Biện pháp thi công tầng hầm Topdown dự án River Gate Residence của tập đoàn Novaland

103 49 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:21

Tổng quan về biện pháp thi công tầng hầm, bao gồm biện pháp đào mở, biện pháp topdown và semitopdown. Trong đó đi sâu nói về biện pháp thi công hầm bằng phương án topdown, các vấn đề phải xử lý và các sự cố thường gặp. Ví dụ điển hình thi công tapdown tại dự án River Gate Residence của tập đoàn Novaland CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2016 – PHỊNG PCD-HSE BIỆN PHÁP THI CƠNG TẦNG HẦM CHỦ TRÌ: BIÊN SOẠN: BIÊN SOẠN: BIÊN SOẠN: BIÊN SOẠN: BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM THI CƠNG HẦM TRÌNH TỰ THI CƠNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP THI CƠNG BOTTOMUP CƠNG TÁC CHUẨN BỊ TRÌNH DUYỆT KẾ HOẠCH CĂN CỨ THIẾT KẾ CÁC BIỆN PHÁP THI CƠNG CHÍNH MỘT SỐ LƯU Ý TRIỂN KHAI THI CÔNG THI CÔNG SEMI TOPDOWN TRÌNH TỰ THI CƠNG THIẾT KẾ THI CƠNG TOPDOWN BIỆN PHÁP THI CÔNG RGR.Q4 BIỆN PHÁP THI CÔNG, HÌNH ẢNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ATLĐ-VSMT ATLĐ-VSMT QUAN TRẮC SỰ CỐ CHẤT LƯỢNG CỌC, TƯỜNG VÂY, CTLC TIẾN ĐỘ HÌNH ẢNH THI CƠNG BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI CƠNG ĐIỂN HÌNH TRIỂN KHAI THI CƠNG THEO MỘT SỐ BIỆN PHÁP 2.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MỞ (BOTTOM-UP) 2.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI TOP-DOWN 2.3 BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP-DOWN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI CƠNG ĐIỂN HÌNH 1.1 BIỆN PHÁP THI CƠNG ĐÀO MỞ (BOTTOM-UP) 1.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI TOP-DOWN BOTTOMUP SEMI TOPDOWN GROUND LEVEL TOP-DOWN TOP-DOWN BASEMENT LEVEL SEMI TOPDOWN FOUNDATION LEVEL BOTTOM-UP 1.3 BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP-DOWN 1.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MỞ (BOTTOMUP) - - - - THI CƠNG THÀNH HỐ ĐÀO: CĨ THỂ SỬ DỤNG CỪ LARSEN, CỌC VÂY, TƯỜNG VÂY TRƯỜNG HỢP ĐỊA HÌNH TRỐNG TRẢI, ÍT HẦM CĨ THỂ ĐÀO ĐẤT VÁT TALUY KHÔNG CẦN HỆ CHỐNG THÀNH THI CÔNG HỆ CHỐNG ĐỠ THÀNH HỐ ĐÀO VÀ SÀN CÔNG TÁC (SÀN ĐẠO): KINGPOST, CỌC BIỆN PHÁP, SHORING CHỐNG THÀNH HỐ ĐÀO KẾT HỢP LÀM SÀN CÔNG TÁC Ở CAO ĐỘ ĐỈNH THÀNH HỐ ĐÀO ĐÀO ĐẤT TỚI CAO ĐỘ ĐÁY MÓNG, KẾT HỢP LẮP HỆ FOUNDATION SHORING TỪ TRÊN XUỐNG KHI ĐẤT ĐÀO TỚI CAO ĐỘ LEVEL TẦNG SHORING THEO BIỆN PHÁP THI CƠNG MĨNG, SÀN HẦM SÂU NHẤT THI CƠNG VÁCH TẦNG HẦM (NẾU CĨ) THI CƠNG SÀN HẦM KẾ TIẾP, KẾT HỢP THÁO HỆ BOTTOMSHORING TỪ DƯỚI LÊN UP BOTTOM-UP A TRÌNH TỰ THI CƠNG 1.1 BIỆN PHÁP THI CƠNG ĐÀO MỞ (BOTTOMUP) - - PHÙ HỢP CHO CÁC DỰ ÁN ÍT HẦM, CHIỀU SÂU NHỎ, ĐỊA HÌNH TRỐNG TRẢI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT NHANH CHỐNG THẤM TƯỜNG TẦNG HẦM SẼ ĐẢM BẢO HƠN KHI THI CƠNG SAU KHĨ KIỂM SOÁT ĐỘ HẠ NƯỚC NGẦM XUNG QUANH HỐ ĐÀO KHI SỬ DỤNG CỪ LARSEN, CỌC TRÒN VÂY LÀM BIỆN PHÁP CHỐNG THÀNH HỐ ĐÀO TÙY TRƯỜNG HỢP, CÓ THỂ TỐN KHÁ NHIỀU CHI PHÍ CHO HỆ CHỐNG TẠM KHI CẦN TIẾN ĐỘ CHO PHẦN THÂN SẼ KHÔNG HỢP LÝ FOUNDATION LEVEL BOTTOMUP BOTTOM-UP B ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP 1.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI TOP-DOWN - THI CÔNG TƯỜNG VÂY LÀ TƯỜNG TẦNG HẦM KẾT HỢP LÀM TƯỜNG CHẮN HỐ ĐÀO THI CÔNG HỆ CỌC NHỒI, KINGPOST BIỆN PHÁP BỔ SUNG NẾU CẦN THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TỚI CAO ĐỘ HẦM B1 THI CÔNG BTCT SÀN HẦM B1 (TRỪ KHU VỰC LỖ MỞ THI CÔNG) THI CÔNG HỆ GIẰNG (SHORING) CHỐNG PHỤ NẾU CẦN THEO TÍNH TỐN THI CƠNG ĐÀO ĐẤT & BTCT CÁC SÀN HẦM CÒN LẠI TỪ TRÊN XUỐNG CHO TỚI MĨNG BASEMENT SONG SONG ĐĨ THI CƠNG CỘT, VÁCH, DẦM, SÀN CÁC LEVEL TẦNG TRÊN (F1,2,3 ) LƯU Ý SỐ LƯỢNG TẦNG CAO CĨ THỂ THI CƠNG SONG SONG (TRƯỚC KHI XONG MÓNG) PHỤ THUỘC VÀ THIẾT KẾ (CỌC NHỒI, KINGPOST) SEMI TOPDOWN SEMI TOPDOWN A TRÌNH TỰ THI CÔNG 1.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI TOP-DOWN - PHÙ HỢP CHO CÁC DỰ ÁN NHIỀU HẦM, CHIỀU SÂU LỚN, NHIỀU CƠNG TRÌNH LÂN CẬN TẬN DỤNG TƯỜNG VÂY ĐÀO ĐỂ MỞ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐÀO ĐẤT HẦM B1 TẬN DỤNG CÁC SÀN KẾT CẤU THAY THẾ HỆ CHỐNG ĐỠ TẠM (SHORING) KHI ĐÀO ĐẤT CHỐNG THẤM TẦNG HẦM SẼ KHĨ KIỂM SỐT HƠN KHI THI CƠNG TƯỜNG TRONG ĐẤT KIỂM SOÁT TỐT HƠN CHUYỂN VỊ TƯỜNG CHẮN, ĐỘ HẠ MNN XUNG QUANH HỐ BASEMENT ĐÀO LEVEL ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN THI CÔNG ĐÀO HẦM CHẬM SEMI TOPDOWN SEMI TOPDOWN B ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP 1.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP-DOWN - THI CÔNG TƯỜNG VÂY LÀ TƯỜNG TẦNG HẦM KẾT HỢP LÀM TƯỜNG CHẮN HỐ ĐÀO THI CÔNG HỆ CỌC NHỒI, KINGPOST BIỆN PHÁP BỔ SUNG NẾU CẦN THI CÔNG BTCT DẦM SÀN TRỆT (F1) TRỪ KHU VỰC LỖ MỞ THI CÔNG THI CÔNG HỆ GIẰNG (SHORING) CHỐNG PHỤ NẾU CẦN THEO TÍNH TỐN THI CƠNG ĐÀO ĐẤT & BTCT CÁC SÀN HẦM CỊN LẠI TỪ TRÊN XUỐNG CHO TỚI MĨNG GROUND SONG SONG ĐĨ THI CƠNG CỘT, VÁCH, DẦM, SÀN CÁC LEVEL TẦNG TRÊN (F2,3,4 ) LƯU Ý SỐ LƯỢNG TẦNG CAO CĨ THỂ THI CƠNG SONG SONG (TRƯỚC KHI XONG MÓNG) PHỤ THUỘC VÀ THIẾT KẾ (CỌC NHỒI, KINGPOST) TOP-DOWN TOP-DOWN A TRÌNH TỰ THI CƠNG 1.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP-DOWN - PHÙ HỢP CHO CÁC DỰ ÁN NHIỀU HẦM, CHIỀU SÂU LỚN, NHIỀU CƠNG TRÌNH LÂN CẬN, U CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ GIỚI HẠN CHUYỂN VỊ TƯỜNG VÂY TẬN DỤNG CÁC SÀN KẾT CẤU THAY THẾ HỆ CHỐNG ĐỠ TẠM (SHORING) KHI ĐÀO ĐẤT CHỐNG THẤM TẦNG HẦM SẼ KHĨ KIỂM SỐT HƠN KHI THI CƠNG TƯỜNG TRONG ĐẤT KIỂM SOÁT TỐT HƠN CHUYỂN VỊ TƯỜNG CHẮN, ĐỘ HẠ MNN XUNG QUANH HỐ GROUND ĐÀO LEVEL ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN THI CÔNG ĐÀO HẦM CHẬM TOP-DOWN TOP-DOWN B ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP 2.3 BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP-DOWN C ATLĐ-VSMT C1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG C ATLĐ-VSMT C1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ATLĐ-VSMT AN TOÀN MÁY MĨC, THIẾT BỊ THI CƠNG AN TỒN ĐIỆN, PCCC AN TỒN LỖ MỞ THI CƠNG BIỆN PHÁP THƠNG GIĨ, CHIẾU SÁNG, THỐT HIỂM THI CƠNG TRONG KHƠNG GIAN KÍN … C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG MẶT BẰNG THỐT HIỂM C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CÔNG MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG, ĐIỆN TẠM C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG MẶT BẰNG THƠNG GIĨ TẠM C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG MẶT CẮT THƠNG GIĨ TRỤC ĐỨNG C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG TỔNG QUAN TẦNG TRỆT C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG LỐI ĐI TẦNG TRỆT C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG LỐI ĐI TẦNG HẦM C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG BỐ TRÍ VẬT TƯ, KHU VỰC NGHỈ NGHƠI C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG KHU TẬP KẾT CHẤT DỄ CHÁY, RÁC THẢI ĐỘC HẠI C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG LỐI THỐT HIỂM, TỦ ĐIỆN TẠM C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG LỖ MỞ THI CƠNG C ATLĐ-VSMT C2 HÌNH ẢNH THI CƠNG ĐO NỒNG ĐỘ KHƠNG KHÍ (2 TIẾNG/1 LẦN) THANK YOU ... ẢNH THI CÔNG BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM GIỚI THI U MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI CƠNG ĐIỂN HÌNH TRIỂN KHAI THI CÔNG THEO MỘT SỐ BIỆN PHÁP 2.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MỞ (BOTTOM-UP) 2.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG... PHÁP THI CƠNG RGR.Q4 B1 TRÌNH TỰ THI CÔNG RGR.Q4 THI CÔNG BTCT SÀN TRỆT VÀNH KHĂN B BIỆN PHÁP THI CƠNG RGR.Q4 B1 TRÌNH TỰ THI CÔNG RGR.Q4 ĐÀO ĐẤT, THI CÔNG BTCT SÀN HẦM B1 B BIỆN PHÁP THI CÔNG... PHÁP THI CÔNG SEMI TOP-DOWN - THI CÔNG TƯỜNG VÂY LÀ TƯỜNG TẦNG HẦM KẾT HỢP LÀM TƯỜNG CHẮN HỐ ĐÀO THI CÔNG HỆ CỌC NHỒI, KINGPOST BIỆN PHÁP BỔ SUNG NẾU CẦN THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TỚI CAO ĐỘ HẦM B1 THI CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công tầng hầm Topdown dự án River Gate Residence của tập đoàn Novaland, Biện pháp thi công tầng hầm Topdown dự án River Gate Residence của tập đoàn Novaland

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn