xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mẹo

1 57 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:33

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi MẸO(Thiên duyên tác hợp)Vợ chồng chứa chứa chan chan cũng như sự tích Bùi Hang gặp vợ tiên là nàng Vân Anh kết thành đôi lứaCon cái đuề huề, gia đình hạnh phúcTrăm năm gắn bó mối tâm đồngCũng như trong mộng kết thành lứa đôiTrăm năm duyên nợ thề nguyềnCàng vui càng thắm, càng nồng tình yêuSớm sinh trai gái nối dòngCũng như xuân đến đượm nhuần hoa tươi ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi MẸO (Thiên duyên tác hợp) Vợ chồng chứa chứa chan chan tích Bùi Hang gặp vợ tiên nàng Vân Anh kết thành đôi lứa Con đuề huề, gia đình hạnh phúc Trăm năm gắn bó mối tâm đồng Cũng mộng kết thành lứa đôi Trăm năm duyên nợ thề nguyền Càng vui thắm, nồng tình u Sớm sinh trai gái nối dòng Cũng xuân đến đượm nhuần hoa tươi
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mẹo, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mẹo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn