ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 18:08

Đề thi môn Luật Thương mại quốc tế. Hình thức và cấu trúc đề thi, các dạng đề thi cơ bản. Đem lại tri thức kiến thức và kỹ năng giải các dạng bài thường gặp trong đề thi. Cấu trúc đề thi được mô tả bao gồm câu hỏi nhận định và bài tập tình huống. Bài tập tình huống được trích từ các vụ tranh chấp cơ bản của trang thông tin WTO. ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết (6 điểm) Câu Nhận định sai giải thích (4 điểm) Trong trường hợp, trả lời trễ hạn trở thành chấp nhận chào hàng Trong điều kiện nhóm C, người mua phải ký HĐ vận tải bảo hiểm cho lô hàng xuất Đối với tranh chấp xảy nước thành viên phát triển nước thành viên phát triển thành phần ban hội thẩm phải có người đến từ nước thành viên phát triển Một báo cáo ban hội thẩm hay quan phúc thẩm DSB thông qua, bên tranh chấp phải tuân thủ Câu (2 điểm) Liệt kê phân tích sơ lược loại hàng rào phi thuế quan? Phân tích khó khăn mà thành viên WTO gặp phải chống lại hàng rào phi thuế quan? II Bài tập (4 điểm) Xem xét vụ việc sau: Ngày 15/08/2006 doanh nghiệp A ( trụ sở Hà Nội) ký kết HĐ bán cà phê cho Cty B (trụ sở Singapore) 1000 MT cà phê với giá 400usd/MT, giao hàng theo điều kiện FOB cảng Hải phòng (Incoterms 2000) Thanh tốn L/C không hủy ngang Thời hạn giao hàng từ ngày 15 đến 30/09/2006 Ngày 15/09/2006 doanh nghiệp A gửi cho B thông báo với nội dung VN có bão, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc SX thu họach cà phê Do A khơng thể giao hàng theo thời hạn thỏa thuận HĐ tại, doanh nghiệp cố gắng khắc phục hậu để họat động bình thường trở lại thông báo lịch giao hàng cụ thể sau Áp dụng Công ước Viên 1980 quy định PL Việt Nam để giải vụ việc ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết (6 điểm) Câu Nhận định sai giải thích (4 điểm) Các thành viên WTO tham gia vào tất quan WTO Các hiệp định nằm phụ lục Hiệp định Marakesh ràng buộc tất thành viên Trong trường hợp, quốc gia thành viên WTO không tăng mức thuế nhập hàng hóa nhập cao mức thuế trần thỏa thuận Trong định mình, quan giải tranh chấp WTO-DSB thông qua định phương pháp đồng thuận nghịch Câu (2 điểm) Trong lời nói đầu Hiệp định Marakesh ghi nhận : " cần phải có nỗ lực tích cực để bảo đảm quốc gia phát triển trì tỷ phần tăng trưởng thương mại quốc tế " Anh chị phân tích số qui định ưu đãi dànhcho quốc gia phát triển để chứng minh cho ghi nhận II Bài tập (4 điểm) Xem xét vụ việc sau: A B thành viên WTO Với lý cho sản lượng XK bị sụt giảm nghiêm trọng từ lợi ích bị suy giảm vô hiệu theo qui định WTO, A gửi khiếu nại cho DSB liên quan đến việc B áp dụng mức thuế quan khác việc nhập cá mòi (sardines) với cá trích cơm (sprats) cá trích (herring) Quốc gia B xếp cá mòi vào danh mục thuế quan riêng biệt so với cá trích cơm, cá trích bị áp dụng hạn chế định lượng Phân tích nội dung pháp lý WTO thể vụ việc Anh chị giải vụ việc nào? ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết (4 điểm) Câu Nhận định sai giải thích (4 điểm) Tất thành viên WTO thành viên hiệp định biện pháp khắc phục thương mại Điều XX hiệp định GATT tạo nên ngoại lệ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc Thao GATT, chế độ thương mại áp dụng khu vực mậu dịch tự ưu tiên so với thỏa thuận WTO Thành viên WTO đánh thuế cao mức thuế trần cam kết với WTO Câu (2 điểm) Giả sử hàng hóa nhập từ nước ngồi gây thiệt hại cho ngành SX torng nước VN Theo anh chị, áp dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ ngành SX nước? Cần có điều kiện gì? II Bài tập (4 điểm) Xem xét vụ việc sau: Quốc gia A cấm nhập cá ngừ SP liên quan đến cá ngừ quốc gia B A tuyên bố biện pháp hoàn toàn phù hợp với qui định Điều XX(g) GATT, cho phép nước thành viên có quyền khơng áp dụng điều khoản hiệp định mà họ muốn bảo tồn nguồn tài nguyên bị cạn kiệt Từ vụ việc trên, cho biết: Cơ quan xem xét vụ tranh chấp này? Vì sao? Trình bày ngắn gọn nội dung nguyên tắc áp dụng để thông qua phán quyết? Anh chị chọn bên (nguyên bị đơn) để bảo vệ quyền lợi theo qui định GATT (có viện dẫn qui định liên quan) ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết: (5 điểm) Câu 1: nhận định – sai giải thích ngắn gọn (3 điểm) Trong giai đọan toàn cầu hóa kinh tế nay, kinh tế quốc gia có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa sản phẩm sang chuyên biệt hóa sản phẩm Trong trường hợp, WTO định sở đồng thuận Thuế đối kháng thuế chống bán phá giá đồng thời áp dụng cho hồn cảnh phá giá hay trợ cấp xuất Câu 2: (2 điểm) Hãy bình luận nhận định sau: “…WTO thừa nhận thuế quan công cụ bảo hộ hợp pháp để thành viên bảo vệ ngành sản xuất nước thực thực tế chứng minh nước thành viên không ngừng sử dụng biện pháp thuế quan mới…” II Bài tập: (5 điểm) Tháng 12 năm 2008, quốc gia A B (đều thành viên WTO) ký hiệp định thương mại song phương Theo hiệp định này, hàng nông sản, may mặc thủy sản A miễn thuế vào thị trường B Trong đó, hàng công nghiệp, gồm phụ tùng ô tô sản phẩm điện tử B vào A miễn giảm thuế nhập Hãy cho biết: Mức thuế cao hay thấp mức thuế MFN mà A B cam kết với thành viên WTO khác Tại sao? Sản phẩm hàng điện tử quốc gia C vào A có giảm miễn thuế nhập sản phẩm B không? Giả sử sau hiệp định có hiệu lực, quốc gia B định áp dụng biện pháp hạn chế nhập sản phẩm thủy sản A (với lý bảo vệ người tiêu dùng) có khơng? Nêu sở pháp lý cho biện pháp theo quy định WTO ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I- Lý thuyết (6 đ) 1- Nhận định: a) Trong giai đoạn tồn cầu hóa kinh tế nay, KT quốc gia có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa SP sang chuyên biệt hóa SP b) Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) nhằm tạo cơng bình đẳng hàng hóa nhập hàng hóa SX nước c) Đại hội đồng họp để giải tranh chấp gọi Cơ quan giải tranh chấp DSB d) Điều XX hiệp định GATT qui định nghững ngoại lệ nguyên tắc tự hóa TM 2- Theo thống kê, đến tháng 12/2006 Hoa Kỳ quốc gia điều tra chống bán phá giá nhiều Họ tiến hành 373 vụ điều tra chống bán phá giá, áp dụng thuế 239 vụ bị kiện WTO 24 vụ Hãy nêu nhận xét nội dung II- Bài tập: (4 đ) Năm 1998, A đệ trình văn lên quan giải tranh chấp WTO (DSB) yêu cầu tham vấn việc B áp dụng biện pháp tăng thuế sản phẩm X nhập từ A Trong đơn kiện A cho biện pháp B (tăng thuế NK sản phẩm X từ 10% đến 35%) vi phạm cam kết B tự hóa TM A B thành viên WTO a) Biên pháp tăng thuế B có phù hợp qui định WTO khơng? b) Bình luận nội dung vụ tranh chấp ... ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I- Lý thuyết (6 đ) 1- Nhận định: a) Trong giai đoạn tồn cầu hóa kinh tế. .. định liên quan) ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết:... chị giải vụ việc nào? ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khoa: Luật Quốc Tế - Đại học Luật TP.HCM Thời gian: 75 phút Được sử dụng tài liệu I Lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn