THAO GIANG CAC DANG CAN BANG LI 10

44 11 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:55

Tại xe chất nhiều hàng nặng dễ bị lật đổ chỗ đường nghiêng? Tại không lật đổ lật đật? I CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân không bền dạng cân Cân bền Cân phiếm định Thế cân không bền ? II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 1) Mặt chân đế gì? Đối với vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ số diện tích rời nhau: Mặt chân đế hình đa giác lồi nhỏ bao bọc tất diện tích tiếp xúc B B B A C A B DA E A C1: Hãy xác định mặt chân đế khối hộp vị trí trên?? Trường hợp khối hộp vị trí cân bằng?? G G r P B A r P B C B A G G r P DA r P B E A Có nhận xét giá trọng lực so với mặt chân đế trường hợp ? ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm “rơi” mặt chân đế) Làm để vật vững vàng ?? Làm để vật vững vàng ?? Hạ thấp trọng tâm Tăng diện tích mặt chấn đế (Giá trọng lực qua mặt chân đế) TC Mức vững vàng cân a.Mức vững vàng cân xác định bởi: + Độ cao trọng tâm + Diện tích mặt chân đế b Để tăng mức vững vàng vật có mặt chân đế: Phải hạ thấp trọng tâm tăng diện tích mặt chân đế Tại nghệ sĩ xiếc dây thường cầm theo gậy thật dài? Tại xuống núi, vận động viên trượt tuyết cần khom xuống? Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐỀ * Các dạng cân Những kiến thức cần nắm * Nguyên nhân gây nên dạng cân * Điều kiện cân vật có mặt chân đế * Mức vững vàng cân Cân không bền dạng cân Cân bền Cân phiếm định Nguyên nhân gây dạng cân khác nhau: vị trí trọng tâm vật Điều kiện cân vật có mặt chân đế : Giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm “rơi” mặt chân đế) Mức vững vàng cân xác định bởi: + Độ cao trọng tâm + Diện tích mặt chân đế Để tăng mức vững vàng vật có mặt chân đế: Phải hạ thấp trọng tâm tăng diện tích mặt chân đế CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐỀ CÂU Ơ tơ chất nhiều hàng nặng dễ bị lật đỗ chỗ đường nghiêng, Rất tiếc A Trọng tâm cao Rất tiếc B Mặt chân đế nhỏ Chúc mừng C Mặt chân đế nhỏ trọng tâm cao Rất tiếc D Mặt chân đế đếnlớn lớnvàvàtrọng trọngtâm tâmquá quáthấp thấp CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐỀ CÂU Chọn phát biểu dạng cân cầu hình vẽ bên Rất tiếc A (1) Là cân không bền Rất tiếc B (2) Là cân bền Rất tiếc C (3) Là cân phiếm định Chúc mừng D Tất sai (2) (1) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: THAO GIANG CAC DANG CAN BANG LI 10, THAO GIANG CAC DANG CAN BANG LI 10, II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn