ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 môn văn

1 1,029 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 14:10

ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CÂU 1 Có một khổ thơ gồm bốn câu, được mở đầu bằng câu thơ: "Không có kính, rồi xe không có đèn" Em hãy chép các câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ và cho biết đoạn tơ vừa hoàn thiện nằm trong bài thơ nào? Tác giả là ai? (1 điểm) Câu 2 Trong hai trường hợp sau, trường hợp nào từ "xuân" được dùng theo nghĩa gốc, trường hợp nào dùng theo nghĩa chuyển?(1 điểm) "Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" (Hồ Chí Minh) Câu 3 Xác định và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:(2 điểm) "Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa" (đoàn thuyền đánh cá) Câu 4 Phân tích nhân vật bé Thu trong đoạn trích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo dục, 2005) (6 điểm) . ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CÂU 1 Có một khổ thơ gồm bốn câu, được mở đầu bằng câu thơ: "Không. có đèn" Em hãy chép các câu thơ tiếp theo để hoàn thi n khổ thơ và cho biết đoạn tơ vừa hoàn thi n nằm trong bài thơ nào? Tác giả là ai? (1 điểm) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 môn văn, ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 môn văn, ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 môn văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay