PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

41 7 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:17

PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊNPHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤ MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO 1.1 Chuỗi theo thời gian 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Các thành phần chuỗi theo thời gian 1.2 Tổng quan phân tích dự báo .5 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ý nghĩa 1.2.3 Vai trò 1.3 Các loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo .6 1.3.2 Dựa vào phương pháp dự báo .7 1.3.3 Căn vào nội dung (đối tượng dự báo) 1.4 Các phương pháp dự báo 1.4.1 Phương pháp dự báo định tính 1.4.2 Phương pháp dự báo định lượng .11 1.5 Giới thiệu phần mềm Microsoft Excel .14 1.5.1 Phần mềm Microsoft Excel gì? .14 1.5.2 Một số hình ảnh giao diện Excel .16 1.5.3 Sử dụng Excel 21 Chương PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SAN BẰNG MŨ .22 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên 22 2.1.1 Giới thiệu chung .22 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty .23 2.2 Phương pháp dự báo san mũ 24 2.3 Quy trình dự báo 26 Chương PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN 29 3.1 Đặt vấn đề .29 3.2 Giải toán 29 3.2.1 Giao diện 30 3.2.2 Giao diện nhập doanh thu thực tế .31 3.2.3 Phân tích dự báo doanh thu 32 3.2.4 Báo cáo dự báo doanh thu 35 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 38 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ phần workbook 15 Hình 1.2 Giao diện Excel 16 Hình 1.3 Các lệnh thực đơn Office 17 Hình 1.4 Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanh 18 Hình 1.5 Hộp thoại để chế biến lệnh truy cập nhanh .19 Hình 1.6 Thanh Ribbon 19 Hình 1.7 Thực đơn ngữ cảnh 21 Hình 2.1 Tổ chức máy quản lý cơng ty cổ phần đầu tư thương mại 23 TNG- Thái Nguyên 23 Hình 2.2 Lưu đồ thuật toán phương pháp san mũ 25 Hình 3.1 Giao diện 30 Hình 3.2 Giao diện doanh thu thực tế .31 Hình 3.3 Bổ sung thêm Add – Ins .32 Hình 3.4 Cơng cụ Data Analysis .32 Hình 3.5 Lựa chọn phương pháp san mũ 33 Hình 3.6 Thơng số mơ hình san mũ 33 Hình 3.7 Dự báo doanh thu với α=0.3 .34 Hình 3.8 Dự báo doanh thu với α=0.5 .34 Hình 3.9 Giao diện báo cáo doanh thu dự báo 35 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Việt Nam đường hội nhập vào kinh tế thị trường, mơi trường mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều hội, song khơng thách thức cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực Do đó, doanh nghiệp phải khơng ngừng hoàn thiện nâng cao chế quản lý kinh tế, đặc biệt cơng tác dự báo tài tìm kiếm đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt để đảm bảo thị phần, thực cách tốt chiến lược phát triển Trong công tác quản lý, hiểu thị trường, dự báo tình hình nhu cầu vấn đề cốt tử với doanh nghiệp, điều ảnh hưởng xun suốt q trình sản xuất kinh doanh.Vì lí đó, dự báo doanh thu nghiên cứu thị trường vấn đế trọng tâm hoạt động điều hành Mục đích nghiên cứu đề tài Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động doanh nghiệp vấn đề cấp thiết Áp dụng công nghệ thông tin vào việc dự báo khảo sát quan hệ khách hàng làm hoạt động đạt hiệu cao vả phương diện thời gian chi phí, góp phần vào thực doanh nghiệp điện tử thương mại điện tử Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài bao gồm: + Các nghiệp vụ kế tốn bán hàng, marketing sản phẩm + Ngơn ngữ lập trình, phần mềm thống kê + Chương trình biểu diễn ngôn ngữ tin học - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài mức nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào dự báo doanh thu quan hệ khách hàng, làm phương hướng xử lý yêu cầu doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu cụ thể Ý nghĩa khoa học thực tiễn Về khoa học, nghiên cứu hướng người áp dụng công nghệ thông tin ngày nhiều vào sống, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, để tăng suất, giảm chi phí, hướng tới xây dựng ứng dụng toàn diện tất lĩnh vực, yêu cẩu kinh tế Về thực tiễn, áp dụng công nghệ thông tin cho lĩnh vực, công việc doanh nghiệp làm tăng giá trị đầu tư hiệu quả, dần đưa doanh nghiệp hướng đến đầu tư công nghệ thông tin vào mặt để phát triển doanh nghiệp điện tử Nội dung nghiên cứu Bố cục báo cáo gồm chương: - Cơ sở lý thuyết dự báo doanh thu nghiên cứu thị trường - Ứng dụng thực tế vào doanh nghiệp - Xây dựng chương trình Demo Do việc áp dụng kiến thức học vào thực tế gặp nhiều khó khăn kiến thức lý luận thực tiễn em hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót định Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến bổ sung từ Thầy nhóm nghiên cứu khác để báo cáo em hoàn thiện Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO 1.1 Chuỗi theo thời gian 1.1.1 Định nghĩa Chuỗi theo thời gian chuỗi gía trị đại lượng ghi nhận theo thời gian Ví dụ:  Số lượng hàng bán 12 tháng công ty Các giá trị chuỗi theo thời gian đại lượng X ký hiệu X1, X2, ………, Xt, … Xn, với Xt, gía trị quan sát X thời điểm t 1.1.2 Các thành phần chuỗi theo thời gian Các nhà thống kê thường chia chuỗi theo thời gian làm thành phần: - Thành phần xu hướng dài hạn (long-term trend component) - Thành phần mùa (Seasonal component) - Thành phần chu kỳ (Cyclical component) - Thành phần bất thường (irregular component) 1.1.2.1 Thành phần xu hướng dài hạn Thành phần dùng để xu hướng tăng giảm đại lượng X khoảng thời gian dài Về mặt đồ thị thành phần diễn tả đường thẳng hay đường cong tròn (Smooth curve) 1.1.2.2 Thành phần mùa Thành phần thay đổi đại lượng X theo mùa năm (có thể theo tháng năm) Ví dụ: - Lượng tiêu thụ chất đốt tăng vào mùa đông giảm vào mùa hè Ngược lại lượng tiêu thụ xăng tăng vào mùa hè giảm vào mùa đông - Lượng tiêu thụ đồ dùng học tập tăng vào mùa khai trường 1.1.2.3 Thành phần chu kỳ Thành phần thay đổi đại lượng X theo chu kỳ Sự khác biệt thành phần so với thành phần mùa chu kỳ dài năm Để đánh gía thành phần chu kỳ gía trị chuỗi theo thời gian quan sát năm Ví dụ: Lượng dòng chảy đến hồ chứa Trị An từ năm 1959 đến 1985 1.1.2.4 Thành phần bất thường Thành phần dùng để thay đổi bất thường gía trị chuỗi theo thời gian Sự thay đổi khơng thể dự đốn số liệu kinh nghiệm qúa khứ, mặt chất khơng có tính chu kỳ 1.2 Tổng quan phân tích dự báo 1.2.1 Khái niệm Dự báo hình thành từ đầu năm 60 kỉ 20 Khoa học dự báo với tư cách ngành khoa học độc lập có hệ thống lí luận, phương pháp luận phương pháp hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu dự báo Người ta thường nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hiệu dự báo phần quan trọng hoạch định Khi nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động mà họ thực Bước hoạch định dự báo ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Như vậy, dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đốn chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Ngày nay, dự báo nhu cầu thiếu hoạt động kinh tế - xác hội, khoa học - kỹ thuật, tất ngành khoa học quan tâm nghiên cứu 1.2.2 Ý nghĩa - Dùng để dự báo mức độ tương lai tượng, qua giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển thời gian tới (kế hoạch cung cấp yếu tố đầu vào như: lao động, nguyên vật liệu, tư liệu lao động… yếu tố đầu dạng sản phẩm vật chất dịch vụ) - Trong doanh nghiệp công tác dự báo thực cách nghiêm túc tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thị trường - Dự báo xác giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung - Dự báo xác để nhà hoạch định sách phát triển kinh tế văn hố xã hội tồn kinh tế quốc dân - Nhờ có dự báo sách kinh tế, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xây dựng có sở khoa học mang lại hiệu kinh tế cao - Nhờ có dự báo thường xuyên kịp thời, nhà quản trị doanh nghiệp có khả kịp thời đưa biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh tế đơn vị nhằm thu hiệu sản xuất kinh doanh cao 1.2.3 Vai trò - Dự báo tạo lợi cạnh tranh - Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phòng ban như: phòng Kinh doanh Marketing, phòng Sản xuất phòng Nhân sự, phòng Kế tốn – tài 1.3 Các loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo Dự báo phân thành ba loại - Dự báo dài hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ năm trở lên Thường dùng để dự báo mục tiêu, chiến lược kinh tế trị, khoa học kỹ thuật thời gian dài tầm vĩ mô - Dự báo trung hạn: Là dự báo có thời gian dự báo từ đến năm Thường phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn kinh tế văn hoá xã hội… tầm vi mô vĩ mô - Dự báo ngắn hạn: Là dự báo có thời gian dự báo năm, loại dự báo thường dùng để dự báo lập kế hoạch kinh tế, văn hố, xã hội chủ yếu tầm vi mơ vĩ mô khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác đạo kịp thời Cách phân loại mang tính tương đối tuỳ thuộc vào loại tượng để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại tượng đó: ví dụ dự báo kinh tế, dự báo dài hạn dự báo có tầm dự báo năm, dự báo thời tiết, khí tượng học tuần Thang thời gian dự báo kinh tế dài nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết Vì vậy, thang thời gian đo đơn vị thích hợp ( ví dụ: quý, năm dự báo kinh tế ngày dự báo dự báo thời tiết) 1.3.2 Dựa vào phương pháp dự báo Dự báo chia thành nhóm - Dự báo phương pháp chuyên gia: Loại dự báo tiến hành sở tổng hợp, xử lý ý kiến chuyên gia thông thạo với tượng nghiên cứu, từ có phương pháp xử lý thích hợp đề dự đốn, dự đốn cân nhắc đánh giá chủ quan từ chuyên gia Phương pháp có ưu trường hợp dự đốn tượng hay q trình bao quát rộng, phức tạp, chịu chi phối khoa học - kỹ thuật, thay đổi môi trường, thời tiết, chiến tranh khoảng thời gian dài Một cải tiến phương pháp Delphi – phương pháp dự báo dựa sở sử dụng tập hợp đánh giá nhóm chuyên gia Mỗi chuyên gia hỏi ý kiến dự báo họ trình bày dạng thống kê tóm tắt Việc trình bày ý kiến thực cách gián tiếp ( khơng có tiếp xúc trực tiếp) để tránh tương tác nhóm nhỏ qua tạo nên sai lệch định kết dự báo Sau người ta yêu cầu chuyên gia duyệt xét lại dự báo họ sở tóm tắt tất dự báo có bổ sung thêm - Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, mức độ cần dự báo phải xây dựng sở xây dựng mơ hình hồi quy, mơ hình xây dựng phù hợp với đặc điểm xu phát triển tượng nghiên cứu Để xây dựng mơ hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu tượng cần dự báo tượng có liên quan Loại dự báo thường sử dụng để dự báo trung hạn dài hạn tầm vĩ mô - Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa sở dãy số thời gian phản ánh biến động tượng thời gian qua để xác định mức độ tượng tương lai  Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn máy quản lý - Tổng giám đốc công ty: Là người đứng đầu công ty, điều hành hoạt động công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, công ty tập thể lao động - Giám đốc chi nhánh: người đứng đầu chi nhánh, điều hành hoat động chi nhánh chịu trách nhiệm trước pháp luật, chi nhánh công ty tập thể lao động - Cơng ty có phó giám đốc giúp đỡ việc quản trị, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh công ty - Phòng kế tốn: Có nhiệm vụ hạch tốn kế tốn, đánh giá hoạt động kinh doanh nhà cung cấp nhằm đạt mục tiêu có nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt, đồng thời tối thiểu hóa chi phí - Phòng kinh doanh: Trực tiếp chịu trách nhiệm thực hoạt động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng khách hàng tiềm doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu doanh số, thị phần - Phòng quản lý: Có nhiệm vụ quản lý tồn nhân lực công ty, tham mưu cho giám đốc xếp, bố trí nhân lực hợp lý - Phòng phân tích thiết kế: Có nhiệm vụ phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch thiết kế dự án, ước lượng cầu mặt hàng cụ thể công ty dài hạn ngắn hạn - Phòng maketing: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng - Đứng đầu công ty hội đồng quản trị, sau đến tổng giám đốc trực tiếp phân quyền cho phó tổng giám đốc phòng ban Cơng ty có cách bố trí phòng ban riêng biệt có ưu điểm tạo nên tính độc lập phòng ban, hạn chế tác động gây cản trở phòng ban có chức nhiệt vụ riêng biệt, công việc người riêng biệt khác 2.2 Phương pháp dự báo san mũ Điều hòa mũ đưa dự báo cho giai đoạn trước thêm vào lượng điều chỉnh để có lượng dự báo cho giai đoạn Sự điều chỉnh tỷ lệ sai số dự báo giai đoạn trước tính cách nhân số dự báo giai đoạn trước với hệ số nằm Hệ số gọi hệ số điều hòa Cơng thức tính sau: Ft = Ft-1+ α (At-1−Ft-1) Trong : Ft: Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn 24 Ft-1: Dự báo cho giai đoạn thứ t-1, giai đoạn trước At-1: Số liệu thực tế giai đoạn thứ t-1 + Lưu đồ thuật toán phương pháp san mũ Bắt đầu Nhập số liệu thực tế Nhập hệ số san mũ ME = MAE = MPE = x 100% MAPE = x 100% MSE = RMSE = Xuất ra: Giá trị dự báo Sai số trung bình ME Sai số trung bình tuyệt đối MAE Phần trăm sai số trung bình MPE Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE Sai số bình phương MSE Sai số bình phương trung bình chuẩn RMSE Kết thúc Hình 2.2 Lưu đồ thuật toán phương pháp san mũ 25 2.3 Quy trình dự báo Quy trình dự báo chia thành bước Các bước bắt đầu kết thúc với trao đổi (communication), hợp tác (cooperation) cộng tác (collaboration) người sử dụng người làm dự báo Bước 1: Xác định mục tiêu - Các mục tiêu liên quan đến định cần đến dự báo phải nói rõ Nếu định khơng thay đổi có dự báo hay khơng nỗ lực thực dự báo vơ ích - Nếu người sử dụng người làm dự báo có hội thảo luận mục tiêu kết dự báo sử dụng nào, kết dự báo có ý nghĩa quan trọng Bước 2: Xác định dự báo Khi mục tiêu tổng quát rõ ta phải xác định xác dự báo (cần có trao đổi) - Ví dụ: Chỉ nói dự báo doanh số khơng chưa đủ, mà cần phải hỏi rõ là: Dự báo doanh thu bán hàng (sales revenue) hay số đơn vị doanh số (unit sales) Dự báo theo năm, quý, tháng hay tuần - Nên dự báo theo đơn vị để tránh thay đổi giá Bước 3: Xác định khía cạnh thời gian Có loại khía cạnh thời gian cần xem xét: - Thứ nhất: Độ dài dự báo, cần lưu ý: + Đối với dự báo theo năm: từ đến năm + Đối với dự báo quý: từ năm + Đối với dự báo tháng: từ 12 đến 18 tháng - Thứ hai: Người sử dụng người làm dự báo phải thống tính cấp thiết dự báo Bước 4: Xem xét liệu - Dữ liệu cần để dự báo từ nguồn: + Nguồn thơng tin sơ cấp: Thu thập qua khảo sát, chọn mẫu số liệu ghi chép biến số doanh nghiệp 26 Các phương pháp thu thập: vấn trực tiếp, gửi thư, điện thoại + Nguồn thông tin thứ cấp: Bên trong: nội công ty, sổ sách kế tốn Bên ngồi: sách báo, tạp chí, internet, tài liệu thống kê,… - Cần phải lưu ý dạng liệu sẵn có ( thời gian, đơn vị tính,…) - Dữ liệu thường tổng hợp theo biến thời gian, tốt thu thập liệu chưa tổng hợp - Cần trao đổi người sử dụng người làm dự báo Bước 5: Lựa chọn mơ hình - Để chọn phương pháp dự báo thích hợp người làm dự báo phải: + Xác định chất vấn đề dự báo + Bản chất liệu xem xét + Mô tả khả hạn chế phương pháp dự báo tiềm + Xây dựng tiêu chí để định lựa chọn + Một nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình dự báo nhận dạng hiểu chất số liệu lịch sử Bước 6: Đánh giá mơ hình - Đối với phương pháp định tính bước phù hợp so với phương pháp định lượng - Đối với phương pháp định lượng, cần phải đánh giá mức độ phù hợp mơ hình (trong phạm vi mẫu liệu) - Đánh giá mức độ xác dự báo (ngồi phạm vi mẫu liệu) - Nếu mơ hình khơng phù hợp, quay lại bước Bước 7: Chuẩn bị dự báo - Nếu nên sử dụng phương pháp dự báo, nên loại phương pháp khác (ví dụ mơ hình hồi quy san mũ Holt, thay mơ hình hồi quy khác nhau) - Các phương pháp chọn nên sử dụng để chuẩn bị cho số dự báo (ví vụ trường hợp xấu nhất, tốt nhất) Bước 8: Trình bày kết dự báo 27 - Kết dự báo phải trình bày rõ ràng cho ban quản lý cho họ hiểu số tính tốn tin cậy kết dự báo - Người dự báo phải có khả trao đổi kết dự báo theo ngôn ngữ mà nhà quản lý hiểu - Trình bày dạng viết dạng nói - Bảng biểu phải ngắn gọn, rõ ràng - Chỉ cần trình bày quan sát dự báo gần - Chuỗi liệu dài trình bày dạng đồ thị (cả giá trị thực dự báo) - Trình bày thuyết trình nên theo hình thức mức độ với phần trình bày viết Bước 9: Theo dõi kết dự báo - Lệch giá trị dự báo giá trị thực phải thảo luận cách tích cực, khách quan cởi mở - Mục tiêu việc thảo luận để hiểu có sai số, để xác định độ lớn sai số - Trao đổi hợp tác người sử dụng người làm dự báo có vai trò quan trọng việc xây dựng trì quy trình dự báo thành cơng 28 Chương PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CƠNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN 3.1 Đặt vấn đề Việt Nam đường hội nhập vào kinh tế thị trường, mơi trường mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều hội, song không thách thức cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực Do đó, doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện nâng cao chế quản lý kinh tế, đặc biệt công tác dự báo tài tìm kiếm đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt để đảm bảo thị phần, thực cách tốt chiến lược phát triển Trong công tác quản lý, hiểu thị trường, dự báo tình hình nhu cầu vấn đề cốt tử với doanh nghiệp, điều ảnh hưởng xun suốt q trình sản xuất kinh doanh.Vì lí đó, dự báo doanh thu nghiên cứu thị trường vấn đế trọng tâm hoạt động điều hành 3.2 Giải toán * Thu thập tổ chức liệu Dựa vào Số liệu trích dẫn từ báo cáo tài Cơng ty cổ phần TNG Thái Ngun Nhóm tác giả tiến hành thu thập doanh thu bán hàng dịch vụ Công ty qua năm qua bảng số liệu sau: Bảng 3.1 Bảng số liệu thống kê doanh thu công ty cổ phần TNG Thời gian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu (Đơn vị VNĐ) 109,071,389,361 184,081,125,307 335,920,386,388 517,542,693,828 473,530,263,078 522,829,159,027 946,604,912,914 1,009,219,646,016 1,086,684,796,425 1,277,233,901,599 1,335,407,708,504 3.2.1 Giao diện 29 Hình 3.1 Giao diện 30 3.2.2 Giao diện nhập doanh thu thực tế Hình 3.2 Giao diện doanh thu thực tế 31 3.2.3 Phân tích dự báo doanh thu * Phân tích dự báo + Để sử dung cơng cụ Data Analysis excel tiến hành thêm add-ins Analysis Toolpak Analysis Toolpak - VBA Hình 3.3 Bổ sung thêm Add – Ins + Sau bổ sung công cụ Data Analysis xuất tab Add-ins Thanh cơng cụ Hình 3.4 Cơng cụ Data Analysis 32 + Lựa chọn phương pháp san mũ cơng cụ Data Analysis có tên Exponential Smoothing Hình 3.5 Lựa chọn phương pháp san mũ + Xác định thơng số cho mơ hình san mũ Hình 3.6 Thơng số mơ hình san mũ Trong đó:  Input Range vùng liệu thu thập  Damping factor hệ số điều hòa  Labels tích vùng liệu chọn có dòng liệu số  Output Range vùng xuất kết  Chart Output tích muốn xuất biểu đồ báo cáo  Standard Errors tích muốn xuất sai số dự báo + Qua q trình nhập thơng số tiến hành dự báo ta thu kết sau: 33 Hình 3.7 Dự báo doanh thu với α=0.3 Hình 3.8 Dự báo doanh thu với α=0.5 34 3.2.4 Báo cáo dự báo doanh thu Hình 3.9 Giao diện báo cáo doanh thu dự báo * Dự báo doanh thu cho năm 2016 Cơng thức tính sau: Ft = α * Yt-1+ (1-α)Ft-1 Trong : Ft: Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn Ft-1: Dự báo cho giai đoạn thứ t-1, giai đoạn trước At-1: Số liệu thực tế giai đoạn thứ t-1 Ta sử dụng số san (α) F2 = α Y1 + (1-α) F1 F3 = α Y2 + (1-α) F2 … F12 = α Y11 + (1-α) F11 F13 = α Y12 + (1-α) F12 Vậy doanh thu dự báo cho năm 2016 F2016 = 0.3* Y (2015) +((1-0.3)*F(2015) =0.3 * Doanh thu thực tế Doanh thu dự báo (2015) F (2016)= 1,246,108 (Triệu đồng) + α = 0.5 F (2016)= 1230411,5 (Triệu đồng) 35 (2015) + (1-0.3)* KẾT LUẬN Kết đạt được:  Tìm hiểu Ứng dụng Microsoft Excel  Hệ thống chức bố trí rõ ràng, đơn giản, thống giúp cho người lần tiếp cận nhanh chóng làm quen sử dụng  Đưa báo cáo, thống kê chi tiết giúp nhà quản lý tiết kiệm thời gian công sức Đánh giá hệ thống:  Ưu điểm: Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài, em thu số kết sau đây: - Nghiên cứu khái quát phân tích liệu dự báo kinh tế - Nghiên cứu khái quát thu thập, xử lý tổ chức liệu - Nghiên cứu số phương pháp phân tích dự báo: hồi quy tuyến tính, san mũ, trung bình động, holt – winter… - Xây dựng quy trình phân tích dự báo kinh tế - Xây dựng chương trình phân tích chuỗi theo thời gian dự báo doanh thu cho Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên  Hạn chế: - Đề tài sử dụng phương pháp chưa thể sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để thấy nhìn doanh thu tác động nhiều yếu tố  Hướng phát triển:Trong tương lai em tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu hoàn thiện chức dự báo nhiều phương pháp Qua đó, đánh giá lựa chọn phương pháp phân tích liệu phù hợp  Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế - Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập chuyên ngành này.Em xin bày tỏ long kính trọng biết ơn sâu sắc tới cô Trần Thu Phương cô Nguyễn Thị Kim Tuyến hướng dẫn, bảo, đóng góp cho em ý kiến sâu sắc cho em suốt q trình làm để em hồn thiện thực tập chuyên ngành TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 [1] Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải Yến, (2013), Phân tích liệu dự báo kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Phạm Thị Thắng,Phạm Thị Kim Vân, (2007), Sử dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích dự báo tác động vốn đầu tư trực tiếp nước phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, Đề tài NCKH Cấp Bộ 01/05/06 - 01/05/07 [3] Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Lê Anh Tú, (2013), Một phương pháp phân tích dự báo sản lượng chè Tỉnh Thái Nguyên, trang 65-70, Số 10 tập 110 Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên [4] Vũ Xuân Nam, Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, (2012), Phương pháp hồi quy bội dự báo ứng dụng vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông Viễn thông Thái Nguyên, Trang 87-92,số 102, tập Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Ngun [5] Báo cáo tài Cơng ty cổ phần TNG Thái Nguyên, (2015), http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/TNG/IncSta/2012/0/3/0/ket-qua-hoat-dong-kinhdoanh-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-tng.chn 37 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 38
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN, PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN, THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SAN BẰNG MŨ, CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn