TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA 12 BAIKIEMTRA TUAN4

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 11:03

BÀI KIỂM TRA TUẦN -LỚP 12 Hệ thống Giáo dục Hóa học Online ChinhChem.com Từ 01/07/2019 - đến 07/07/2019 Tích đáp án khóa học online Hướng dẫn giải có website ƠN TẬP Hóa học ChinhChem Lý thuyết : Este - Lipit NỘI DUNG ĐỀ THI Nhận định Câu Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức tổng quát CnH2nO2 (n ≥ 2) Chất béo trieste glixerol axit béo no khơng no Este có nhiệt độ sơi thấp axit có số nguyên tử cacbon Este nặng nước tan nước Este thường có mùi thơm dễ chịu Este chất lỏng chất rắn nhiệt độ thường Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm Thủy phân este môi trường axit thu axit cacboxylic ancol 10 11 Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH thu natri axetat anđehit fomic Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm chuối chín 12 Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O có tỉ lệ mol 1: 13 (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 chất béo dạng lỏng nhiệt độ thường 14 Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH axit H nhóm –OH ancol 15 Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng 16 Vinyl axetat phản ứng với dd NaOH sinh ancol etylic 17 Thuỷ phân benzyl axetat thu phenol 18 Chất béo đieste glixerol với axit béo 19 Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu Đúng Sai 20 Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch 21 Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol 22 Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 23 Chất béo este glixerol axit béo 24 Hiđro hố hồn tồn triolein thu tristearin 25 Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo axit béo glixerol 26 Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm 27 Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni 28 Chất béo trieste etylen glicol với axit béo 29 Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước 30 Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol 31 Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn 32 Triolein có cơng thức phân tử C 57H106O6 33 Chất béo triete glixerol với axit béo 34 Dầu ăn mỡ bôi trơn có thành phần nguyên tố 35 Chất béo chất rắn không tan nước 36 Lipit loại chất béo 37 Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật 38 Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng chiều 39 Thủy phân chất béo thu glixerol 40 Thầy ChinhChem đẹp trai
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA 12 BAIKIEMTRA TUAN4, TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA 12 BAIKIEMTRA TUAN4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn