống trước ủ • Để ủ tồn chiều dài ống, ống đặt cuộn dây gia nhiệt 30 giây sau quay nửa làm nóng để có thêm 30s • Các ống sau uốn cong nóng để chống nứt III TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM III TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM III TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM TÀI LIỆU THAM KHẢO Cảm ơn thầy bạn lắng nghe ... VỀ LÒ CẢM ỨNG II NHIỆT LUYỆN TRONG LÒ CẢM ỨNG III TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM TÀI LIỆU THAM KHẢO I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LÒ CẢM ỨNG NGUYÊN LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGUYÊN LÝ NGUYÊN LÝ PHÂN LOẠI LÒ CẢM ỨNG. .. thường phận nhiệt luyện ( lõi cảm ứng hay cuộn cảm ứng ) có kích thước phù hợp II NHIỆT LUYỆN TRONG LÒ CẢM ỨNG LÝ THUYẾT NHIỆT LUYỆN TỔNG QUAN TÔI BỀ MẶT RAM CẢM ỨNG Ủ CẢM ỨNG TỔNG QUAN  Công nghê... LỊ CẢM ỨNG KHƠNG CĨ LÕI SẮT TẦN SỐ THẤP (50Hz) TRUNG TẦN (500 – 10000Hz) CAO TẦN (200 – 1000KHz) MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHIỆT NĂNG TRONG LÒ CẢM ỨNG CẤU TẠO BỘ PHẬN NHIỆT LUYỆN NHIỆT NĂNG TRONG LỊ CẢM ỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệt Luyện trong Lò cảm ứng, Nhiệt Luyện trong Lò cảm ứng, I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LÒ CẢM ỨNG, III. TỔNG KẾT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn