thảo luận chủ đề cấu tạo tim và các bệnh lý về tim

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:00

Thảo luận :Tổng hợp tạng lồng ngực, phân chia trung thất áp dụng Chủ đề 1: Cấu tạo tim giải thích bệnh lý liên quan I.Cấu tạo tim -Gồm lớp: Lớp ngoại tâm mạc Lớp tim Lớp nội tâm mạc 1.Cơ tim Là khối vân biệt hóa bao gồm sợi nối tiếp thành mạng lưới có nhiều nhân Cơ tim gồm loại: -Sợi co bóp -Sợi mang tính chất thần kinh - Sợi co bóp + Tâm nhĩ: Lớp nơng Lớp sâu + Tâm thất: Lớp nông Lớp Lớp sâu →Thành tâm thất dày tâm nhĩ,thành tâm thất trái dày tâm thất phải →ADLS: Khâu vết thương tâm thất thường khâu mũi nhỏ một,khâu vết thương tâm nhĩ khâu ghép vết thuwowngnhuw khâu mạch mạc -Loại sợi mang tính chất thần kinh Hệ thống dẫn truyền tự động tim Nút xoang nhĩ Nút nhĩ thất Bó thất (bó Hiss) 2.Lớp nội tâm mạc(màng tim) Phủ kín vùng tim kể van tim Liên tiếp với nội mạc mạch máu Có quan thụ cảm thần kinh tăng áp giảm áp 3.Lớp ngoại tâm mạc (màng tim) Là túi kín bao bọc quanh tim gồm bao: -Bao sợi - Bao mạc Bao mạc gồm: -Lá tạng phủ sát tim -Lá thành nông phủ mặt bao sợi →Giữa ổ tâm mạc chứa dịch nhầy Lá tạng quặt lại để liền tiếp với thành→ túi bịt -Túi bịt ngang( Xoang Theile) -Túi bịt chếch (xoang Haller) Bao sợi: Bọc mạc II.Các bệnh lý tim Một số bệnh tim bẩm sinh - Bệnh thông liên nhĩ: vách tiền phát-thứ phát không phát triển tới sát nhau, khơng dính vào → để lại lỗ thông tâm nhĩ - Bệnh hẹp động mạch phổi: vách liên chủ phổi chia hành động mạch không - Bệnh thông liên thất: Vách không phát triển tới sát vách trung gian hay vách liên chủ phổi không phát triển xuống tận bờ vách dưới→để lại lỗ thông tâm thất -Bệnh ống thơng động mạch động mạch chủ động mạch phổi -Lớp nội tâm mạc bị viêm thấp khớp cấp dẫn đến hở hẹp van tim -Giữa tạng thành bao mạc lớp ngoại tâm mạc ổ tâm mạc khoang ảo , trường hợp bệnh lý ổ tâm mạc có dịch mủ máu, số lượng dịch tăng lên đột ngột tới 250cm3 chết đột ngột đè ép vào tim -Túi bịt chếch có thực quản nằm sát sau xoang chếch nên tràn dịch ngoại tâm mạc, dịch nằm xoang chèn ép vào thực quản gây khó nuốt Phần trình bày nhóm kết thúc.Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe! ... sợi: Bọc mạc II .Các bệnh lý tim Một số bệnh tim bẩm sinh - Bệnh thông liên nhĩ: vách tiền phát-thứ phát không phát triển tới sát nhau, khơng dính vào → để lại lỗ thông tâm nhĩ - Bệnh hẹp động mạch...I .Cấu tạo tim -Gồm lớp: Lớp ngoại tâm mạc Lớp tim Lớp nội tâm mạc 1.Cơ tim Là khối vân biệt hóa bao gồm sợi nối tiếp thành mạng lưới có nhiều nhân Cơ tim gồm loại: -Sợi co... chất thần kinh Hệ thống dẫn truyền tự động tim Nút xoang nhĩ Nút nhĩ thất Bó thất (bó Hiss) 2.Lớp nội tâm mạc(màng tim) Phủ kín vùng tim kể van tim Liên tiếp với nội mạc mạch máu Có quan
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận chủ đề cấu tạo tim và các bệnh lý về tim, thảo luận chủ đề cấu tạo tim và các bệnh lý về tim, I.Cấu tạo của tim, II.Các bệnh lý về tim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn