TRÍCH KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:22

Văn lưu hành nội Lưu hành nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG PHỊNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRÍCH KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/ MƠN THAY THẾ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2B (Số 48/KH-P.ĐH ngày 31/5/2019) Căn theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay TN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ quy sau: Stt Thời gian Nội dung ĐĂNG KÝ TSNN: SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học Đối tượng: SV khóa tuyển sinh 2016 trở trước, khoa: Kế tốn, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Khoa học thể thao, Khoa học ứng dụng, Lao động cơng đồn, Mơi trường – Bảo hộ lao động, Luật, Kỹ thuật công trình, Mỹ thuật cơng nghiệp, Ngoại ngữ ngành Ngơn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc Từ 9h ngày 10/06 Lưu ý: - 9h ngày - P Đại học xét SV đủ điều kiện TSNN SV có thực việc đăng 12/06/2019 ký SV không đăng ký TSNN đợt đăng ký TSNN đợt sau - Những SV đủ điều kiện khơng hồn thành học phí TSNN khơng tham gia TSNN, đồng thời học phí TSNN bị ghi nợ sang học kỳ sau SV phải đăng ký đóng tiền để thực lại TSNN đợt Khoa triển khai Quy định hoạt động TSNN số 1098/2018/QĐ-TĐT ngày 25/6/2018 thực theo thủ tục Kiểm sốt TSNN, mơn thay TN,KLTN/ĐATN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KLTN/ĐATN/môn thay TN: SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký mơn học, Đối tượng: SV khóa tuyển sinh 2016 trở trước, khoa: Kế tốn, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Khoa học thể thao, Khoa học ứng dụng, Lao động cơng Từ 13h ngày 12/6 đồn, Mơi trường – Bảo hộ lao động, Luật, Kỹ thuật cơng trình, - 13h ngày Ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Tiếng 14/6/2019 Trung Quốc Lưu ý: - SV khóa TS 2016 có nhu cầu làm KLTN/ĐATN đăng ký đồng thời với môn Thay tốt nghiệp, trường hợp không đủ điều kiện làm KLTN/ĐATN P.Đại học chuyển SV sang học môn Thay tốt nghiệp Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P Đại học công bố danh sách sơ SV đủ điều kiện tham gia TSNN trang Hệ thống thông tin SV (HTTTSV) 18/6/2019 chuyển liệu cho Khoa SV vào hệ thống thông tin SV  mục thông báo Chủ đề tốt nghiệp SV thắc mắc, khiếu nại nộp đơn HTTTSV  nộp đơn trực tuyến  nộp 19/6, 20/6/2019 loại đơn khác xem xét kết qủa xét TSNN 28/6/2019 P Đại học phản hồi thắc mắc, khiếu nại TSNN cho SV khoa QTKD Dự kiến 02/7SV khoa QTKD đóng tiền TSNN 03/7/2019 Các khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN SV đăng ký TSNN 01/7 – 20/7/2019 Công ty/Đơn vị hành nghiệp nộp phiếu tiếp nhận Khoa 08/7-14/9/2019 SV khoa QTKD thực TSNN P Đại học phản hồi thắc mắc, khiếu nại TSNN SV trang Hệ thống 10/7-11/7/2019 thông tin SV khoa Quản lý SV (trừ khoa QTKD) 10 Dự kiến 15/717/7/2019 11 22/7-14/9/2019 12 22/7-25/7/2019 13 Từ 09h ngày 12/8 17h ngày 14/8/2019 14 Dự kiến 26/828/8/2019 15 27/8-30/8/2019 16 04/9/2019 17 16/9-21/9/2019 28/9-30/9/2019 08/10-10/10/2019 SV đóng tiền TSNN P Tài SV thực TSNN (trừ khoa QTKD) SV khoa Khoa học thể thao (KHTT) thực TSNN từ 22/7-22/10/2019 - SV nộp đơn đăng ký KLTN/ĐATN trễ hạn trang HTTTSV (https://student.tdt.edu.vn)  nộp đơn trực tuyến  đăng ký KLTN/ĐATN - SV nộp đơn đăng ký trễ hạn môn thay tốt nghiệp VP Tư vấn hỗ trợ SV (P.E001) SV Đăng ký thi Kỹ thực hành chun mơn Đợt (SV đóng tiền từ ngày 26/8-28/8/2019) Đối tượng: SV tất khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở sau SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở trước nợ Kỹ thực hành chun mơn từ HK3/2017-2018 SV đóng tiền thi Kỹ thực hành chuyên môn Đợt P Tài Lưu ý: Tiền thi Kỹ thực hành chun mơn nằm học phí HK1/20192020 SV khơng đóng tiền thi Kỹ thực hành chun mơn không đủ điều kiện dự thi môn học HK1/2019-2020 (bao gồm môn thay tốt nghiệp & mơn học khác) SV khóa tuyển sinh 2014 trở trước TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm VP Tư vấn hỗ trợ (Phòng E0001) Cơng bố lịch thi Kỹ thực hành chuyên môn Đợt trang HTTTSV 28 04/11/2019 -07/3/2020 Từ ngày 11/11/2019 Thi Kỹ thực hành chuyên môn Đợt - Khoa nộp điểm Kỹ THCM - khóa TS 2014 trở trước; - Khoa nộp điểm Kỹ THCM - khóa TS 2015 trở sau P Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện học môn Thay TN HTTTSV  mục thông báo Chủ đề tốt nghiệp SV thắc mắc, khiếu nại môn Thay TN nộp đơn trực tuyến HTTTSV Công bố danh sách SV đủ điều kiện KLTN/ĐATN (khóa TS 2016) HTTTSV thơng báo Khoa Riêng khoa KHTT công bố ngày 12/11/2019 Phản hồi thắc mắc, khiếu nại SV môn Thay TN HTTTSV SV đăng ký lịch học môn Thay TN (đối với mơn học có xếp thời khóa biểu) HTTTSV Lưu ý: - SV đăng ký môn Thay TN không đăng ký trùng với môn học - SV Khóa TS 2016 đăng ký kế hoạch KLTN/ĐATN Khoa duyệt làm KLTN/ĐATN không đăng ký môn Thay TN Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV KLTN/ĐATN (khóa TS 2016) SV đóng tiền KLTN/ĐATN, mơn Thay TN P Tài Lưu ý: Học phí KLTN/ĐATN, mơn Thay TN nằm học phí HK1/2019-2020, SV nợ học phí KLTN/ĐATN, mơn Thay TN không đủ điều kiện dự thi môn học HK1/2019-2020 (bao gồm học phần KLTN/ĐATN/ĐATH & mơn học khác) P Tài gửi liệu SV đóng tiền KLTN/ĐATN, mơn Thay TN cho P.Đại học Khoa SV thực KLTN/ĐATN, môn Thay TN khơng xếp Thời khóa biểu Chi tiết khoa theo Phụ lục SV học môn thay tốt nghiệp 29 16/3-27/3/2020 Bảo vệ KLTN/ĐATN, chấm điểm môn Thay TN khơng xếp Thời khóa biểu 18 19 09/10/2019 20 10/10-11/10/2019 21 14/10/2019 22 15/10/2019 23 18/10-19/10/2019 24 21/10-30/10/2019 25 21/10-23/10/2019 26 24/10/2019 27 ... thay tốt nghiệp VP Tư vấn hỗ trợ SV (P.E001) SV Đăng ký thi Kỹ thực hành chuyên môn Đợt (SV đóng tiền từ ngày 26/8-28/8/2019) Đối tượng: SV tất khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở sau SV khóa. .. điểm Kỹ THCM - khóa TS 2014 trở trước; - Khoa nộp điểm Kỹ THCM - khóa TS 2015 trở sau P Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện học môn Thay TN HTTTSV  mục thông báo Chủ đề tốt nghiệp SV thắc... ký trùng với mơn học - SV Khóa TS 2016 đăng ký kế hoạch KLTN/ĐATN Khoa duyệt làm KLTN/ĐATN không đăng ký môn Thay TN Khoa phân cơng giảng viên hướng dẫn SV KLTN/ĐATN (khóa TS 2016) SV đóng tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÍCH KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, TRÍCH KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn