GIÁO TRÌNH THUỐC MÊ KHOA Y

25 13 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:19

THUC Mấ MC TIấU HC TP 1.Trình bày đợc tác dụng, thời kỳ tác dụng, tác dụng không mong muốn cách hạn chế tác dụng không mong muốn thuốc gây mê 2.Phân loại kể đợc tên thuốc gây mê Trỡnh by c tỏc dụng tác dụng khơng mong muốn c¸c thc bµi THUỐC MÊ ? Thuốc mê dùng trường hợp nào? ? Để đạt yêu cầu đó, thuốc mê cần có đặc điểm gì?  Định nghĩa:  Ức chế TKTW  nhận thức, trí nhớ  Mất cảm giác đau  Mất phản xạ  Giãn mềm  Duy trì hơ hấp tuần hoàn THUỐC MÊ tiêu chuẩn thuốc mê tốt  Tác dụng gây mê mạnh  Khởi mê nhanh, êm dịu, tỉnh nhanh  Mất phản xạ giãn mềm tốt  Ít tác dụng KMM, phạm vi điều trị rộng  Bền vững hoá học THUỐC MÊ Cơ chế: Ức chế dẫn truyền TKTW  ƯC trao đổi Na+  Hoạt hoá GABA  ƯC acid glutamic THUỐC MÊ Tác dụng không mong muốn • Trong gây mê + Tim mạch + Hơ hấp + Tiêu hố • Sau gây mê + Viêm đường hô hấp + Độc với gan, thËn, tim + Liệt ruột, bàng quang THUỐC MÊ Thuốc tiền mê • Giảm đau gây ngủ: morphin • An thần gây ngủ: phenobarbital, diazepam • Liệt thần: clopromazin • Huỷ phó giao cảm: atropin, scopolamin • Mềm cơ: tubocurarin, sucxamethonium • Kháng histamin: promethazin Thuốc gây mê sở • Thiopental, hexobarbital Phân biệt khái niệm thuốc tiền mê thuốc gây mê sở? THUỐC MÊ Phân loại thuốc mê • Đường hơ hấp: ether, halothan, isofluran, enfluran, methoxyfluran, desfluran, • nitrogen oxyd Đường tĩnh mạch: thiopental, etomidat, ketamin, propofol, fentanyl Thuốc mê đường hô hấp Chuyển vận thuốc mê KK Thuốc mê Phổi Máu TKTW Cthuốc mê/không khí Sự thơng khí/phổi Chênh lệch nồng độ Tính thấm màng FN Tính hồ tan thuốc mê* MÊ Liên quan tính hồ tan thuốc mê (hệ số phân bố máu/khí) với tốc độ đạt cân nóo Các đặc điểm ca thuc mê hô hp Thuốc mê Hệ số phân bố máu/khí MAC (%) Chuyển hố (%) Nitrogen oxyd 0.47 >100 Mê khơng hồn toàn Mê nhanh, tỉnh nhanh Desflurane 0.42 6-7 70 Khởi mê & tỉnh Đặc điểm gây mê Thuốc mê đường hơ hấp C¸c thời k tác dụng thuốc gây mê TK tác dụng Giảm đau Kích thích Vị trí tác dụng TT cao cấp vỏ não TT vận động vỏ não  TT v/đ vỏ thoát ức chế Phẫu thuật TT vỏ tuỷ sống Liệt hành tuỷ TT hơ hấp tuần hồn hành não Tác dụng Giảm đau Kích thích  Dễ xảy tai biến Mất ý thức, phản xạ Giãn Ngừng HH & TH  Tử vong… Bài tập Điền thơng tin chi tiết vào bảng Tính chất lý hóa Ether Halothan Enfluran Isofluran Nitrogen oxyd (N2O) Hoạt Giãn cơ, Tác dụng tính giảm KMM gây mê đau Các thuộc tính thuốc mê dường hơ hấp Thuốc mê Tính chất lý hóa Hoạt tính gây mê Giãn cơ, giảm đau Lỏng, bay (+), cháy nổ (+) Mạnh Khởi mê dài & dễ gây KT Tốt Lỏng, bay (+), cháy nổ (-), vôi sút phân huỷ (-) Halothan ăn mòn kim loại, hồ tan cao su, chất dẻo Mạnh Mê nhanh, êm dịu, tỉnh nhanh, kích thích (-) Kém Giãn trơn mạnh Lỏng, bay (+), cháy nổ (-), vôi Enfluran sút phân huỷ (-), Isofluran ăn mòn kim loại (-) Mạnh Mê nhanh, êm dịu, tỉnh nhanh Giãn tốt halothan Ether Thuốc mê đường hơ hấp Thuốc mê Nitrogen oxyd (N2O) Tính chất lý hóa Chất khí, khơng cháy nổ Hoạt tính gây mê Giãn cơ, giảm đau Yếu Mê nhanh, tỉnh nhanh, Giảm đau tốt Không giãn Tác dụng KMM thuốc mê đường hô hấp Thuốc mê Ether Tác dụng khơng mong muốn - KT niêm mạc h« hÊp  ho,  tiết đờm dãi, co thắt quản, nụn - Gây mê sõu c ch hôhấp - KT nhẹ giao cảm  nhịp tim & huyÕt ¸p -  áp lực sọ não Halothan Ưc chÕ h«hÊp -  nhịp tim,  huyÕt ¸p, loạn nhịp,  ỏp lc s nóo - c vi gan, gõy đáp ứng miễndịch Enfluran Isofluran - c chế hô hấp mnh,  ngừng thở -  tiết dịch co thắt quản - Giãn mạch,  hut ¸p, loạn nhịp  áp lực sọ não - Thuốc mê đường hô hấp Thuốc mê Nitrogen oxyd (N2O) Tác dụng không mong muốn - Dễ gây thiếu oxy mô - Ức chế tuỷ xương  thường phối hợp công thức thuốc gây mê Thuốc mê đường tĩnh mạch  Các thuốc Thiopental; ketamin; propofol; etomidat • • Ưu điểm chung: + Khởi mê nhanh, tỉnh nhanh + Kỹ thuật gây mê đơn giản Nhược điểm: + Tác dụng giảm đau giãn + Thời gian mê ngắn Thuốc mê đường tĩnh mạch Thiopental Ketamin Etomidat Gây mê tốt thiopental Ko giảm đau (+) TH,  (-) TH, LNT, nhịp tim suy tim,  HA HA (-) TH,  HA Ổn định TH, trì nhịp tim HA tâm trương (-) HH, co thắt KPQ (+) HH, giãn trơn PQ (-) HH, suy HH Ổn định HH Ko  P sọ não  P sọ não - Hen PQ Truỵ tim mạch, Truỵ HH Gây mê quan trọng Giảm đau, giãn Giảm đau tốt Giãn Propofol - LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI THUỐC GÂY MÊ I Trả lời ngắn câu từ đến 15 Các thuốc mê đường hơ hấp có hệ số phân bố máu/khí thấp có tác dụng gây mê Thời kỳ thời kỳ mà thuốc mê đường hô hấp dễ gây tai biến Thời kỳ khởi mê methoxyfluran Halothan thuốc mê đường Halothan có tác dụng giảm đau Methoxyfluran có tác dụng giảm đau I Trả lời ngắn câu từ đến 15 (tiếp) Nitrogen oxyd có hoạt tính gây mê Nitrogen oxyd có tác dụng giảm đau Thiopental có tác dụng giảm đau 10 Thiopental có tác dụng …………cơ trơn KPQ 11 Thiopental .áp lực sọ não 12 Ketamin áp lực sọ não 13 Ketamin có tác dụng giảm đau 14 Propofol có hoạt tính gây mê 15 gây ức chế tuỷ xương LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI THUỐC GÂY MÊ I Trả lời ngắn câu từ đến 15 Các thuốc mê đường hơ hấp có hệ số phân bố máu/khí thấp có tác dụng gây mê Thời kỳ kÝch thÝch nhanh thời kỳ mà thuốc mê đường hô hấp dễ gây tai biến kÐo dµi Thời kỳ khởi mê methoxyfluran Halothan thuốc mê đường h« hÊp Halothan có tác dụng giảm đau kÐm Methoxyfluran có tác dụng giảm đau m¹nh I Trả lời ngắn câu từ đến 15 (tiếp) Nitrogen oxyd có hoạt tính gây mê yÕu Nitrogen oxyd có tác dụng giảm đau m¹nh Thiopental có tác dụng giảm đau kÐm 10 Thiopental có tác dụng co th¾t trơn KPQ 11 Thiopental không làm tăng ỏp lc s nóo 12 Ketamin làm tăng ỏp lc s nóo 13 Ketamin cú tác dụng giảm đau m¹nh 14 Propofol có hoạt tính gây mê m¹nh 15 Nitrogen oxyd gây ức chế tuỷ xương ... KMM g y mê đau Các thuộc tính thuốc mê dường hơ hấp Thuốc mê Tính chất lý hóa Hoạt tính g y mê Giãn cơ, giảm đau Lỏng, bay (+), ch y nổ (+) Mạnh Khởi mê dài & dễ g y KT Tốt Lỏng, bay (+), ch y nổ... promethazin Thuốc g y mê sở • Thiopental, hexobarbital Phân biệt khái niệm thuốc tiền mê thuốc g y mê sở? THUỐC MÊ Phân loại thuốc mê • Đường hơ hấp: ether, halothan, isofluran, enfluran, methoxyfluran,... - Thuốc mê đường hô hấp Thuốc mê Nitrogen oxyd (N2O) Tác dụng không mong muốn - Dễ g y thiếu oxy mô - Ức chế tuỷ xương  thường phối hợp công thức thuốc g y mê Thuốc mê đường tĩnh mạch  Các thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH THUỐC MÊ KHOA Y, GIÁO TRÌNH THUỐC MÊ KHOA Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn