xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi hợi

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:15

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi HỢI(Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai)Trước phải chịu cảnh cơ hàn, sau mới khá giả.Vui vầy , con cháu đông đủ.Phải bền chí cố gắng thì sau được hưởng vinh hoa phú quýTạ với ơn trên tận với tìnhVợ chồng chung sống nếp hy sinhVì nhà bần chật, vì con dạiCực khổ cũng cam, tận với tìnhGiao long núp dưới gầm cầuChờ khi gặp gió lẫy lừng tung mây BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi HỢI (Hết bĩ cực tới hồi thái lai) Trước phải chịu cảnh hàn, sau giả Vui vầy , cháu đơng đủ Phải bền chí cố gắng sau hưởng vinh hoa phú quý Tạ với ơn tận với tình Vợ chồng chung sống nếp hy sinh Vì nhà bần chật, dại Cực khổ cam, tận với tình *** Giao long núp gầm cầu Chờ gặp gió lẫy lừng tung mây
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi hợi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi hợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn