GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC

21 11 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:20

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC 2008 Mơc tiªu häc tập: Thuốc tác dụng hệ adrenergic (3t) Trỡnh bày đợc tác dụng chế tác dụng, định, tác dụng không mong muốn, chống định của: adrenalin, heptaminol, isoprenalin, salbutamol, propranolol So sánh đợc tác dụng gia: Các thuốc kích thích hệ adrenergic với adrenalin THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC  THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC  THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC HỆ TÁC DỤNG CHỈ ĐỊNH CCĐ α1 Co mạch ngoại vi, da… -Cầm máu niêm mạc, Tăng nhãn -Viêm mũi, viêm áp Co tia  giãn đồng mống mắt -Phối hợp thuốc tê tử -Hạ huyết áp β1 - Kích thích tim, ↑HA - Shock phản vệ, Ngừng tim β2 - Giãn trơn hơ hấp, - Hen phế quản tiêu hóa, tiết niệu… β2,3 - Tăng chuyển hóa -Bệnh tim mạch, ↑ HA -Ưu tuyến giáp THUỐC KÍCH THÍCH ADRENERGIC  Thuốc kích thích trực tiếp α β   Thuốc kích thích trực tiếp α    Heptaminol, phenylephrin, xylometazolin, PPA Thuốc kích thích trực tiếp α   Adrenalin, noradrenalin Metyldopa Thuốc kích thích trực tiếp β  Không chọn lọc: isoprenalin  Chọn lọc β2: salbutamol, salmeterol Thuốc kích thích gián tiếp: ephedrin ADRENALIN Cơ chế/ td α1 β>α Kích thích TKTƯ Co mạch ngoại vi Chỉ định? Co tia mống mắt β1 Kích thích tim β2 Giãn trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng phân huỷ glycogen β3 Tăng phân hủy lipid TDKMM CCĐ ? THUỐC KÍCH THÍCH α1 HEPTAMINOL Cơ chế/ td α1 Co mạch ngoại vi Chỉ định ? Co tia mống mắt TDKMM CCĐ ? THUỐC KÍCH THÍCH α2   Tác dụng  α2 TƯ  hủy giao cảm  Ức chế dopa decarboxylase, ngăn thu hồi catecholamin nơi dự trữ Chỉ định   Metyldopa Tăng huyết áp TDKMM  TKTƯ: an thần, chóng mặt  Khơ miệng, giảm tình dục ISOPRENALIN Cơ chế/ td Kích thích TKTƯ β1 Kích thích tim β2 Chỉ định Giãn trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng phân huỷ glycogen TDKMM Chống định β3 Tăng phân hủy lipid SALBUTAMOL Cơ chế/ td Kích thích TKTƯ β2 Giãn trơn (hơ hấp, tiêu hóa, tiết niệu) Tăng phân huỷ glycogen Chỉ định TDKMM Chống định THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC  Thuốc ức chế β- adrenergic  Thuốc ức chế α- adrenergic  Thuốc ức chế gián tiếp THUỐC ỨC CHẾ β ADRENERGIC  Tác dụng  Tim  Cơ trơn  Ngoại tiết  Chuyển hóa  Khác  Cường giao cảm nội  Ổn định màng TBTK  Chỉ định  Tăng huyết áp  Cơn đau thắt ngực  Loạn nhịp tim  Giải độc thuốc cường β- adrenergic  TDKMM  Chậm nhịp tim  Co thắt khí phế quản  Cơn đau loét dày- tá tràng  Ngừng thuốc đột ngột  đột quị  Chống định  Suy tim, chậm nhịp xoang, block nhĩ thất độ  Hen PQ  Loét dày- tá tràng tiến triển  Nhược  Người mang thai THUỐC ỨC CHẾ β- ADRENERGIC TÁC DỤNG CHỈ ĐỊNH - Tim - Cơ trơn - Ngoại tiết - Chuyển hóa - Khác TDKMM CCĐ THUỐC ỨC CHẾ β- ADRENERGIC β1 Tên thuốc ổn định màng Cờng nội Acebutolol (Sectral) + Atenolol + Betaxolol + Esmolol + Metoprolol (Lopressor) + + Carvedilol − + Labetalol − Pindolol (Visken) − Propranolol − + + + + THUỐC ỨC CHẾ α- ADRENERGIC  Thuốc ức chế α- adrenergic không chọn lọc  Thuốc ức chế chọn lọc α 1- adrenergic  Alkaloid cựa lõa mạch THUỐC ỨC CHẾ α- ADRENERGIC KHÔNG CHỌN LỌC PHENTOLAMIN   Tác dụng  Ức chế α1  giãn mạch, hạ huyết áp  Ức chế α2  nhịp tim nhanh Chỉ định   Tăng huyết áp TDKMM  Phản xạ nhịp tim nhanh THUỐC ỨC CHẾ α1- ADRENERGIC PRAZOSIN  Tác dụng   Ức chế α1  giãn mạch, hạ huyết áp Chỉ định  Tăng huyết áp THUỐC ỨC CHẾ ADRENERGIC GIÁN TIẾP   Tác dụng chế  Ức chế sinh tổng hợp trữ  Tăng giải phóng, ngăn cản thu hồi   cạn kiệt catecholamin TƯ ngoại vi Chỉ định  Tăng huyết áp  Loạn nhịp tim  RLTT thể hưng cảm ... sánh đợc tác dụng gia: Các thuốc kích thích hƯ adrenergic víi adrenalin THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC  THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC  THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC. .. Chỉ định TDKMM Chống định THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC  Thuốc ức chế β- adrenergic  Thuốc ức chế α- adrenergic  Thuốc ức chế gián tiếp THUỐC ỨC CHẾ β ADRENERGIC  Tác dụng  Tim  Cơ trơn  Ngoại...Mục tiêu học tập: Thuốc tác dụng hệ adrenergic (3t) Trỡnh bày đợc tác dụng chế tác dụng, định, tác dụng không mong muốn, chống định của: adrenalin, heptaminol,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC, GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn