GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:20

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC 2007 Mơc tiªu häc tập: Thuốc tác dụng hệ cholinergic (3T) Trỡnh bày đợc tác dụng chế tác dụng , định , tác dụng không mong muốn, chống ®Þnh cđa acetylcholin, pilocarpin, neostigmin, atropin, tubocurarin, suxamethonium So sánh đợc tubocurarin suxamethonium tác dụng, chế, THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC  THUỐC KÍCH THÍCH HỆ CHOLINERGIC  THUỐC ỨC CHẾ HỆ CHOLINERGIC THUỐC KÍCH THÍCH CHOLINERGIC  Thuốc kích thích trực tiếp M N   Thuốc kích thích trực tiếp M    Acetylcholin, betanechol, metacholin Pilocarpin Thuốc kháng ChE  Kháng thuận nghịch: Neostigmin  Kháng không thuận nghịch: Thuốc kích thích trực tiếp N  Nicotin ACHETYLCHOLIN  Tác dụng   Kích thích hệ M  Mắt  Tuần hồn  Cơ trơn  Tuyến ngoại tiết Kích thích hệ N  Kích thích Nn  Kích thích Nm ACHETYLCHOLIN   Chỉ định  Viêm tắc mạch chi  Tim nhanh kịch phát  Chướng bụng, bí tiểu, táo bón, liệt ruột sau mổ  Tăng nhãn áp Chống định  Hạ HA  Hen phế quản  Viêm loét dày tá tràng  Sỏi thận, sỏi mật ACETYLCHOLIN M>>> N Cơ chế/ td M Co vòng mống mắt Chỉ định Giảm hoạt động tim Co trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng tuyến ngoại tiết N Kích thích Nn: cường  Kích thích Nm: co vân TDKMM Chống định THUỐC KÍCH THÍCH TRỰC TIẾP M Cơ chế/ td M Co vòng mống mắt Chỉ định Giảm hoạt động tim Co trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng tuyến ngoại tiết TDKMM Chống định THUỐC KHÁNG CHOLINESTERASE Cơ chế/ td M Co vòng mống mắt Chỉ định Giảm hoạt động tim Co trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng tuyến ngoại tiết N Kích thích Nn: TKTƯ,  Kích thích Nm: co vân TDKMM Chống định NICOTIN Vị trí N/ TKTƯ Đáp ứng Hậu Kích thích  co giât (+) tr tâm vận mạch Nn/’ Nn/ Tim đập chậm,  HA Hạ HA kéo dài (pha 1- ngắn) (pha 3) Tim đập nhanh,  HA Nn/ tủy (pha 2- dài) thượng thận THUỐC ỨC CHẾ HỆ CHOLINERGIC  Thuốc ức chế hệ muscarinic (thuốc hủy phó giao cảm)   Atropin, scopolamin Thuốc ức chế hệ nicotinic  Thuốc ức chế hệ N hạch (thuốc liệt hạch, phong bế hạch)  Thuốc ức chế hệ N vân (thuốc mềm cơ, cura) ATROPIN  Tác dụng Đối kháng Ach  Kích thích TKTƯ  Hủy ’  Mắt  Cơ trơn  Tuần hoàn  Tuyến ngoại tiết CHỈ ĐỊNH? Nhỏ mắt  soi đáy mắt Đau co thắt trơn Hen phế quản Tìền mê Phòng chống nơn Parkinson Nghẽn nhĩ thất chậm nhịp (do cường ’) Ngộ độc thuốc kích thích cholinergic ATROPIN  Tác dụng TDKMM  CCĐ ?  Kích thích TKTƯ Khơ miệng, khát, sốt  Cường ’ Giãn đồng tử  tăng nhãn áp  Mắt Tim nhanh  Tuần hồn Dễ bị kích thích, hoang tưởng  Cơ trơn Bí tiểu  Tuyến ngoại tiết Táo bón  liệt ruột THUỐC ỨC CHẾ NICOTINIC Ở CƠ VÂN Ức chế Nm xương  giãn mềm  Cura chống khử cực   Tubocurarin Cura khử cực lâu bền  Suxamethonium (Succinylcholin) THUỐC ỨC CHẾ NICOTINIC Ở CƠ VÂN TUBOCURARIN Cơ chế Tranh chấp Ach  không khử cực SUXAMETHONIUM Tác dụng tương tự Ach khử cực liệt Tác dụng Giãn mềm Trương lực tăng  liệt  giãn Chỉ định Tăng trương lực Tiền mê, đặt nội khí quản, nắn xương gẫy  histamin Mềm mức TDKMM Tiền mê Giật giai đoạn đầu THUỐC ỨC CHẾ NICOTINIC Ở CƠ VÂN TUBOCURARIN Cơ chế Tranh chấp Ach  không khử cực SUXAMETHONIUM Tác dụng tương tự Ach khử cực liệt Tác dụng Giãn mềm Trương lực tăng  liệt  giãn Chỉ định Tăng trương lực Tiền mê, đặt nội khí quản, nắn xương gẫy  histamin Mềm mức TDKMM Tiền mê Giật giai đoạn đầu ... suxamethonium tác dơng, c¬ chÕ, THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC  THUỐC KÍCH THÍCH HỆ CHOLINERGIC  THUỐC ỨC CHẾ HỆ CHOLINERGIC THUỐC KÍCH THÍCH CHOLINERGIC  Thuốc kích thích trực tiếp M N   Thuốc. ..Mục tiêu học tập: Thuốc tác dụng hệ cholinergic (3T) Trỡnh bày đợc tác dụng chế tác dụng , định , tác dụng không mong muốn, chống định acetylcholin, pilocarpin,... dài) thượng thận THUỐC ỨC CHẾ HỆ CHOLINERGIC  Thuốc ức chế hệ muscarinic (thuốc hủy phó giao cảm)   Atropin, scopolamin Thuốc ức chế hệ nicotinic  Thuốc ức chế hệ N hạch (thuốc liệt hạch,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC, GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn