Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4

92 565 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 21:10

. vào vở bài tập. 3 học sinh lên bảng làm bài. - GV - HS nhận xét chốt lời giải.nh SGV trang 35 . 3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - giao bài về nhà tranh (20 phút ) GV giới thiệu một số chủng loại tranh về đề tài môi trờng - HS quan sát, thảo luận nhóm & nhận xét + Tranh vẽ hoạt động gì? - Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4, Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4, Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn