GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG LÊN THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:19

I CNG ĐƠN Vị CHứC NĂNG CủA Hệ TKTW T bào thần kinh (neuron) synap THẦN KINH synap THẦN KINH Các loại synap synap THẦN KINH synap hoạt động xảy synap CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH Chất dt phân tử nhỏ GABA (glycin) Dopamin Serotonin Acetylcholin Noadrenalin Glutamat & aspartat Bài tiết nhiều Tác dụng nhanh, ngắn Chất dt phân tử lớn Enkephalin Endorphin Dynorphin Vasopressin Chất P Bài tiết Tác dụng mạnh, kéo dài CÁC LOẠI KÊNH ION HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO THẦN KINH  Điện nghỉ  Điện hoạt động  Một số khái niệm + Khử cực: + Tái cực: + Ưu cc: + Phõn cc Thuốc tác dụng hệ TKTW STT Ni dung Thuc gây mê Thuc gây tê Thuc an thn- gây ng Thuc gim đau trung ương Thuốc chèng ®éng kinh Thuèc điều trị rối loạn tâm thần Thuốc kích thích thần kinh trung ơng ... cc Thuốc tác dụng hệ TKTW STT Ni dung Thuc gây mê Thuc gây tê Thuốc an thần- g©y ngủ Thuốc giảm đau trung ng Thuc chống động kinh Thuốc điều trị rối loạn tâm thần Thuốc kích thích thần kinh trung. .. Hệ TKTW T bo thn kinh (neuron) synap THẦN KINH synap THẦN KINH Các loại synap synap THẦN KINH synap hoạt động xảy synap CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH Chất dt phân... tiết nhiều Tác dụng nhanh, ngắn Chất dt phân tử lớn Enkephalin Endorphin Dynorphin Vasopressin Chất P Bài tiết Tác dụng mạnh, kéo dài CÁC LOẠI KÊNH ION HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO THẦN KINH  Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG LÊN THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG LÊN THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn