Giáo án lớp 5 chi tiết bản 2 (cho GV chưa dạy quyển 3)

65 422 2
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 04:10

Tuần: Tiết: Ngay soạn : Ngay dạy: Khám phá máy tính Bài 1: Những gì em đã biết A. Mục tiêu - Học sinh nhớ lại những kiến thức đã học và những hiểu biết qua các phơng tiện thông tin đại chúng về máy tính. - Tác dụng của máy tính đối với đời sống con ngời. - Rèn khả năng t duy, khái quát vấn đề. Sự say mê môn học, thích khám phá những tính năng u việt mà máy tính mang lại B. Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu những tác dụng mà máy tính mang lại cho con ngời? III. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung ghi bảng GV: qua học tập bộ môn tin học cũng nh qua các phơng tiện truyền thông các em đã đợc tiếp cận với rất nhiều thông tin về máy vi tính. ? Vậy các em biết đợc những gì về máy vi tính. GV gọi một số HS lên trả lời những hiểu biết của mính về máy vi tính? Nhận thức của em về máy vi tính? HS trả lời GV nhận xét Nó có lợi hay không? ý thức của ngời Những gì em đã biết về máy vi tính: 1. Máy vi tính là công cụ sử lí thông tin. Máy tính xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra. 2. Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chơng trình do con ngời viết. 3. Chơng trình và các kết quả làm việc với máy tính đựơc lu trên các thiết bị lu trữ. Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 1 sử dụng máy vi tính có quan trọng không? HS trả lời GV nhận xét 4. Các chơng trình và thông tin quan trọng, thờng xuyên dùng đến đợc lu trên đĩa cứng. 5. Các thiết bị lu trữ phổ biến đợc dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD, và thiết bị nhớ flash. IV. Cng c: Tóm tắt lại bài, cho học sinh làm bài tập. lên phòng máy thực hành để thấy tác dụng mà máy tính mang lại trong việc học tập. V. Hng dn v nh. Tìm hiểu thêm các thông tin về máy tính. D. Bài học kinh nghiệm: . . . Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 2 Tuần: Tiết: Ngay soạn : Ngay dạy: Khám phá máy tính Bài 2: Thông tin đợc lu trong máy tính nh thế nào? A. Mục tiêu - Học sinh hiểu hơn về chơng trình và bộ nhớ máy tính - Biết đợc cách lu trữ và tổ chức thông tin trong máy tính. - Rèn khả năng t duy, khái quát vấn đề. Sự say mê môn học, thích khám phá máy tính. B. Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu những hiểu biết của mình về máy vi tính? III. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung ghi bảng GV: Đa ra hình ảnh sách vở để lộn xộn trên một chiếc bàn. và một ảnh sách vở đợc xếp theo từng loại và để trong từng ngăn riêng. GV hỏi HS: Theo em, sách vở để nh trên hình nào dễ tìm hơn? Tơng tự, để dễ tìm, thông tin trong máy tính cũng cần đợc sắp xếp một cách có trật tự. Biểu tợng của th mục có hình dáng 1. Tệp và th mục - Thông tin trong máy tính đợc lu trong các tệp: tệp chơng trình, tệp văn bản, tệp hình vẽ - Mỗi tệp có một tên để phân biệt. mỗi tệp còn có một biểu tợng. - Các tệp đợc lu trong các th mục. Mỗi th mục cũng có một tên và biểu Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 3 một kẹp giấy. Giống nh một ngăn sách có thể chứa các ngăn nhỏ hơn th mục cũng vậy cũng có thể chứa nhiều th mục con bên trong. Vậy làm thế nào để xem đựơc các th mục? Các th mục đợc chứa trong các thiết bị lu trữ trong máy tính nh ổ đĩa cứng, đĩa CD . Nên muốn mở th mục để xem thông thờng ta phải mở các ổ đĩa ra tợng. - Một th mục có thể chứa những th mục con khác. 2. Xem các th mục và tệp Để xem các tệp và th mục có trong máy tính ta nháy đúp chuột vào biểu tợng My computer Một cửa sổ hiện ra: với biểu tợng của các đĩa cứng, Chú ý: Biểu tợng của thiết bị nhớ flash chỉ hiện ra khi nó đựơc cắm vào máy. Cách khác để khám phá máy tính: Nháy chuột phải lên biểu tợng My computer và nháy vào Explore. Thực hành: Cho học sinh làm bài tập. lên phòng máy thực hành: TH1: Khởi động máy tính. Nháy đúp chuột vào biểu tợng My computer trên màn hình nền. Quan sát cửa sổ xuất hiện. Nhận biết và đọc tên các đĩa, ổ đĩa và thiết bị lu trữ khác hiện ra trong cửa sổ. TH2: Khám phá máy tính bằng cách thứ hai: nháy nút phải chuột lên biểu tợng My computer rồi chọn Explore. Nháy chuột vào biểu tợng ổ đĩa C ở ngăn bên trái. Quan sát sự thay đổi của ngăn bên phải cửa sổ. Sau đó nháy chuột ở dấu + bên trái biểu t- ợng đĩa C. Quan sát sự thay đổi của ngăn bên trái cửa sổ. Nếu nháy đúp chuột vào biểu tợng một đĩa, ngăn bên phải cho ta thấy các th mục và tệp có trong đĩa đó. TH3: Nháy chuột trên một biểu tợng của th mục để mở xem nội dung của th mục đó ở ngăn bên phải. Quan sát sự thay đổi hình dáng của biểu tợng th mục. TH4: Hãy tìm th mục chứa tệp văn bản hoặc tệp bức tranh đã đợc lu trong máy tính. IV. Củng cố: Nhận xét u, nhợc điểm. V. Hng dn v nh. D. Bài học kinh nghiệm: Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 4 . Tuần: Tiết: Ng y soạn : Ng y d ạy: Khám phá máy tính Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính A. Mục tiêu - Học sinh biết cách mở tệp đã có trong máy tính, lu kết quả làm việc trên máy tính. - Biết đợc cách lu trữ và tổ chức thông tin trong máy tính một cách khoa học, có hệ thống. - Rèn khả năng t duy, khái quát vấn đề. Sự say mê môn học, thích khám phá tìm tòi học hỏi. B. Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phòng máy. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II. Kiểm tra bài cũ: - Thông tin đợc lu nh thế nào trong máy tính? - Em hiểu thế nào là th mục? III. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung ghi bảng GV: Cùng học với máy tính, có thể em đã tạo ra các tệp: tệp văn bản, tệp hình vẽ, khi cần em có thể mở lại những tệp đó để sửa đổi. Để mở một tệp (văn bản hay hình vẽ) đã đợc lu trên máy tính, em cần nhớ tên th mục chứa tệp đó. 1. Mở tệp đã có trong máy tính Để mở tệp đã có trong máy tính ta làm theo các bớc sau: B1: Nháy đúp chuột vào biểu tợng My Computer Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 5 GV: ? Em hãy nêu cách lu văn bản. HS: GV: củng cố lại Để lu văn bản đang soạn thảo hoặc hình ảnh đang vẽ trên máy tính, ta nhấn đồng thời hai phím Ctrl và S. Văn bản hoặc hình ảnh sẽ đợc lu vào một tệp, trong một th mục nào đó. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu cách lu các tệp. Làm thế nào để các tệp văn bản, hình ảnh mà ta vừa tạo ra đ ợc sắp xếp một cách ngăn nắp, khoa học. => Lu vào các th mục riêng. Kết quả làm việc trên máy tính ngày càng nhiều. Để thuận tiện cho việc tìm về sau, ta sẽ cần một th mục riêng lu giữ các kết quả đó. B2: Nháy vào nút Folder B3: Nháy chuột trên th mục chứa tệp cần mở. B4: Nháy đúp chuột trên biểu tợng tệp cần mở. 2. Lu kết quả làm việc trên máy tính. Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl và S sau đó thực hiện theo các bớc sau: B1: Nháy đúp chuột trên biểu tợng ổ đĩa chứa th mục em cần lu kết quả. B2: Nháy đúp chuột trên biểu tợng của th mục. B3: Gõ tên tệp và nháy nút Save. Chú ý: Sau khi nháy đúp để mở một th mục, em có thể mở tiếp các th mục con bên trong nó. Ta có thể lu tệp trên đĩa cứng, đĩa mềm hay thiết bị nhớ flash, nhng không lu đợc trên đĩa CD. Muốn ghi thông tin trên đĩa CD ngời ta cần phần mềm đặc biệt khác. 3.Tạo th mục riêng của em. B1: Vào ổ đĩa cần tạo th mục B2: Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải cửa sổ. B3: Trỏ chuột vào new. B4: Nháy vào Folder B5: Gõ tên cho th mục rồi nhấn phím Enter. Thực hành: Cho học sinh làm bài tập. lên phòng máy thực hành: Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 6 TH1: Khởi động máy tính. Nháy đúp chuột vào biểu tợng My computer trên màn hình nền, tìm th mục có chứa một tệp văn bản hay tệp hình vẽ em đã tạo và lu trong máy tính. Sau đó nháy đúp chuột để mở tệp đó. TH2: Tạo một tệp văn bản hoặc tệp hình vẽ và lu tệp đó trong một th mục đã có sẵn trên máy tính. TH3: Tạo một th mục mới và đặt tên cho th mục đó. Sau đó tạo tệp văn bản hoặc tệp hình vẽ và lu tệp đó trong th mục em mới tạo đợc. IV. Củng cố: Nhận xét u, nhợc điểm. V. Hng dn v nh: Học thuộc bài. D. Bài học kinh nghiệm: . Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 7 Tuần: Tiết: Ng y soạn : Ng y d ạy: em tập vẽ Bài 1: những gì em đã biết A. Mục tiêu - Học sinh nhớ lại những kiến thức đã học về phần mềm đồ hoạ paint. - Nhận biết các công cụ vẽ, sử dụng thành thạo hơn với chuột. - Rèn t duy logic, khả năng vẽ hình, tính linh hoạt. B. Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phòng máy. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. III. Bài mới GV: ? Để khởi động phần mềm paint ta làm thế nào HS: Nháy đúp chuột vào biểu tợng trên màn hình nền. Để gợi nhớ kiến thức cho HS , GV đa ra hệ thống câu hỏi-HS trả lời. 1. Sao chép, di chuyển hình. ? Trong số các công cụ dới đây, hãy chỉ ra công cụ dùng để chọn vùng sao chép. Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 8 ? Trong hai biểu tợng sau, biểu tợng nào đợc gọi là biểu tợng trong suốt? ? Nêu sự khác nhau giữa việc sao chép hình có sử dụng biểu tợng trong suốt và sao chép hình không sử dụng biểu tợng trong suốt? Thực hành: Mở tệp dongho.bmp. Bằng cách sao chép và di chuyển hình, hãy ghép các mảnh của hình 17a thành bức tranh dân gian Đông Hồ nh trong hình17b. 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông. ? Trong số các công cụ dới đây, hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông. ? Trong số các công cụ dới đây, hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật tròn góc. Thực hành: Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông, công cụ tô màu và cách sao chép hình để tạo các mẫu trang trí nh hình 31. Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 9 3. Vẽ hình e-líp, hình tròn. ? Trong số các công cụ dới đây, hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình e líp. ? Khi sử dụng công cụ vẽ hình e-líp, em cần thêm thao tác nào để vẽ đợc hình tròn? ? Có những kiểu vẽ hình e-líp nào? Thực hành: Cho học sinh làm bài tập. lên phòng máy thực hành: Mở tệp clock.bmp với hình chú gấu bông cho sẵn, em hãy vẽ chiếc đồng treo tờng có hình nền là chú gấu bông theo các bớc nh sau: GV hớng dẫn: Để vẽ hai hình tròn lồng vào nhau (nh đờng viền chiếc đồng hồ trên) em hãy vẽ hai hình tròn rời nhau, một hình tròn to và một hình tròn nhỏ hơn. Sau đó dùng công cụ chọn và biểu tợng trong suốt để di chuyển hình tròn nhỏ vào trong hình tròn to. Em hãy cố gắng đặt hai hình tròn cho cân xứng. Tiếp tục dùng chức năng sao chép trong suốt để di chuyển chú gấu vào trong mặt đồng hồ. Cuối cùng vẽ thêm kim đồng hồ và đánh dấu vị trí các con số. Em có thể vẽ các chi tiết này ở một nơi khác rồi dùng chức năng sao chép trong suốt để di chuyển chúng vào trong mặt đồng hồ. IV. Củng cố: Nhận xét u, nhợc điểm. V. Hng dn v nh: Tìm hiểu lại các công cụ vẽ D. Bài học kinh nghiệm: . Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch 10 [...]... tập các môn học cụ thể - Giáo dục tính tìm tòi khám phá, ham học Luôn hứng thú tìm những phần mềm mới phục vụ cho học tập B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phũng mỏy Học sinh: Kin thc ó hc C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lp S s Vng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ III.Bài mới 1 Giới thiệu phần mềm Cùng học toán 5 Cùng học toán 5 là phần mềm giúp em học,... Ngy dạy: Tuần: Tiết: em tập vẽ Bài 2: sử dụng bình xịt màu A Mục tiêu - HS biết cách sử dụng bình xịt màu - Biết kết hợp với các công cụ khác để vẽ hình hoàn chỉnh, có tính thẩm mĩ cao - Rèn kĩ năng vẽ hình - Giáo dục tính sáng tạo, phát triển t duy B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phòng máy Học sinh: Kiến thức liên quan C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A... Ngày soạn: Ngày dạy: KIM TRA HC Kè I A Mục tiêu - ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh - Cng c li kin thc ó hc - Rốn tớnh cn thn, kh nng trỡnh by B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, kim tra, phòng máy Học sinh: kiến thức C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lớp 5A Sĩ số Vắng 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: III Bi mi: GV phát đề cho HS sau đó gọi hs lên thực hành Trong quá trình HS thực hành GV quan sát, nghiêm... các công cụ để vẽ hình mà còn biết trau chuốt cho hình vẽ của mình đẹp hơn, chi tiết hơn, hoàn chỉnh hơn - To hng thỳ, s yờu thớch mụn hc - Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phòng máy Học sinh: Kiến thức liên quan C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ III Bài mới 1 Công cụ phóng to hình... phát triển óc sáng tạo cho học sinh - Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, khả năng tổng hợp kiến thức B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, phòng máy Học sinh: Đủ đồ dùng học tập C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lớp 5A Sĩ số Vắng 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: a Kim tra an ton phũng mỏy Kim tra li ln cui tỡnh trng hat ng ca cỏc thit b in, mỏy múc b B trớ v trớ thc hnh GV phõn cụng v trớ thc hnh cho tng... Rốn tớnh sỏng to, t duy logic, t duy tru tng B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan, phũng mỏy Học sinh: Kin thc ó hc C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lp S s Vng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: - GV: Nhc nhở, quán triệt hs thực hiện theo đúng nội quy - Kiểm tra các thiết bị điện lần cuối cùng III Bố trí vị trí thực hành: GV phân công vị trí thực hành cho từng hs IV Bài thực hành:... viên: Giáo án, tài liệu liên quan: Giy phỏt tay bi vớ d v xúa dũng v ni dũng Học sinh: Đủ dụng cụ học tập C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lp S s Vng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: - ? Nờu cỏc thao tỏc ni dũng - ? Nờu cỏc thao tỏc xúa dũng trng III Bài mới: Hot ng ca GV_ HS Ni dung ghi bng GV: ? Em hóy nờu cỏc li m em ó gp khi son tho vn bn Cỏc thao tỏc xúa kớ t trng HS: tr li GV: Nhn... nhy bộn khi ỏp dng vo tng trng hp c th ca vn bn B Đồ dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan Học sinh: dng c hc tp, v cỏc kin thc ó hc C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lp S s Vng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: - ? Nờu cỏc li thng gp khi son tho m em ó hc - ? Nguyờn nhõn v cỏch khc phc III Bài mới: Hot ng ca GV_ HS Ni dung ghi bng GV: ? Em hóy nờu tỏc dng ca phớm Backspace 1 Phớm Backspace... phân cho các số 10, 100, 1000 - Phép chia số thập phân cho số tự nhiên, kết quả là số thập phân - Phép chia số tự nhiên cho số thập phân, kết quả là số thập phân - Phép chia hai số thập phân, kết quả là số thập phân - Ôn lại toàn bộ chơng trình toán lớp 5 3 Thực hiện một số bài toán Giáo viên nêu cách làm một dạng toán cụ thể, các nút lệnh chính trong cửa sổ làm toán Tác dụng của các nút lệnh: trợ giúp,... thiết bị máy móc.) Học sinh: Học kĩ lí thuyết ở nhà C Các hoạt động dạy học trên lớp I ổn định lớp: Lp S s Vng 5A 5B 5C II Kiểm tra bài cũ: - GV: Nhc li nội quy phòng thực hành, nhắc nhở, quán triệt hs thực hiện theo đúng nội quy - Kiểm tra các thiết bị điện lần cuối cùng III Bố trí vị trí thực hành: 35 Đặng Thị Lệ Hơng Tiểu học Dạ Trạch GV phân công vị trí thực hành cho từng hs IV Bài thực hành: 1 Các . dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II dùng Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. Học sinh: Kiến thức liên quan C. Các hoạt động dạy học trên lớp I. ổn định lớp: Lớp Sĩ số Vắng 5A 5B 5C II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 chi tiết bản 2 (cho GV chưa dạy quyển 3), Giáo án lớp 5 chi tiết bản 2 (cho GV chưa dạy quyển 3), Giáo án lớp 5 chi tiết bản 2 (cho GV chưa dạy quyển 3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay