TRẮC NGHIỆM ĐỀ CƯƠNG DỊCH TỄ HỌC

18 13 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:21

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI 1,2 Câu 1: Các cấu thành quan trọng định nghĩa dịch tễ học, chọn câu sai: A.Tần suất bệnh b.Nguyên nhân bệnh c.Sự phân bố bệnh D Lý giải phân bố Câu 2: Xác định phân bố bệnh tật nhằm trả lời câu hỏi, chọn câu sai: a.Ai mắc bệnh b.Bệnh xuất c.Bệnh xuất đâu d.Tại bệnh xảy Câu 3: Trong tiếp cận dịch tễ học, đối tượng dịch tễ học ? Câu 4: Tỷ suất bệnh quần thể 5/1000 người-năm, điều có nghĩa nào? Câu 5: Sự khác nghiên cứu quan sát nghiên cứu can thiệp là: a.Nhóm nghiên cứu nhóm chứng khác cỡ mẫu b.Nghiên cứu nghiên cứu tiền cứu c.Nhóm nghiên cứu nhóm chứng ln so sánh với d.Nhà nghiên cứu định phơi nhiễm không phơi nhiễm Câu 6: Điều sau không với nghiên cứu tập: a.Dễ thực b.Chi phí cao c.Thời gian kéo dài d.Đo lường trực tiếp yếu tố nguy Câu 7: Tỷ suất mắc bệnh thay đổi theo nhóm tuổi do, ngoại trừ: a.Tính nhạy cảm tính miễn dịch bệnh b.Tăng tiếp xúc với yếu tố độc hại c.Các đặc điểm di truyền cha mẹ d.Khác biệt lối sống thói quen Câu 8: Một ví dụ tỷ lệ mắc, chọn câu đúng: a Số lần bị viêm họng trẻ tuổi hàng năm b.Số trường hợp bị ung thư tiền liệt tuyến 100.000 dân c.Số bệnh nhân bị đái tháo đường trường đại học d.Tổng số bệnh nhân bị xơ cứng lan tỏa 100.000 dân Câu 9:Tìm câu đúng, Căn vào vị trí cảm nhiễm, bệnh lây qua đường hơ hấp thuộc phân nhóm gồm ? câu 10:Tìm câu đúng, bệnh lây theo đường hơ hấp có đặc tính sau đây: a.Các tác nhân gây bệnh lây theo đường hô hấp khơng sống lâu mơi trường ngồi b.Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp tiết theo chất tiết đường hơ hấp c.Các giọt nước bọt có kích thước nhỏ rơi xuống đất nhanh tạo thành bụi d.Yếu tố truyền nhiễm bệnh hô hấp khơng khí, vật dụng (bát, đĩa), bụi Câu 11:Tìm câu đúng, biện pháp phòng chống áp dụng bệnh lây truyền qua đường hô hấp gồm: a Uống thuốc dự phòng tiếp xúc với người bệnh người nhà họ b Khử trùng tốt chất thải (đờm dãi, nước bọt, chất nôn), khử trùng đồ dùng cá nhân bệnh nhân c.Tiêu diệt vector truyền bệnh để hạn chế lây lan từ người bệnh sang người lành d.Diệt khuẩn nơi ở, thực biện pháp vệ sinh thường thức ăn chín, uống sôi Câu 12: Các câu sau phù hợp với đặc điểm dịch tễ bệnh sởi, NGOẠI TRỪ: a.Bệnh sởi bệnh trẻ em 75% trường hợp mắc bệnh sởi xảy trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐỀ CƯƠNG DỊCH TỄ HỌC, TRẮC NGHIỆM ĐỀ CƯƠNG DỊCH TỄ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn