thông tin tổng hợp về CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

44 12 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 02:04

NỘI DUNG I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT II III IV NỘI DUNG CHÍNH CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN 1980 VAI TRỊ CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Công ước Viên 1980 Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (viết tắt theo tiếng Anh CISG- Convention on Contracts for the International Sale of Goods) Được soạn thảo Ủy ban Liên Hợp Quốc Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) Nỗ lực hướng tới việc thống nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT ULIS UNIDROIT cho đời hai Công ước La Haye năm 1964 Công Ước Viên 1980 ULF I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Nguyên nhân trừ ULIS ULF Hội nghị La Haye có đại diện từ nước XHCN nước phát triển Các Công ước sử dụng khái niệm trừu tượng phức tạp, dễ gây hiểu nhầm Các Công ước thiên hướng thương mại quốc gia chung biên giới Quy mô áp dụng chúng rộng I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Công ước viên thông qua Viên (Áo) ngày 11 tháng 04 năm 1980 Trong Hội nghị Ủy ban Liên hợp quốc Luật thương mại quốc tế Với có mặt đại diện khoảng 60 quốc gia tổ chức quốc tế CISG có hiệu lực từ ngày 01/01/1988 (khi có 10 quốc gia phê chuẩn, theo Điều 99 Công ước) I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Các sóng gia nhập CISG nước theo giai đoạn : Giai đoạn (1980-1988) Giai đoạn (1989-1993) Giai đoạn (1994-2000) Giai đoạn (2001-2014) I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Giai đoạn (1980-1988) Giai đoạn 10 nước phê chuẩn Công ước để đủ số lượng cho phép Cơng ước có hiệu lực Trong số 10 nước thành viên Hoa Kỳ Trung Quốc hai thành viên đáng ý I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Giai đoạn (1989-1993) Với 29 quốc gia gia nhập Công ước viên, hầu hết quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu Việc tham gia Úc Canada khiến đại diện hệ thống Thông luật CISG tăng lên thu hút ý quốc gia khác I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Giai đoạn (1994-2000) Rất nhiều nước phát triển châu Phi châu Mỹ, quốc gia cuối EU hoàn thành thủ tục phê chuẩn gia nhập Công ước Singapore nước ASEAN gia nhập CISG vào năm 1995 III VAI TRỊ CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN 1980 Lý giải vai trò Cơng ước Viên 1980 CISG soạn thảo thực thi bảo trợ Liên Hợp Quốc - tổ chức quốc tế liên phủ lớn hành tinh Cách thức soạn thảo CISG cho thấy nỗ lực thực việc tạo quy phạm thực chất thống mua bán hàng hóa quốc tế Nội dung Cơng ước đánh giá đại, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn mua bán hàng hóa quốc tế CISG có ủng hộ lớn từ phía trọng tài quốc tế ICC Thực tiễn việc tham gia CISG số nước giới Công ước Viên áp dụng rộng rãi Trung Quốc TRUNG QUỐC Nhiều phán trọng tài Trung Quốc tập hợp Con số khoảng 300 phán Đó tranh chấp lĩnh vực ngoại thương giải nhanh chóng hợp lý Các đối tác nước tin tưởng yên tâm làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc Thực tiễn việc tham gia CISG số nước giới Đức nơi mà CISG có dấu ấn rõ nét nhất, với khối lượng khổng lồ án lệ áp dụng CISG (các án lệ chiếm tới gần 1/3 toàn án lệ báo cáo CLOUT , UNILEX PACE) Pháp quốc gia thứ hai (sau Đức) có số lượng án lệ lớn CISG Tại Ý, thời gian gần giới hành nghề luật Ý ngày nhận thức tốt Công ước, thể việc ngày nhiều hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa sử dụng CISG cơng cụ soạn thảo Thực tiễn việc tham gia CISG số nước giới Là nước tham gia Công ước Viên từ năm 11/12/1986 Trong 10 năm trở lại đây, trước áp lực lớn cộng đồng quốc tế, tình hình áp dụng Công ước Viên Hoa Kỳ cải thiện nhiều nhiều học giả nhà hành nghề luật Hoa Kỳ nêu lên nhu cầu phải thống hóa luật quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo khn khổ CISG khối lượng giao dịch thương mại ngày tăng quốc gia thành viên Công ước IV SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP LUẬT CISG IV SỰ THAM GIA CỦA ViỆT NAM VÀO CISG LỢI ÍCH L T Thống pháp luật mua bán hàng hóa quốc tế Việt Nam với nhiều quốc gia giới U Tăng cường mức độ hội nhập Việt Nam Ậ Hoàn thiện pháp luật mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng pháp luật mua bán hàng hóa nói chung Việt Nam Giải tranh chấp từ HĐ mua bán hàng hóa quốc tế thuận lợi IV SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG DOANH NGHIỆP LỢI ÍCH Tiết kiệm chi phí thời gian việc lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng Có khung pháp lý đại, cơng an toàn để thực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có hợp lý để giải tranh chấp phát sinh Tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh kinh doanh quốc tế xung đột pháp luật Đánh giá hội Việt Nam gia nhập CISG Tạo vòng đệm pháp lý an tồn 69.57% Hài hòa hóa hoàn thiện pháp luật Việt Nam 76.09% Giảm nguy xảy tranh chấp 76.09% Tiết kiệm chí phí, thời gian chọn luật áp dụng Tăng cường hội nhập Việt Nam 80.43% 82.61% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% IV SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG Không bao trùm vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Khó khăn bị động bên hợp đồng khơng lựa chọn luật áp dụng Khó khăn việc lựa chọn luật áp dụng BẤT LỢI Chưa có quy phạm điều chỉnh vấn đề pháp lý phát sinh thương mại quốc tế Bị động tòa án, trọng tài áp dụng CISG IV SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG Việt Nam sớm gia nhập CISG Nhièu trường hợp CISG áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu CISG từ Hiệp hội ngành ủng hộ gia nhập CISG STT Hiệp hội ngành hàng khảo sát STT Hiệp hội ngành hàng khảo sát Hiệp hội Dệt may VN Hiệp hội Chế biến xuất Thủy sản Việt Nam Hiệp hội Thép Việt Nam Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Tổng Hội Xây dựng Việt Nam 10 Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam Hiệp hội ô tô xe máy 11 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam 12 Liên minh HTX VN Hiệp hội Da giầy Việt Nam 13 Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hiệp hội Gỗ lâm sản Việt Việt Nam chưa gia nhập “ sống” với CISG Biểu đồ: Tỉ lệ quốc gia tranh mua bán hàng hóa quốc tế với Việt Nam tham gia CISG 35% 65% Các quốc gia tham gia Công ước Viên Các quốc gia khác IV SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG SO SÁNH LUẬT VIỆT NAM CISG VẤN ĐỀ Hình thức HĐ mua bán hàng hóa quốc tế Nội dung chủ yếu chào hàng LUẬT VIỆT NAM Phải lập hình thức văn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, fax, telex, thông điệp điện tử…) (Điều 27 Luật Thương Mại) Có thể văn bản, lời nói, hành vi; chứng minh cách, kể nhân chứng (Điều 11 CISG) Không quy định Gồm tên hàng, số lượng, giá (điều 14 CISG) Phải chấp nhận toàn nội dung chào hàng (điều 396 Yêu cầu Bộ luật dân sự) chấp nhận chào hàng Thời hạn khiếu nại CISG Tối đa tháng kể từ ngày giao hàng (điều 318 Luật Thương mại) Những sửa đổi bổ sung chấp nhận chào hàng mà không làm thay đổi nội dung chào hàng ban đầu khơng ảnh hưởng đến hiệu lực chấp nhận chào hàng Tối đa năm kể từ ngày hàng hóa thực giao cho Người Mua (điều 39 CISG) VẤN ĐỀ LUẬT VIỆT NAM CISG Hủy hợp đồng Chế tài hủy hợp đồng áp dụng bên vi phạm hợp đồng (Điều 312 Luật Thương mại) Một bên hủy hợp đồng bên vi phạm hợp đồng; bên vi phạm không không thực nghĩa vụ thời hạn gia hạn thêm (điều 49.1 điều 64.1) Luật Thương mại cho phép trái chủ lựa chọn hai biện pháp: sửa chữa hay thay hàng hóa Trái chủ áp dụng biện pháp thay hàng hóa vi phạm thụ trái cấu thành vi phạm bản, trường hợp khác áp dụng biện pháp sửa chữa hàng hóa, loại trừ khuyết tật hàng hóa Luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể vấn đề miễn trách lỗi bên thứ ba CISG có quy định cụ thể việc miễn trách trường hợp lỗi bên thứ ba (điều 79) Sửa chữa thay hàng hóa Các trường hợp miễn trách ... CƠNG ƯỚC VIÊN 1980 Các thủ tục để quốc gia ký kết, gia nhập Công ước Thủ tục từ bỏ Công ước PHẦN IV Thời điểm Cơng ước có hiệu lực Các bảo lưu áp dụng II NỘI DUNG CHÍNH CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN 1980. .. đời hai Công ước La Haye năm 1964 Công Ước Viên 1980 ULF I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Nguyên nhân trừ ULIS ULF Hội nghị La Haye có đại diện từ nước XHCN nước phát triển Các Công ước sử dụng... II III IV NỘI DUNG CHÍNH CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN 1980 VAI TRỊ CỦA CƠNG ƯỚC VIÊN SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CISG I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ CISG VỀ HĐNT Công ước Viên 1980 Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin tổng hợp về CÔNG ƯỚC VIÊN 1980, thông tin tổng hợp về CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn