chen file flash tin học

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 17:53

Bước 1: Tạo một thư mục (folder) để chứa file Flash và file PowerPoint. Bước 2: Mở file PowerPoint.Bước 1: Tạo một thư mục (folder) để chứa file Flash và file PowerPoint. Bước 2: Mở file PowerPoint. B ướ c 1: T ạo m ột th ưm ục (folder) để ch ứ a file Flash file PowerPoint Bước 2: Mở file PowerPoint Bước 3: Chọn Developer, Control bạn chọn biểu tượng More Control Bước 4: Trong More Control chọn Shockwave Flash Object chọn OK Con trỏ chuột cho bạn vẽ hình chữ nhật Slide cho phù hợp v ới kích thước flash Bước 5: Các bạn chọn chuột phải vào hình chữ nhật chọn Properties Trong Properties bạn điền đường dẫn file Flash vào Movie, file Flash bạn để chung thư mục với file PowerPoint nên bạn không cần điền đường dẫn đầy đủ đến file Flash mà cần điền tên file Flash vào mục Movie Ví dụ nui-lua-01.swf Vậy bạn chèn file Flash vào PowerPoint Trên cách chèn file Flash vào hầu hết cách phiên Office từ 2003 đến phiên nh ất Office 2013 mà không cần hỗ trợ phần mềm ... Properties bạn điền đường dẫn file Flash vào Movie, file Flash bạn để chung thư mục với file PowerPoint nên bạn không cần điền đường dẫn đầy đủ đến file Flash mà cần điền tên file Flash vào mục Movie Ví... cần điền tên file Flash vào mục Movie Ví dụ nui-lua-01.swf Vậy bạn chèn file Flash vào PowerPoint Trên cách chèn file Flash vào hầu hết cách phiên Office từ 2003 đến phiên nh ất Office 2013 mà... Control Bước 4: Trong More Control chọn Shockwave Flash Object chọn OK Con trỏ chuột cho bạn vẽ hình chữ nhật Slide cho phù hợp v ới kích thước flash Bước 5: Các bạn chọn chuột phải vào hình chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: chen file flash tin học, chen file flash tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn