THAO GIANG LUC HAP DAN

37 12 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:51

Bài 11: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN BÀI 11: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Viên Phấn Thả nhẹ viên phấn Vì viên phấn rơi xuống? Tại trái táo rơi xuống đất ? Tại táo lại rơi xuống đất? Ngun nhân ? Vậy trái đất có hút sao? Tại đứng mặt đất mà khơng bị văng Trỏi t ? Chuyển Mặt Trăng Lc no giđộng cho Mtcủa Trng chuyn quanh Đất u ng gnTrái nh trũn quanh TrỏiTrái t?Đất Lc no gi cho Trái Đất chuyển quanh MỈt Trêi động gần tròn quanh Mặt Trời? MỈt Trăng Trái Đất Mặt Trời Lực giữ cho hành tinh chuyển động quanh mặt trời Qua ta cần ý vấn đề gì? -Khi vật rơi từ xuống trọng lực lực hấp dẫn Ta có : P = Fhd -Khi vật chuyển động tròn lực hướng tâm lực hấp dẫn Ta có : Fht = Fhd *Tầm quan trọng định luật vạn vật hấp dẫn: -Tiên đoán xuất hiện chởi Haley -Tiên đốn tồn Diêm Vương Tinh -Tính tốn quỹ đạo vệ tinh nhân tạo ỨNG DỤNG LỰC HẤP DẪN CỦNG CỐ BÀI HỌC BÀI 11 I.LỰC HẤP DẪN II ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hút lẫn vật vũ trụ Fhd m1 m2 G r III TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN g G.M ( R  h) g G.M R2 HIỆN TƯỢNG THỦY TRIỀU Trái đất Mặt trăng Mặt trời Trái đất Mặt trăng Trái đất Mặt trăng Mặt trời THỦY TRIỀU Nguyên nhân lực hấp dẫn Mặt Trăng Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất Trận địa cọc sông Bạch Đằng Nhờ nắm vững quy luật thủy triều mà cha ơng ta có trận chiến thắng ngoại xâm oanh liệt sông Bạch Đằng - Năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán - Năm 1288 Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đại thắng quân xâm lược Mông Nguyên Lực hấp dẫn loại lực chi phối chuyển động thiên thể hệ Mặt trời toàn vũ trụ Ý tưởng thiên tài Niu-tơn Nếu tăng vận tốc tới giá trị đủ lớn, vật không rơi trở lại mặt đất mà quay quanh Trái Đất… giống mặt trăng Khi lực hấp dẫn Trái Đất hút vật lực cần thiết để giữ vật quay quanh Trái Đất Trở thành vệ tinh nhân tạo Trái Đất Năm 1957, Liên Xơ phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo loài người Sputnik VUI HỌC Q U Á N T Í N H K H Ô N G Đ Ổ I   T Ỷ L Ệ T H U Ậ N T H Ủ Y T R K H Ố I I Ề U L Ư Ơ N G L Ự C H Ấ P D Ẫ N 8998 88 chữ chữ chữ chữ chữcái chữ  1.3 Đâyộlà tính ch ấ tệ apm ọ nố củ ựng c cn hủ ẫinthiên m t lhi ng 2.ĐĐây Khilớ kh iộlaượ cấtủượ adhai vcó ật vànhiên Các rơi v6 ậ tố có xu giọt hhướ ngmưa ốếngnào lạlàivdo m inguyên liên ệ nhân nh ưch th ớềiulự mà c hấp kho ả ng cách gi ữ a chúng đng tăng 5.Đây đ i l ượ ng đ ặ c tr sđược ự thay đ ổ ilượ vặậtng nTrăng tố c.a tác tích kh ố i c ủ hai vụ ậ t.hấlên xuống đất d ẫ n c ủ a M Trái lênm gấ đơi độ clớ ự p dẫ n cho ứp c quán tính ủn alà vld ậ tc ng Đ giấ ữtagây chúng thay đổi nguyên    CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: THAO GIANG LUC HAP DAN, THAO GIANG LUC HAP DAN, II.ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn