bài 9 Nhật Bản tiết 2

23 1,943 25
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 10:10

Bài 9: NHẬT BẢN I.Các ngành kinh tế: 1: CÔNG NGHIỆP: a) Vị thế của công nghiệp Nhật Bản: - CN Nhật bản thu hút gần 30% dân số hoạt động và chiếm khoảng 30 % tổng thu nhập quốc dân. Giá trị sản lượng CN đứng thứ 2 TG sau Hoa kì. - Nhật chiếm vị trí số 1 TG về máy CN và thiết bị điện tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh, sản phẩm tơ tằm, tơ sợi tổng hợp, giấy in báo… - Có nhiều ngành công nghiệp chính-chiếm vị trí cao (tàu biển, xe gắn máy, vi mạch và chất bán dẫn, vật liệu truyền thông, người máy, dệt). Các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Nhật XE MÁY Ô TÔ ĐIỆN TỬ-TIN HỌC NGƯỜI MÁY MÁY ẢNH TÀU BIỂN Các trung tâm công nghiệp chính của Nhật bản - M ứ c đ ộ t ậ p tr u n g c ô n g n g h iệ p c a o (Đ ả o H ô n s u , c ò n lạ i c á c t r u n g tâ m C N tậ p t ru n g c h ủ y ế u ở v e n b i ể n , v e n b i ể n p h ía đ ô n g l ã n h t h ổ - T h á i B ìn h D ư ơ n g ) . - P h â n b ố c h ủ y ế u ở d u y ê n h ả i , n ơ i c ó đ iề u k i ệ n t h u ậ n l ợ i h ơ n đ ể n h ặ p n g u y ê n liệ u ,n h iê n l iệ u c ũ n g n h ư đ ể x u ấ t k h ẩ u c á c s ả n p h ẩ m c ô n g n g h iệ p b) Sự phân bố sản xuất công nghiệp: Các trung tâm công nghiệp chính của Nhật bản [...].. .2: DỊCH VỤ: DỊCH VỤ - Dịch vụ chiếm 68% GDP năm 20 04 - Quan hệ kinh tế của Nhật bao gồm cả nhóm nước phát triển và đang phát triển trên khắp các châu lục - Bạn hàng quan trọng là: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Úc, Đông Nam Á ( Việt Nam ) Người máy Asimômột thành tựu về công nghệ mới của Nhật Bản 3: NÔNG NGHIỆP: -Chỉ đóng góp 1% GDP năm 20 04 -Do diện tích đất nông nghiệp... 50% S đất canh tác - Chè, thuốc lá, dâu tằm là những cây trồng phổ biến ở Nhật bản Sản lượng tơ tằm đứng hàng đầu TG Ngành trồng rau quả được chú trọng phát triển b)Chăn nuôi: • Chăn nuôi tương đối phát triển • Các vật nuôi chính là gà,bò,lợn được nuôi theo các phương pháp tiên tiến trong các trang trại HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN c) Đánh bắt và nuôi trồng thủy,hải sản: •Có tiềm năng về thủy hải sản... sản lượng qua các năm có giảm đi * Tại sao đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng? Tại sao sản lượng cá khai thác của Nhật ngày càng giảm ? HOẠT ĐỘNG NGƯ NGHIỆP NHẬT BẢN II.Bốn vùng kinh tế gần với bốn đảo lớn II/ BỐN VÙNG KINH TẾ GẮN VỚI BỐN ĐẢO LỚN: Tìm trên bản đồ các trung tâm công nghiệp, các cảng biển của các vùng kinh tế thuộc bốn đảo lớn: Tôkiô, Iôcôhama, Ôxca, Phucuôca, Nagôia, . Bài 9: NHẬT BẢN I.Các ngành kinh tế: 1: CÔNG NGHIỆP: a) Vị thế của công nghiệp Nhật Bản: - CN Nhật bản thu hút gần 30% dân số. trung tâm công nghiệp chính của Nhật bản 2: DỊCH VỤ: DỊCH VỤ - Dịch vụ chiếm 68% GDP năm 20 04. - Quan hệ kinh tế của Nhật bao gồm cả nhóm nước phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 9 Nhật Bản tiết 2, bài 9 Nhật Bản tiết 2, bài 9 Nhật Bản tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn