Giáo án phụ đạo toán lớp 7

95 11 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 07:48

Giáo án: Bồi dưỡng & PĐ Toán GV: Lê Trọng Tới GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG & PHỤ ĐẠO TOÁN Ngày 20/8/2012 soạn: B1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA CÁC SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Ôn tập, mở rộng phát triển tập hợp Q, phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Kĩ năng: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, so sánh số hữu tỉ - Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt sáng tạo II CHUẨN BỊ: GV: Hệ thống câu hỏi, tập phù hợp với mục tiêu vừa sức HS HS: Ôn tập theo HS GV III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động GV & HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: Ôn tập, mở rộng phần lí thuyết:(phụ đạo) I Tập hợp Q số hữu tỉ ?1 Nêu khái niệm tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu? Các loại số thuộc tập hợp Q ? I Tập hợp Q Số hữu tỉ số viết dạng phân số a/b với a, b Z,b - Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ: Q + - - Tập Q gồm Q , Q số Bất kì số hữu tỉ biểu diễn trục số ?2 Trên trục số số hữu tỉ - Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ x đgl điểm x biểu diễn ? Với số hữu tỉ x, y ta ln có: x = y x > y; x < y * Ta so sánh số hữu tỉ cách viết chúng dạng ?3 Với số hữu tỉ x, y so phân số so sánh hai phân số sánh chúng có khả * Nếu x < y trục số điểm x bên trái điểm y xảy ra? Ta so *Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương; Số hữu tỉ nhỏ sánh chúng nào? gọi số hữu tỉ âm * Số số hữu tỉ dương không số hữu tỉ âm Cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y ta viết chúng dạng ?4 Nêu cách cộng, trừ hai số hữu phân số có mẫu số dương áp dụng quy tắc cộng, tỉ ? trừ phân số Với x = a , y b thì: x + y = a b a b ; m m m m x-y= a b a b m m m Khi chuyển hạng tử từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng * Với x, y, z Q: x+y=z x=z - y y=z- x x+y-z=0 QT: Muốn nhân phân số với phân số ta nhân tử số với tử số, m ?5 Nêu quy tắc chuyển vế ? ?6 Nêu quy tắc nhân phân số mẫu số với mẫu số Năm học: 2012 - 2013 Giáo án: Bồi dưỡng & PĐ Toán GV: Lê Trọng Tới tính chất phép nhân phân số? Tính chất: gh; kh; nhân 1; nhân với số nghịch đảo; tính chất pp phép nhân phép cộng Muốn chia phân số a/b cho phân số c/d ta lấy phân số a/b ?7 Nêu quy tắc chia phân số? nhân với phân số nghịch đảo phân số c/d GV: Nhận xét, bổ sung, thống * Chú ý: a) Trong Q tổng đại số áp dụng phép cách trả lời nhắc lại cách biến đổi giống tổng Z trả lời để khắc sâu cho HS Lưu ý HS: * Vì số hữu tỉ viết dạng phân b) Phép cộng Q có tính chất: gh; kh; cộng 0; cộng với số đối c) Phép trừ Q, ta coi phép cộng với số đối số nên phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta làm theo quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số với phép tính có tính chất Hay Z Q nên tính chất có Z có d) * Phép nhân Q có tính chất: gh; kh; nhân với 1; nhân với số nghịch đảo; tính chất pp phép nhân phép cộng * Phép chia Q, ta coi phép nhân với số nghịch đảo * Thương phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y 0), gọi tỉ số x y, kí hiệu là: x hay x : y Q * Từ ta rút ý ? y Hoạt động 2: Luyện tập:(BD) 1.a) Cho số hữu tỉ a c (b > 0, d > 0) b d Chứng tỏ a c ad< bc bd a) Ta có: a b c b b bd d d Vì b > 0, d > nên bd > 0, đó: - Nếu a ad ; c c ad b ad bc c bd bc a c bd b d b) Áp dụng kết so sánh số hữu bd b d tỉ sau: - Nếu ad < bc ad 11 22 ; b d 27 11 25 Vậy a c ad bc ; 213 18 ; -0,75 b d 11 300 25 b) Ta có: * 11.27 = 297; 13.22 = 286 mà GV: Gợi ý HS c/m ý a) Dựa vào tính chất 297 > 286 nên 11.27 > 13.22 11 22 phân số, nhân số nguyên cách so sánh phân 13 27 số * (-5).23 =-115; (-9).11=-99 mà -115
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán lớp 7, Giáo án phụ đạo toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn