Ứng dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm trong bộ phận camera của công ty Samsung electronic tại Bắc Ninh giai đoạn 20162017

35 4 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:27

Ứng dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm trong bộ phận camera của công ty Samsung electronic tại Bắc Ninh giai đoạn 20162017 Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI NĨI ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động kinh tế xã hội quốc gia, vùng lãnh thổ, đơn vị hoạt động kinh doanh mục đích lợi nhuận kinh tế, tức mục tiêu lợi nhuận.Tuy nhiên khơng bó hẹp phạm vi kinh tế mà tất lĩnh vực khác đời sống xã hội, phải biết khứ, tương lai để từ đưa định hướng, định đắn nhất.Để làm điều này, nước giới người ta áp dụng phương pháp khác nhau, đó có phương pháp sử dụng hiệu phổ biến phương pháp phân tích liệu dự báo kinh tế Vì định hơm có ảnh hưởng đến tương lai tổ chức, tương lai bất định, nên tổ chức: lớn, vùa nhỏ, tư công sử dụng dự báo Các phận chức tài chính, marketing, nhan sự, sản xuất.Ngòai ra, tổ chức phủ phi phủ, câu lạc xã hội, sử dụng nó.Chúng ta dự báo hàng ngày, hàng tháng, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay vài năm Cho đến có nhiều phương pháp khác nhau.Nhưng phương pháp dự báo phổ biến phát triển gần là: phương pháp phân tích, phương pháp san mũ, phương pháp ARIMA.Cùng với phát triển phương pháp dự báo, kiến thức mơn Phân tích dự báo kinh tế, hiểu biết bên nên em chọn đề tài: “ Ứng dụng phương pháp san mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh giai đoạn 2016-2017 ”.Trong thời gian thực tập chuyên ngành em nhận giúp đỡ nhiệt tình giáo Trần Thu Phương cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến Bản thân em cố gắng tìm hiểu nội dung liên quan đạt mục đích tìm hiểu thêm lĩnh vực dự báo, tạo điều kiện củng cố kiến thức, trình độ nghiệp vụ cho thân Mục đích nghiên cứu Nhằm tăng cường áp dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phù hợp với vấn đề cấp thiết Áp dụng cơng cụ thơng tin vào dự báo tình hình sản xuất làm hoạt động sản xuất ngày đạt hiệu đem lại doanh thu lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trong phần báo cáo này, em xin trình bày phương pháp dự báo san mũ nói chung tình hình sản xuất phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh Phân tích phương dự báo san mũ ứng dụng phần mềm Microsoft Excel cho phương pháp dự báo Qua đó, xây dựng demo ứng dụng thực nghiệm phần mềm Microsoft Excel dự báo san mũ dự báo tình hình sản xuất sản phẩm phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh giai đoạn 2016-2017 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài gồm: - Các nghiệp vụ dự báo, phương pháp san mũ - Phần mềm hỗ trợ dự báo Microsoft Excel - Chương trình biểu diễn ứng dụng phần mềm Microsoft Excel cho dự báo Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài mức dự báo tình hình sản xuất phận công ty sản xuất, làm phương hướng xử lý yêu cầu doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu Thu thập tài liệu tác giả, sách giáo trình xuất tình hình thực tế sản xuất công ty Nghiên cứu phát triển lý thuyết phục vụ đề tài Ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đề xuất giải pháp tối ưu cho tình hình sản xuất phận camera công ty Samsung - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu đánh giá tình hình sản xuất phận camera công ty Samsung Kết nghiên cứu dùng để định hướng mức sản xuất tối đa phù hợp cho nhu cầu đáp ứng thị trường Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung đề tài em gồm chương: Chương 1: Tổng quan dự báo phần mềm Microsoft Excel Chương 2: Khảo sát quy trình nghiệp vụ ứng dụng phương pháp san mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh giai đoạn 2016-2017 Chương 3: Ứng dụng phần mềm phần mềm Microsoft Excel cho dự báo Chương TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL 1.1 Tổng quan dự báo 1.1.1 Khái niệm Khái niệm: Trong kinh doanh nhà quản trị phải có phương pháp tiếp cận dự báo phần quan trọng hoạch định kế hoạch kinh doanh.Việc ước lượng hay tính tốn nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ đó, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động thực gọi dự báo Như vậy, dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai sở phân tích khao học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đốn chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Ngày nay, dự báo quan trọng tất ngành, lĩnh vực quan tâm 1.1.2 Ý nghĩa vai trò phân tích liệu dự báo q trình định kinh doanh 1.1.2.1 Ý nghĩa - Dùng để dự báo mức độ tương lai tượng, từ giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trog việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm,… chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển thời gian tới - Nâng cao khả cạnh tranh thị trường công tác dự báo thực tốt - Dự báo xác giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung - Nhà hoạch định kinh doanh đưa sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội toàn kinh tế nhờ vào dự báo xác hay khơng - Nhờ có dự báo sách kinh tế, kế hoạch chương trình phát triển xây dựng có sở khoa học đem lại hiệu kinh tế cao 1.1.2.2 Vai trò - Dự báo tạo lợi cạnh tranh - Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phòng ban như: phòng Kinh doanh, Marketing, phòng sản xuất, phòng Nhân - tài 1.2 Các loại dự báo 1.2.1 Căn vào độ dài thời gian Dự báo phân thành ba loại: - Dự báo dài hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ năm trở lên Thường dùng để dự báo mục tiêu, chiến lược kinh tế trị, khoa học kỹ thuật thời - gian dài tầm vĩ mô Dự báo trung hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ đến năm Thường phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn kinh tế văn hố xã hội… tầm vi - mơ vĩ mô Dự báo ngắn hạn: Là dự báo có thời gian dự báo năm, loại dự báo thường dùng để dự báo lập kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu tầm vi mô vĩ mô khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác đạo kịp thời.Cách phân loại mang tính tương đối tuỳ thuộc vào loại tượng để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại tượng đó: ví dụ dự báo kinh tế, dự báo dài hạn dự báo có tầm dự báo năm, dự báo thời tiết, khí tượng học tuần Thang thời gian dự báo kinh tế dài nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết Vì vậy, thang thời gian đo đơn vị thích hợp (ví dụ: quý, năm dự báo kinh tế ngày dự báo dự báo thời tiết) 1.2.2 Dựa vào phương pháp dự báo Dự báo chia thành nhóm - Dự báo phương pháp chuyên gia: Loại dự báo tiến hành sở tổng hợp, xử lý ý kiến chuyên gia thông thạo với tượng nghiên cứu, từ có phương pháp xử lý thích hợp đề dự đốn, dự đoán cân nhắc đánh giá chủ quan từ chuyên gia Phương pháp có ưu trường hợp dự đoán tượng hay trình bao quát rộng, phức tạp, chịu chi phối khoa học - kỹ thuật, thay đổi môi trường, thời tiết, chiến tranh khoảng thời gian dài Một cải tiến phương pháp Delphi – phương pháp dự báo dựa sở sử dụng tập hợp đánh giá nhóm chuyên gia Mỗi chuyên gia hỏi ý kiến dự báo họ trình bày dạng thống kê tóm tắt Việc trình bày ý kiến thực cách gián tiếp ( tiếp xúc trực tiếp) để tránh tương tác nhóm nhỏ qua tạo nên sai lệch định kết dự báo Sau người ta yêu cầu chuyên gia duyệt xét lại dự báo họ sở tóm tắt tất dự báo có bổ sung thêm - Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, mức độ cần dự báo phải xây dựng sở xây dựng mô hình hồi quy, mơ hình xây dựng phù hợp với đặc điểm xu phát triển tượng nghiên cứu Để xây dựng mơ hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu tượng cần dự báo tượng có liên quan Loại dự báo thường sử dụng để dự báo trung hạn dài hạn tầm vĩ mô - Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa sở dãy số thời gian phản ánh biến động tượng thời gian qua để xác định mức độ tượng tương lai 1.2.3 Căn vào nội dung (đối tượng dự báo) Có thể chia dự báo thành: Dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội, dự báo tự nhiên, thiên văn học… - Dự báo khoa học: Là dự kiến, tiên đoán kiện, tượng, trạng thái hay định xảy tương lai Theo nghĩa hẹp hơn, nghiên cứu khoa học triển vọng tượng đó, chủ yếu đánh giá số lượng khoảng thời gian mà tượng diễn biến đổi - Dự báo kinh tế: Là khoa học dự báo tượng kinh tế tương lai Dự báo kinh tế coi giai đoạn trước công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dự án kế hoạch dài hạn; không đặt nhiệm vụ cụ thể, chứa đựng nội dung cần thiết làm để xây dựng nhiệm vụ Dự báo kinh tế bao trùm phát triển kinh tế xã hội đất nước có tính đến phát triển tình hình giới quan hệ quốc tế Thường thực chủ yếu theo hướng sau: dân số, nguồn lao động, việc sử dụng tái sản xuất chúng, suất lao động; tái sản xuất xã hội trước hết vốn sản xuất cố định: phát triển cách mạng khoa học – kĩ thuật công nghệ khả ứng dụng vào kinh tế; mức sống nhân dân, hình thành nhu cầu phi sản xuất, động thái cấu tiêu dùng, thu nhập nhân dân; động thái kinh tế quốc dân chuyển dịch cấu (nhịp độ, tỉ lệ, hiệu quả); phát triển khu vực ngành kinh tế (khối lượng động thái, cấu, trình độ kĩ thuật , máy, mối liên hệ liên ngành); phân vùng sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên phát triển vùng kinh tế nước, mối liên hệ liên vùng; dự báo phát triển kinh tế giới kinh tế Các kết dự báo kinh tế cho phép hiểu rõ đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội để đặt chiến lược phát triển kinh tế đắn, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển cách chủ động, đạt hiệu cao vững - Dự báo xã hội: Dự báo xã hội khoa học nghiên cứu triển vọng cụ thể tượng, biến đổi, trình xã hội, để đưa dự báo hay dự đoán tình hình diễn biến, phát triển xã hội - Dự báo tự nhiên, thiên văn học, loại dự báo thường bao gồm: + Dự báo thời tiết: Thông báo thời tiết dự kiến thời gian định vùng định Trong dự báo thời tiết có dự báo chung, dự báo khu vực, dự báo địa phương, v.v Về thời gian, có dự báo thời tiết ngắn (1-3 ngày) dự báo thời tiết dài (tới năm) + Dự báo thuỷ văn: Là loại dự báo nhằm tính để xác định trước phát triển trình, tượng thuỷ văn xảy sông hồ, dựa tài liệu liên quan tới khí tượng thuỷ văn Dự báo thuỷ văn dựa hiểu biết quy luật phát triển q trình, khí tượng thuỷ văn, dự báo xuất hiện tượng hay yếu tố cần quan tâm Căn thời gian dự kiến, dự báo thuỷ văn chia thành dự báo thuỷ văn hạn ngắn (thời gian không ngày), hạn vừa (từ đến 10 ngày); dự báo thuỷ văn mùa (thời gian dự báo vài tháng); cấp báo thuỷ văn: thông tin khẩn cấp tượng thuỷ văn gây nguy hiểm Theo mục đích dự báo, có loại: dự báo thuỷ văn phục vụ thi công, phục vụ vận tải, phục vụ phát điện,v.v Theo yếu tố dự báo, có: dự báo lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất, dự báo lũ, v.v… + Dự báo địa lý: Là việc nghiên cứu hướng phát triển mơi trường địa lí tương lai, nhằm đề sở khoa học giải pháp sử dụng hợp lí bảo vệ mơi trường + Dự báo động đất: Là loại dự báo trước địa điểm thời gian có khả xảy động đất Động đất không xảy mà q trình tích luỹ lâu dài, trước biến đổi địa chất, tượng vật lí, trạng thái sinh học bất thường động vật,.v.v Việc dự báo thực sở nghiên cứu đồ phân vùng động đất dấu hiệu báo trước Cho đến nay, chưa thể dự báo xác thời gian động đất xảy 1.3 Các phương pháp dự báo 1.3.1 Phương pháp dự báo định tính Các phương pháp dựa sở nhận xét nhân tố nhân quả, dựa theo doanh số sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt dựa ý kiến khả có liên hệ nhân tố nhân tương lai (Những phương pháp có liên quan đến mức độ phức tạp khác nhau, từ khảo sát ý kiến tiến hành cách khoa học để nhận biết kiện tương lai) Ưu điểm: Dễ dàng thực hiện, khơng đòi hỏi kiến thức mơ hình tốn kinh tế lượng, thường chấp nhận Nhược điểm: Mang tính chủ quan cao, không chuẩn, nhiều năm để trở thành người có khả phán đốn Khơng có phương pháp hệ thống để đánh giá cải thiện mức độ xác Dưới dự báo định tính thường dùng: Lấy ý kiến ban điều hành 10 Ngày 28/10/2009, thức khai trương nhà máy sản xuất với tổng số vớn đầu tư ban đầu lên tới gần 700 triệu USD Đây nhà máy sản xuất điện thoại di động ( ĐTDĐ) có quy mơ lớn Việt Nam, với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm ĐTDĐ cho thị trường toàn cầu Samsung Từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010 lực sản xuất SEV tăng lên lần từ triệu sản phẩm/tháng lên triệu sản phẩm/tháng, xuất lượng hàng hóa trị giá tỷ USD/năm, giải việc làm cho 10.000 lao động Đầu tháng 9/2011, dây chuyền sản xuất ĐTDĐ thứ hai SEV thức vào hoạt động, dây chuyền sản xuất có tính linh hoạt cao, dễ dàng thay đổi theo sản phẩm Năm 2012, lực sản xuất tăng cao Năm 2015, dự án mở rộng Samsung Display trị giá tỷ USD đem lại doanh thu đạt 1,5 tỷ USD Dự tính doanh thu năm 2018 đạt 40 tỷ USD năm 2020 đạt 60 tỷ USD, tạo kinh nghạch xuất lớn tạo 20.000 việc làm cho người lao động Hiện để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường, SEV triển khải thành khu công nghiệp phức hợp Samsung SEV cấp chứng nhận ISO 9001:2008 chất lượng quy trình sản xuất Samsung tiếp tục đầu tư cho SEV để trở thành khu tổ hợp công nghệ cao mang tên Samsung Complex giai đoạn 2015- 2020 Dự án SEV có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội vĩ mô tỉnh Bắc Ninh, vùng kinh tế lân cận kinh tế nước 2.2 Cơ cấu tổ chức ty Samsung electronic Bắc Ninh Bộ máy quản lý công ty tổ chức gọn nhẹ, thông minh, hoạt động có hiệu quả, cung cấp thơng tin cung cấp cho yêu cầu quản lý Việc tổ chức máy quản lý nhiệm vụ ban lãnh đạo công ty, công ty hoạt động hiệu hay không trước hết phụ thuộc vào máy quản lý xếp có khoa học khơng? Phân cơng cơng việc chức năng, nhiệm vụ, công nhân viên làm việc chuyên môn để phát huy khả tiềm lực mình.Và cơng ty Samsung tổ chức máy quản lý với tham gia phòng ban ban giám đốc nhắm tối ưu máy quản lý đem lại lợi ích vô to lớn cho công ty Bộ máy quản lý công ty H Ộ 21 BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG KẾ TỐN BỘ PHẬN MAKETING PHỊNG SẢN XUẤT CƠ BẢN PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ BỘ PHẬN NGUN VẬT LIỆU BỘ PHẬN KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG PHÒNG KINH DOANH XNK BỘ PHẬN QUẢN LÝ VẬN TẢI CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Hình 2.3 Sơ đồ máy quản lý công ty 2.3 Phương pháp san mũ Khái niệm: Phương pháp san mũ ( hay gọi phương pháp dự đốn bình quân mũ) phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn sử dụng nhiều phương pháp dự báo giới - Nếu số phương pháp dự báo thống kê coi giá trị thông tin mức độ dãy số thời gian nhau, phương pháp san mũ lại coi giá trị thông tin mức độ tăng dần kể từ đầu dãy số đến cuối dãy số Vì thực tế số thời gian khác tượng nghiên cứu chịu tác động nhân tố khác cường độ không giống Các mức độ ngày ( cuối dãy số thời gian ) cần phải ý đến nhiều so với mức độ cũ ( đầu dãy số ) Hay nói khác mức độ xa so với thời điểm ngày giá trị thơng - tin, mức độ ảnh hưởng đến dự báo Tùy thuộc vào đặc điểm dãy số thời gian ( chuỗi thời gian ) có biến động xu thế, biến động thời vụ hay không mà phương pháp san mũ sử dụng phương pháp: mơ hình đơn giản, mơ hình xu tuyến tính khơng có biến động thời - vụ, mơ hình xu tuyến tính có biến động thời vụ Cơng thức tính sau:Yt = Yt-1 + α (At-1 –Yt-1) Trong đó: Yt: Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn Yt-1:: Dự báo cho giai đoạn t-1, giai đoạn trước At-1: Số liệu thực tế giai đoạn thứ t-1 Lưu đồ thuật toán phương pháp san mũ 22 Bắt đầu Nhập số liệu thực tế Nhập hệ số san mũ ME = MAE = MPE = x 100% MAPE = x 100% MSE = RMSE = Xuất ra: Giá trị dự báo Sai số trung bình ME Sai số trung bình tuyệt đối MAE Phần trăm sai số trung bình MPE Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE Sai số bình phương MSE Sai số bình phương trung bình chuẩn RMSE Kết thúc Hình2.4 Lưu đồ thuật tốn phương pháp san mũ 23 2.3.1 Ưu điểm hạn chế phương pháp san mũ Ưu điểm: - Đơn giản có kết tương đối xác phù hợp với dự đoán ngắn hạn cho - nhà kinh doanh lập kế hoạch ngắn hạn mức độ vĩ mơ Hệ thống dự báo điều chỉnh thông qua tham số (tham số san - mũ α β) Dễ dàng chương trình hóa phải thực số phép toán sơ câp để xác định giá trị dự báo Hạn chế: - Phương phap san mũ bó hẹp phạm vi dự báo ngắn hạn khơng tính đến thay đổi cấu trúc chuỗi thời gian mà phải tuân thủ tính ổn định theo thời gian cảu quy trình kinh tế- xã hội 2.3.2 Quy trình dự báo Quy trình dự báo chia làm bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu - Các mục tiêu liên quan đến định cần đến dự báo phải nói rõ Nếu - định không thay đổi có dự báo hay khơng nỗ lực dự báo vơ ích Nếu người sử dụng người dự báo có hội thảo luận mục tiêu kết dự báo sử dụng nào, kết dự báo sễ có ý nghĩa quan trọng Bước 2: Xác định dự báo gì? - Khi mục tiêu tổng quát rõ ta phải xác định xác dự báo (cần có trao đổi) + Ví dụ: Chỉ nói dự báo doanh số khơng chưa đủ, mà cần phải hỏi rõ là: Dự báo doanh thu bán hàng (sales revenue) hay số đơn vị doanh số (unit sales) Dự báo theo năm, quý, tháng hay tuần + Nên dự báo theo đơn vị để tránh thay đổi giá Bước 3: Xác định khía cạnh thời gian - Có loại khía cạnh thời gian cần xem xét: Thứ nhất: Độ dài dự báo, cần lưu ý: + Đối với dự báo theo năm: từ đến năm + Đối với dự báo quý: từ năm + Đối với dự báo tháng: từ 12 đến 18 tháng 24 Thứ hai: Người sử dụng người làm dự báo phải thống tính cấp thiết dự báo Bước 4: Xem xét liệu - Dữ liệu cần để dự báo từ nguồn: + Nguồn thơng tin sơ cấp: Thu thập qua khảo sát, chọn mẫu số liệu ghi chép biến số doanh nghiệp Các phương pháp thu thập: vấn trực tiếp, gửi thư, điện thoại + Nguồn thông tin thứ cấp: Bên trong: nội công ty, sổ sách kế tốn Bên ngồi: sách báo, tạp chí, internet, tài liệu thống kê,… - Cần phải lưu ý dạng liệu sẵn có ( thời gian, đơn vị tính,…) - Dữ liệu thường tổng hợp theo biến thời gian, tốt thu thập liệu chưa tổng hợp - Cần trao đổi người sử dụng người làm dự báo Bước 5: Lựa chọn mơ hình - Để chọn phương pháp dự báo thích hợp người làm dự báo phải: + Xác định chất vấn đề dự báo + Bản chất liệu xem xét + Mô tả khả hạn chế phương pháp dự báo tiềm + Xây dựng tiêu chí để định lựa chọn + Một nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình dự báo nhận dạng hiểu chất số liệu lịch sử Bước 6: Đánh giá mô hình - Đối với phương pháp định tính bước phù hợp so với phương - pháp định Đối với phương pháp định lượng, cần phải đánh giá mức độ phù hợp mơ hình (trong phạm vi mẫu liệu) - Đánh giá mức độ xác dự báo (ngồi phạm vi mẫu liệu) - Nếu mơ hình khơng phù hợp, quay lại bước Bước 7: Chuẩn bị dự báo 25 - Nếu nên sử dụng phương pháp dự báo, nên loại phương pháp khác (ví dụ mơ hình hồi quy san mũ Holt, thay mơ hình hồi quy khác nhau) - Các phương pháp chọn nên sử dụng để chuẩn bị cho số dự báo (ví vụ trường hợp xấu nhất, tốt nhất) Bước 8: Trình bày kết dự báo - Kết dự báo phải trình bày rõ ràng cho ban quản lý cho họ hiểu số tính tốn tin cậy kết dự báo - Người dự báo phải có khả trao đổi kết dự báo theo ngôn ngữ mà nhà quản lý hiểu - Trình bày dạng viết dạng nói - Bảng biểu phải ngắn gọn, rõ ràng - Chỉ cần trình bày quan sát dự báo gần - Chuỗi liệu dài trình bày dạng đồ thị (cả giá trị thực dự báo) - Trình bày thuyết trình nên theo hình thức mức độ với phần trình bày viết Bước 9: Theo dõi kết dự báo - Lệch giá trị dự báo giá trị thực phải thảo luận cách tích cực, khách quan cởi mở - Mục tiêu việc thảo luận để hiểu có sai số, để xác định độ lớn sai số - Trao đổi hợp tác người sử dụng người làm dự báo có vai trò quan trọng việc xây dựng trì quy trình dự báo thành cơng Một số khái niệm sử dụng phân tích dự báo + Xu thế: thành phần dài hạn phản ánh xu hướng tăng giảm chuỗi thời gian khoảng thời gian dài + Chu kỳ: thành phần tăng giảm có dạng sóng xung quanh đường xu + Mùa vụ: thành phần thay đổi lặp lặp lại từ năm sang năm khác + Tính ngẫu nhiên: thành phần thay đổi bất thường - Các phương pháp dự báo liệu dừng (dự báo thơ, trung bình di động, ARMA, ) 26 Được sử dụng khi: + Môi trường đối tượng dự báo không thay đổi + Thiếu liệu + Thực điều chỉnh đơn giản đạt ổn định + Chuỗi liệu chuyển đổi sang dạng ổn định + Dữ liệu sai số dự báo - Các phương pháp dự báo liệu xu (trung bình di động, san mũ Holt, hồi quy đơn, ARIMA) Được sử dụng khi: + Tăng suất hay công nghệ làm thay đổi lối sống Dân số tăng làm tăng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ Các biến bị ảnh hưởng lạm phát như: lương, chi phí sản xuất, sinh hoạt Mức độ chấp nhận thị trường gia tăng - Các phương pháp dự báo liệu mùa vụ (san mũ winter, hồi quy bội, ARIMA, ) Được sử dụng khi: + Thời tiết ảnh hưởng đến biến xem xét + Niên lịch ảnh hưởng đến biến xem xét - Các phương pháp sử dụng với liệu chu kỳ (hồi quy bội, ARIMA, ) Được sử dụng + Chu kỳ kinh doanh bị ảnh hưởng biến xem xét + Chuyển biến sở thích chung thời trang, âm nhạc, + Chuyển biến dân số đói, thiên tai,… + Chuyển dịch chu kỳ vòng đời sản phẩm 2.3.3 Thu thập xử lý liệu - Số lượng loại số liệu sẵn có: nội hay bên ngồi; số liệu có dạng mong muốn hay khơng, giá trị hay đơn vị - Có thể có q nhiều liệu - Có thể thiếu giá trị cần ước tính - Có thể phải chuyển đổi đơn vị tính - Có cần phải xử lý trước - Số liệu: + Bộ số liệu thu thập để dự báo liệu số tình hình sản xuất phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh thông qua sản lượng 27 + Sản lượng sản xuất phận lựa chọn qua quý năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dựa số liệu thức tế sản xuất sản phẩm bình quân 60-70 nghìn sản phẩm/ngày Bảng 2.1: Tình hình sản xuất phận camera Samsung Bắc Ninh Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sản lượng sản xuất (sản phẩm) Quí I Quí II Quí III Quí VI 5710 6070 5520 6370 5620 6110 5730 6390 5740 5510 6210 6280 6070 6070 5520 6370 5710 6210 6210 6070 ? ? ? ? ? ? ? ? 28 Chương ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO 3.1 Đặt vấn đề Ngày nay, giớ đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, với tiến khoa học kỹ thuật vượt bậc, đặc biệt công nghệ thông tin Việt Nam đường hội nhập vào kinh tế giớ đó, mơi trường mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều hội, song khơng thách thức cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực Do đó, doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện nâng cao chế quản lý kinh tế, đặc biệt cơng tác dự báo tài tìm kiếm đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt để đảm bảo thị phần, thực cách tốt chiến lược phát triển Trong công tác quản lý sản xuất, hiểu thị tình hình sản xuất, dự báo sản lượng cho q trình ảnh hưởng xun suốt q trình sản xuất kinh doanh.Vì lí đó, dự báo tình hình sản xuất vấn đế trọng tâm hoạt động sản xuất 3.2 Giải toán Bước 1: Thu thập tổ chức số liệu Dựa vào số liệu thực tế tình hình sản xuất phận camera cơng ty Samsung electronic Bắc Ninh sau: 29 Bảng 2: Bảng sản lượng sản xuất sản phẩm phận camera - Bước 2: Phân tích dự báo Sử dụng công cụ phần mềm Microsoft Excel để phân tích dự báo sau Ta vào Data, chọn Data analysis 30 - Sau xuất hộp thoại chọn Exponential Smoothing, OK - Kéo thả chuột thao tác thông số để dự báo (Input, Output) Và cuối ta kết dự báo sau: Bảng 3: Kết phân tích dự báo phương pháp san mũ Bảng 4: Biểu đồ so sánh sản lượng sản xuất thực tế qua quý sản lượng dự báo 31 Bước 3: Dự báo tình hình sản xuất cho Quí: Quí I, Quí II, Quí III, Q VI giai đoạn 2016- 2017 Cơng thức tính sau: Ft = Ft-1+ α (At-1−Ft-1) Trong : Ft: Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn Ft-1: Dự báo cho giai đoạn thứ t-1, giai đoạn trước At-1: Số liệu thực tế giai đoạn thứ t-1 32 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài, em thu số kết sau đây: - Nghiên cứu khái quát phân tích liệu dự báo kinh tế - Nghiên cứu khái quát thu thập, xử lý tổ chức liệu - Nghiên cứu số phương pháp phân tích dự báo: hồi quy tuyến tính, san mũ, trung bình động, holt – winter… - Xây dựng quy trình phân tích dự báo tình hình sản xuất qua phương pháp san mũ - Xây dựng chương trình phân tích tình hình sản xuất cho phận camera công ty Samsung electronic Bắc Ninh Trong tương lai em tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu hoàn thiện chức dự báo nhiều phương pháp Qua đó, đánh giá lựa chọn phương pháp phân tích liệu phù hợp 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải Yến, (2013), Phân tích liệu dự báo kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Phạm Thị Thắng,Phạm Thị Kim Vân, (2007), Sử dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích dự báo tác động vốn đầu tư trực tiếp nước phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, Đề tài NCKH Cấp Bộ 01/05/06 - 01/05/07 [3] Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Lê Anh Tú, (2013), Một phương pháp phân tích dự báo sản lượng chè Tỉnh Thái Nguyên, trang 65-70, Số 10 tập 110 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên [4] Hoàng Phương, Minh Hồng, (1997), Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel, NXB Thống Kê 34 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm trong bộ phận camera của công ty Samsung electronic tại Bắc Ninh giai đoạn 20162017, Ứng dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm trong bộ phận camera của công ty Samsung electronic tại Bắc Ninh giai đoạn 20162017, PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL, 1 Tổng quan về dự báo, 3 Các phương pháp dự báo, Sai số bình phương trung bình chuẩn, KHẢO SÁT VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ ĐỂ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG BỘ PHẬN CAMERA CỦA CÔNG TY SAMSUNGELECTRONIC TẠI BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2017, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn