Đề KSCL tháng 10 + Đáp án Toán 2

2 229 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 13:10

Trờng tiểu học Đồng Tiến Đề khảo sát chất lợng khối 2- Tháng 10 Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Thời gian: 35 phút Bài 1: Tính a) 39 b) 58 c) 47 d) 56 + 22 + 36 + 18 + 25 . . . . Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 19 + 7 > 17 + 9 b) 9 + 8 < 9 + 6 c) 16 + 8 = 28 3 d) 99 + 1 > 66 + 9 Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Có bao nhiêu hình tam giác ? a) 2 hình tam giác. b) 3 hình tam giác. c) 4 hình tam giác. Bài 4: Số ? + 11 + 25 + 9 28 Bài 5: Bao gạo to cân nặng 25 kg, bao gạo bé cân nặng 10 kg. Hỏi cả hai bao gạo cân nặng bao nhiêu ki- lô - gam ? Bài giải . (Lu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Thực hiện: Nguyễn Thị Hợi Đáp án Bài 1: (2đ) . Mỗi phép tính đúng đợc 0,5 điểm. a) 61 b) 94 c) 65 d) 81 Bài 2: (2đ). Mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm. a) Đ b) S c) S d) Đ Bài 3: (1đ). Khoanh vào c Bài 4: (2đ) 37 + 11 73 + 25 +9 28 48 Bài 5: (3đ) - Viết đúng lời giải đợc: 1 điểm. - Đúng phép tính đợc : 1 điểm. - Đúng đáp số đợc : 1 điểm. Bài giải Cả hai bao gạo cân nặng số ki- lô- gam là: 25 + 10 = 35 (kg) Đáp số: 35 kg gạo Thực hiện: Nguyễn Thị Hợi . 56 + 22 + 36 + 18 + 25 . . . . Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 19 + 7 > 17 + 9 b) 9 + 8 < 9 + 6 c) 16 + 8 = 28 3 d) 99 + 1 > 66 + 9 Bài 3: Khoanh. Tiến Đề khảo sát chất lợng khối 2- Tháng 10 Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Thời gian: 35 phút Bài 1: Tính a) 39 b) 58 c) 47 d) 56 + 22 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL tháng 10 + Đáp án Toán 2, Đề KSCL tháng 10 + Đáp án Toán 2, Đề KSCL tháng 10 + Đáp án Toán 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay