Bao cao tuan noi bo TVGS 12 11 12 17

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 21:11

BÁO CÁO HỌP GIAO BAN TUẦN Người lập: Phạm Văn Đạt, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thanh Lâm Người kiểm: Phan Khắc Dũng Từ 11/12 – 17/12/2017 Ngày lập: 17/12/2017 chức vụ: Trưởng nhóm chức vụ: Phụ trách KHỐI LƯỢNG CƠNG VIỆC HIỆN TRƯỜNG ĐÃ HỒN THÀNH St Nội dung cơng việc Thời gian hồn thành Chất lượng nghiệm thu, nêu rõ lỗi Tvgs mắc phải trình nt Các cảnh bảo tvgs đưa NOVOTEL Bê tông sàn, cột, core tầng Đặt ống chờ âm sàn, xuyên sàn tầng BAR NGẦM 16/12/2017 8/12/2017 CONDOTEL Kéo cáp sàn 28 08/12-10/12 BT cột vách, dầm sàn 29 Hoàn thành bơm vữa cáp sàn tầng 24 Cắt áp trám hộc tầng 25 Nhà thầu chống thấm bắt đầu triển khai đục lỗ thoát sàn từ tầng 8-10 BT móng, cổ cột, giằng móng tường rào (phía đường Trần Văn Ơn) Đặt ống chờ xuyên sàn, âm sàn , cột vách tầng 30 09/12-10/12 Nghiệm thu ống PCCC hành lang hộ tầng 8-9 7/12/2017 Nghiệm thu ống điện nước tầng 5-10, 11, 12 4/12/2017 Nhắc việc bảo dưỡng BT sàn 10/12 167/168 đường Chưa hoàn thành 04/12 bắt đầu triển khai chưa hoàn thành Chưa hồn thành 16/12/2017 CƠNG VIỆC TƯ VẤN GIÁM SÁT CHÍNH ĐÃ HỒN THÀNH Ngồi cơng việc trường Nt Nội dung cơng việc Thời gian hồn thành I II Novotel Duyet shop cáp, sàn, cột tầng 10 Condotel Duyệt báo cáo kéo căng cáp sàn 25, trả tầng 26, trả hồ sơ lắp đặt cáp sàn 22, 23 Duyệt Shop dầm tầng 30, KT mái Trả Shop sàn tầng 30, Shop lõi Core, cột vách tầng 29, 30 Duyệt trả Shop điện, nước , PCCCC hộ 16/12/2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUẦN SẮP TỚI St Công viêc NOVOTEL Bê tông sàn tầng 3M Bê tông sàn tầng 10 Thanh tốn CKN Bê tơng core, cột tầng 10 10 11 Shop dầm, sàn, cáp tầng 11 Tìm hiểu cơng tác xây tường TCVN 4085-2017 Đọc sổ tay TVGS xây tường BPTC xây phê duyệt Tìm hiểu sản phẩm sika phục vụ thi công xây dựng (xử lý rỗ, thấm, BPTC…) tìm hiểu BPT Đọc sổ tay TVGS xây tường BPTC xây phê duyệt Kiểm tra ATLĐ & VSMT định kỳ Tìm hiểu NĐ 79 BAR NGẦM CONDOTEL BT cột vách, Core tầng 29 Kéo cáp sàn 29 BT dầm sàn tầng 30 Nghiệm thu thép, Vk, BT cột vách tầng 30 Xem hồ sơ pháp lý, tìm hiểu tiêu chuẩn, tài liệu liên quan nghiệm thu chống thấm Tìm hiểu BPTC chống thấm, tìm hiểu nghị định 46/2015 ME âm sàn, xuyên sàn tầng 30 Nghiệm thu ống điện hộ 10, 11 12 Nghiệm thu PCCC hộ, 10, 11, 12 hành lang 13, 14, 15 10 Lịch nghỉ chủ nhật CÁC VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, Ý TƯỞNG TRIỂN KHAI MỚI Vướng mắc Đề xuất Ý tưởng hướng triển khai ... PCCCC hộ 16 /12/ 2 017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUẦN SẮP TỚI St Công viêc NOVOTEL Bê tông sàn tầng 3M Bê tông sàn tầng 10 Thanh tốn CKN Bê tơng core, cột tầng 10 10 11 Shop dầm, sàn, cáp tầng 11 Tìm hiểu... hiểu nghị định 46/2015 ME âm sàn, xuyên sàn tầng 30 Nghiệm thu ống điện hộ 10, 11 12 Nghiệm thu PCCC hộ, 10, 11, 12 hành lang 13, 14, 15 10 Lịch nghỉ chủ nhật CÁC VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, Ý TƯỞNG TRIỂN... tác xây tường TCVN 4085-2 017 Đọc sổ tay TVGS xây tường BPTC xây phê duyệt Tìm hiểu sản phẩm sika phục vụ thi công xây dựng (xử lý rỗ, thấm, BPTC…) tìm hiểu BPT Đọc sổ tay TVGS xây tường BPTC xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tuan noi bo TVGS 12 11 12 17, Bao cao tuan noi bo TVGS 12 11 12 17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn